Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

VGR erbjuder gratis vaccin för att utrota livmoderhalscancer

I Västra Götaland erbjuds alla kvinnor och personer med livmoderhals födda 1994–1999 gratis HPV-vaccination och samtidig självprovtagning för HPV under 2023. Ett brev med personligt erbjudande skickas i dagarna ut till 63 000 kvinnor i regionen. Erbjudandet gäller även personer som redan är vaccinerade mot HPV och transmän. Det vaccin som nu används ger ett bredare skydd och har använts i Sverige sedan 2019.

Livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus (HPV). Tack vare vaccination och screening kan det nu vara möjligt att utrota livmoderhalscancer, den första cancern att kunna bli utrotad i världen.

Den nationella kampanjen, Ta sticket mot HPV, startar i juni i Västra Götaland. Den som är folkbokförd i Västra Götalandsregionen, har ett kvinnligt personnummer och är född 1994–1999 kommer att få ett personligt erbjudande i digital eller vanlig brevlåda i senare delen av juni.

Erbjudandet är en del av en nationell forskningsstudie som samordnas av Karolinska Universitetssjukhuset. Studien undersöker hur man snabbast kan utrota HPV och livmoderhalscancer.

”Utrota HPV inom fem år”

Katarina Kylebäck är överläkare specialiserad inom gynekologi och obstetrik och regional processägare inom livmoderhalscancerprevention för Västra Götalandsregionen och Region Halland vid Regionalt cancercentrum väst. Hon är även regional medforskare i studien.

Katarina Kylebäck

– Målet med studien är att utrota livmoderhalscancer i Sverige. Om fler vaccinerar sig kan vi utrota HPV och livmoderhalscancer inom fem år. Relativt få kvinnor födda 1994–1999 har vaccinerat sig mot HPV. Nu önskar vi att både de vaccinerade och de ovaccinerade i dessa åldrar, tar det nu aktuella bredare HPV-vaccinet som skyddar mot fler HPV-typer. Tillsammans kan vi hjälpas åt att minska förekomst av allvarliga cellförändringar och utrota livmoderhalscancer, säger Katarina Kylebäck.

Alla med livmoderhals födda 1994–1999 är välkomna att vaccinera sig. Antingen via drop-in där det erbjuds, eller genom att boka tid för vaccination när brevet med erbjudandet kommer i digital eller vanlig brevlåda. I samband med vaccinationen tas även ett självprov för HPV.

Transmän som har gjort juridiskt könsbyte och har livmoderhalsen kvar kommer inte automatiskt att få ett brev med erbjudande eftersom utskicket görs till personer med kvinnligt personnummer. De kan ta kontakt via funktionsbrevlådan rccvast.utrotahpv@vgregion.se, för att få information om hur de kan boka tid.

Anna Hedman
Anna Hedman

– Ta tillfället i akt och gå till någon av de vaccinationsmottagningar som erbjuder bokningsbara tider eller drop-in. Det finns god geografisk spridning i regionen. Genom att vaccinera dig och ta prov för HPV har du gjort vad du kan för att skydda dig själv och bidra till forskningen, säger Anna Hedman, samordnare, regional vaccinationssamordning.

Boka tid hos utvalda vaccinmottagningar via: www.1177.se/Vastra-Gotaland/hpv-vaccination

Text: Anna Nilsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta

Screening används för att hitta kvinnor med risk att utveckla livmoderhalscancer för att tidigt kunna behandla eventuella cellförändringar. Det nationella screeningprogrammet mot livmoderhalscancer bjuder in alla kvinnor från 23-års ålder till provtagning för HPV och cellförändringar.

Sedan 2012 erbjuds alla flickor vaccination mot HPV inom skolvaccinationsprogrammet (även pojkar från 2020), men det är relativt få kvinnor födda 1994–1999 som har vaccinerat sig mot HPV.

Sveriges riksdag beslutade den 14:e april 2021 att skynda på utrotningen av livmoderhalscancer. Därför erbjuds nu alla med livmoderhals födda 1994–1999 HPV-vaccination mot 9 HPV-typer med Gardasil9 med samtidig självprovtagning för HPV. Den nationella kampanjen startades den 3:e maj 2021.

Kampanjen finansieras av medel från staten, regionerna samt med bidrag från Cancerfonden och Vetenskapsrådet.