Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Bild: José Lagunas Vargas

Läkaren som lyssnar på patientens berättelse

Valle Erling använder berättandet som sitt viktigaste instrument, både som läkare och som musiker. Genom att lyssna på patientens berättelse och se människan bakom sjukdomen, kan han lättare nå rätt diagnos och bygga upp ett förtroende som hjälper patienten att hantera sin sjukdom.
− Sjukvård kan inte bara handla om att föra ett krig mot sjukdomar, säger han.

I våras stod Valle Erling på scen på Göteborgs Stadsteater tillsammans med sitt band Valdemar, där de tolkade Bob Dylan i ett par utsålda föreställningar. Men på dagtid jobbar Valle Erling som överläkare på hematologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

− Precis som i musiken behöver jag kunna tolka stämningar, känslor och annat som inte är mätbart i mötet med patienter. Att lyssna på en patient är en konst som kan jämföras med att utöva musik. Det handlar om att absorberas, säger Valle Erling.

Patienten ska känna sig viktigast

I hans arbetsrum finns en undersökningsbrits, kontorsmöbler, tavlor och flera stolar. Men det är den röda fåtöljen intill skrivbordet som drar blicken till sig. Valle Erling brukar föreslå att patienten ska sätta sig i den bekväma fåtöljen.

− Patienten ska känna sig som den viktigaste personen i rummet när vi ses. Jag vill inte möta mina patienter genom att sitta och titta i en dator eller böja mig ner över en sjukhussäng. Det skapar en hierarki som motverkar mötet mellan två jämlika människor, en som är läkare och en som har drabbats av sjukdom.

Utvecklade ny form av rond

Under många år arbetade Valle Erling på Kungälvs sjukhus. Där utvecklade han tillsammans med sina kollegor en ny form av rond – den andra ronden.

− Den traditionella ronden som likt ett luciatåg går från säng till säng är inget bra forum för livets kanske viktigaste samtal. På en sal, med andra patienter som kan höra, berättar man kanske inte om sina rädslor eller tar upp information som läkaren behöva veta, säger Valle Erling.

Han menar att den traditionella ronden varken går att försvara etiskt eller juridiskt.

− Svenska sjukhus bryter dagligen mot sekretesslagstiftningen under ronderna. Men eftersom den traditionella ronden är en så djupt rotad rutin tror jag att vi har blivit avtrubbade för det inom vården.

Kände sig mer jämställda

Den andra ronden på Kungälvs sjukhus innebar att patienten och vårdpersonalen träffades i ett enskilt rum och att alla satt på varsin stol och samtalade. En studie visade att patienterna reagerade positivt och kände sig mer jämställda när de fick sitta på samma nivå och prata.

− Vi trodde att kanske 20 procent skulle orka komma till rummet, men blev förvånade att så många som 80 procent gjorde det. En annan erfarenhet är att patienternas berättelser blev mer autentiska.

”Svårt att förändra gamla strukturer”

Det uppstod också ett nära samarbete mellan läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. De delade ett arbetsrum som också ronderna hölls i. Deras rond uppmärksammades både i Sverige och internationellt. Men när Kungälvs sjukhus byggdes om, förändrades lokalerna och den nya formen av rond kunde inte längre genomföras.

− Trots att vi ska ha en personcentrerad vård, så byggs fortfarande inte alltid sjukhus med rum som behövs för att skapa bra patientmöten. Det är svårt att förändra gamla strukturer.

Lyssnar på patienterna

Numera arbetar Valle Erling på en dagmottagning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för patienter med myelom. Det är en cancersjukdom i benmärgen som inte går att bota, men som många kan leva med om de får behandling.

− Jag träffar patienter som får besked om att de har en svår sjukdom. Deras tillvaro ställs på ända och de har behov att berätta som sina liv och funderingar. Som läkare behöver jag finnas där och lyssna. Sjukvård kan inte bara handla om att föra ett krig mot sjukdomar. Vi måste stötta människor så att de kan leva ett gott liv trots sjukdom. Jag gillar att Västra Götalandsregionen har visionen ”Det goda livet.” Vården måste i slutändan syfta till det.

Vid utvecklingen av ronden i Kungälv kom Valle Erling i kontakt med narrativ medicin för första gången. Det är ett förhållningssätt som han använder i mötet med patienter.

− Narrativ medicin handlar om att ta tillvara patientens berättelse och se personen bakom sjukdomen.

Växande intresse för narrativ medicin

Att lyssna på patientens berättelse ger honom tillgång till information som gör det lättare att nå rätt diagnos och undvika onödiga undersökningar. I mötet uppstår också ett förtroende, som ökar chanserna att patienten fullföljer behandlingen.

Valle Erling märker ett växande intresse för narrativ medicin. Han är ordförande i Svensk förening för Narrativ Medicin och de får in allt fler förfrågningar om bland annat föreläsningar och workshops. Framöver kommer läkarprogrammet vid Göteborgs universitet att införa en valbar kurs i narrativ medicin.

− Läkekonsten handlar om så mycket mer än att mäta och dokumentera. Jag tror att många läkare saknar det som gjorde att de valde att bli läkare – mötet med patienter.

Bestämde sig tidigt för att bli läkare

Valle Erling bestämde sig tidigt i livet för att bli läkare. Han växte upp i Etiopien. Ett fattigt land, men med en kultur som präglades av intresse för andra människor, samtal och berättelser. På högstadiet gjorde han prao hos en dansk läkare på ett litet landsortssjukhus.

– Först efteråt har jag förstått under vilka omöjliga omständigheter han faktiskt arbetade. Men jag kände direkt att det här var något jag också ville göra. Speciellt minns jag ett samtal med anhöriga där vi skulle lämna ett dödsbud mitt i den mörka afrikanska natten i skenet av endast några levande ljus. Läkaren hanterade det tuffa samtalet på ett så fint sätt. Det var ett möte som för alltid kommer att dröja sig kvar inom mig och som bidrog starkt till att jag började läsa medicin i Sverige som 25-åring.

Text: Kristina Karlberg
vgrfokus@vgregion.se


Valdemar ”Valle” Erling

Ålder: 60 år.

Bor: I Kungsladugård i Göteborg.
Familj: Fyra barn.
Gör: Överläkare i hematologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ordförande i Svensk förening för Narrativ Medicin. Musiker och låtskrivare.
Fritidsintressen: Besöka nya platser – senaste resan gick till Brasilien. Skriva låtar. Vistas i trädgården som har både växthus och egen scen.
Lyssnar på just nu: Johan Rothstein och Per-Ivar Östmann och andra artister med svenska texter.

Under gymnasietiden i Göteborg väcktes Valle Erlings intresse för musik. På 80- och 90 talet turnerade han under artistnamnet Berra Barrikad med bandet Ideell Rebell. I slutet av 90-talet bildade han musikkollektivet Valdemar.

Just nu skriver Valle Erling låtar till Valdemars femte album. I musiken finns influenser från exempelvis Bob Dylan och Eldkvarn. Texterna handlar om relationer. Och det som berör.

– Jag är mer intresserad av det sårbara än det perfekta, säger han.


Narrativ medicin:

Svensk förening för Narrativ Medicin lyfter på olika sätt fram berättelsens roll i förståelsen av sjukdom och i mötet med patienter. Föreningen vänder sig både till personer som arbetar inom vården och andra som är intresserade av berättelser i vården.

Den 26 och 27 oktober arrangerar föreningen sin andra filmfestival på Bio Capitol i Göteborg. I år med temat ”Att se människan.”