Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Överläkare Kai Knudsen och polisen Christian Nordén varnar för användningen av lustgas,

Varnar för riskerna med lustgas – kan ge allvarliga skador

Nästan var femte gymnasieelev har testat lustgas. Gasen som primärt används i vården har de senaste åren även använts som berusningsmedel och partydrog. En användning som innebär en hel del risker.

– Den finns en risk att man får en djup syrebrist som i sin tur kan leda till allt från svimning och kramper till allvarliga hjärtarytmier och i värsta fall dödsfall, säger Kai Knudsen, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhus.

– Vi upplever att lustgas brukas mer öppet, vi stöter på det när vi kontrollerar unga vuxna och ungdomar och det har blivit vanligare att vi hittar lustgaspatroner men även stora lustgastuber slängda. Det är ett tecken på att lustgas brukas flitigt och det såg vi inte för tre, fyra år sedan, säger Christian Nordén, kommunpolis i Kungälv och Ale.

Den som använder lustgas för att berusa sig andas vanligen in gasen i ett slutet system där man inte får in någon vanlig luft. Då sköljs syret snabbt ut ur lungorna och blodet och du får djup syrebrist, hypoxi. Syrebristen kan alltså redan vid enstaka användning ge allvarliga skador.

– Vi har haft fall med patienter som fått kramper och hjärtarytmier vid enstaka bruk men det är vanligare att man kommer in på grund av nervskador efter långvarigt bruk av lustgas. Vi har sett att det finns personer som träffar på lustgas i partysammanhang och sen börjar köpa och använda lustgas regelbundet, säger Kai Knudsen.

Uppmaning till föräldrar

Kommunpolis Christian Nordén upplever att en del unga är likgiltiga inför farorna med lustgas och uppmanar vårdnadshavare att samtala med sina barn.

– All form av riskbruk kan leda till missbruk och det kan leda till destruktiva beteenden och kriminalitet. Som vårdnadshavare är det viktigt att man är medveten om riskerna med lustgas och att det används av unga som berusningsmedel, säger Christian Nordén.

Förlamningssymtom

Långvarigt bruk av lustgas innebär andra risker genom att den förstör eller blockerar det viktiga vitaminet B12 som krävs för att kroppen ska kunna bilda nya celler i hjärnan och nervsystemet. Brist på B12 kan leda till domningar och känselbortfall och till slut förlamningssymtom.

– Man kan få en ryggmärgsskada som gör att man varken kan gå eller stå. Man får påverkan på nervbanor in i kroppen, från fingrar och tår, och även på signaler ut i kroppen så att man inte kan hålla balansen. Man blir fumlig och får på det viset uttalade neurologiska bortfallssymtom, säger Kai Knudsen.

Tillstånden kan sitta i upp till ett halvår eller år och det enda som hjälper är att sluta med lustgas. När man väl slutat med lustgas kan det krävas att man med vårdens hjälp tillför nytt B12-vitamin till kroppen.

– Det har tyvärr visat sig att personer som har ett upprepat missbruk av lustgas inte är särskilt benägna att sluta med det. Det är nödvändigt att sluta om behandlingen ska ha någon effekt.

Reglering utreds

Det finns flera olika användningsområden för lustgas och att köpa och sälja lustgas är inte olagligt. Det finns handlare som tydligt marknadsför gasen som partydrog och erbjuder till och med hemkörning nattetid. Det gör det svårare att komma åt missbruket och Kai Knudsen hoppas på en tydligare reglering.

– Det här kan inte klassas som narkotika men jag tycker det skulle klassas som hälsofarlig vara. Man skulle kunna införa en åldersbestämning där man säger att inte får köpa lustgas för eget bruk under en viss ålder.

Riskerna med lustgas har lett till regeringen nu utreder om den icke-medicinska användningen av lustgas kan regleras. Utredaren ska föreslå en reglering av icke-medicinsk användning av lustgas, till exempel bestämmelser om åldersgränser, försäljning, tillsyn, marknadsföring och införsel. Utrednings ska vara klar i slutet av oktober.

Flera andra länder har redan infört reglering i syfte att förhindra att lustgas används i berusningssyfte. Danmark införde 2020 en ny lag som förbjuder försäljning, marknadsföring och införsel av små lustgaspatroner till konsumenter under 18 år.

Finland har valt att inkludera lustgas bland farliga kemikalier som inte får säljas genom detaljhandel om det finns anledning att misstänka att den köps i berusningssyfte eller på annat sätt missbrukas.

– Det här är inga trevliga grejer så en reglering behövs. Förutom risker med svimning, hjärtarytmi och nervskador så har vi haft ett fall med en ung kille som fick frostskador av att ha andats in lustgas. Gasen kan vara väldigt kall, ner mot 30 minusgrader, och det gav upphov till skador på slemhinnan som krävde kirurgiska ingrepp, säger Kai Knudsen.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se