Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
I Västra Götaland får familjer med nyfödda välja mellan gåvoböckerna Titta Lilla (2023) av Matilda Ruta och Hela fina jag (2019) av Hanna Albrektson.

VGR:s gåvobok till nyfödda lyfts på Bokmässan

Om ett par dagar drar Bokmässan i Göteborg igång, och på Biblioteksscenen arrangerar Västra Götalandsregionen (VGR) över 30 programpunkter. En av dem handlar om VGR:s satsning på gåvoböcker till nyfödda i regionen, ett samarbete mellan bibliotek, logopedi och barnhälsovård.

Årets Bokmässa i Göteborg pågår mellan 28 september och 1 oktober. Under torsdagen och fredagen ansvarar VGR:s Förvaltningen för kulturutveckling för programmet på Biblioteksscenen, en scen som tar upp biblioteksutveckling, läsfrämjande- och litteraturfrågor ur olika perspektiv.

– Vi har satt ihop ett program som vi tycker speglar aktuella biblioteksfrågor, och de diskussioner som pågår. Det handlar både om utmaningar och möjligheter! säger Eva Fred, projektledare för Biblioteksscenen.

Bibliotek och beredskap

Torsdagens första samtal handlar om biblioteken och beredskap, där både säkerhetsläget och pandemin har visat på ett behov av att kunna hantera nya förutsättningar. I samband med programpunkten släpper även Kungliga biblioteket ett nytt kunskapsmaterial.

En stor del av programmet handlar om läsfrämjande insatser och projekt, och där lyfts bland annat VGR:s egna satsning på gåvoböcker till alla nyfödda, en satsning som har pågått sedan år 2000.

– Det är ett fint, långvarigt samarbete mellan bibliotek, logopedi och barnhälsovård, och ett bra sätt att stärka språket och få vuxna att läsa mer för sina små. Här berättar vi hur vi arbetar i praktiken och vikten av tidiga insatser, säger Eva Fred.

Hur läsning kan läka trauman

Samtalet kommer bland annat att handla om hur man i praktiken gör för att stärka läsandet, vikten av tidiga insatser och hur man får fler föräldrar att läsa för sina barn.

På Biblioteksscenen får du också veta mer om hur läsning kan läka trauman och du möter årets ALMA-pristagare, den amerikanska författaren Laurie Halse Anderson.

Här hittar du hela programmet på Biblioteksscenen i D-hallen under torsdagen och fredagen 28–29 september.

Text: Micael Lind och Zara Tellander
vgrfokus@vgregion.se


Gåvoboken

Forskning visar att tidig språkstimulans i hemmet påverkar barns läsutveckling. År 1999 fattades ett politiskt beslut i regionens kulturnämnd att en gåvobok skulle delas ut till varje nyfött barn i länet.

Sedan år 2000 får därför alla nyfödda barn i länet en bok. Gåvoboken delas ut direkt via BVC eller genom att BVC lämnar ut ett presentkort varpå boken hämtas på närmaste bibliotek.

Sedan våren 2023 får familjen får välja mellan böckerna Hela fina jag (2019) av Hanna Albrektson och Titta Lilla (2023) av Matilda Ruta.

Gåvoboken är ett exempel på språkstimulerande samverkan mellan barnhälsovård och bibliotek och ett sätt att inspirera föräldrar att läsa, berätta, leka och interagera med sina barn, och därigenom stimulera sina barns språkutveckling.

Läs mer om Gåvoboken här.


Det regionala biblioteksuppdraget

Enligt bibliotekslagen ska alla regioner bedriva regional biblioteksverksamhet. Syftet är att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Förvaltningen för kulturutveckling ansvarar för det regionala biblioteksuppdraget i Västra Götaland.

Läs mer om bibliotek i Västra Götaland här.


Bokmässan i Göteborg

Bokmässan är Nordens största kulturevenemang och äger rum 28 september–1 oktober 2023 på Svenska Mässan i Göteborg. På Biblioteksscenen arrangerar VGR över 30 programpunkter där det inledande samtalet handlar om bibliotekens roll i beredskapsarbete. I programmet lyfts också VGR:s satsning på gåvoböcker till nyfödda i regionen, ett samarbete mellan bibliotek, logopedi och barnhälsovård.