Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Illustration: Midjourney

VGR:s medarbetare och verksamheter kan få stöd för sina innovationer

Nu finns chansen för idérika medarbetare inom Västra Götalandsregionen att få stöd via Innovationsfonden. En som redan fått stödet är tandhygienisten Charlotta Streman från Folktandvården som har en innovation kring animerade stödprogram med tal och text i tandvården​.

–  Jag brukar säga att när jag gick från att vara lärare till tandhygienist så upptäckte jag att jag fortfarande var lärare, varenda dag. Det finns en pedagogisk utmaning i att få med sig patienterna och få dem motiverade. Vi vet att patienterna önskar att bli involverade i sin tandvård, att få kunskap om egenvård och att få återkoppling mellan sina besök. Tid är en bristvara idag och när undersökningen är slut, vill vi egentligen börja kommunicera, säger Charlotta Streman.

Charlotta Streman på Innovationsdagen. Foto: Lina Strand Backman

Det var så hennes innovationsidé föddes. 2023 fick hon medel från Innovationsfonden för att starta sitt projekt. Målet är att utveckla ett digitalt verktyg, som komplement till de fysiska besöken, för att få patienterna involverade i sin behandling genom multimodalt lärande. Ett personligt inriktat stödprogram med text, tal, filmer, animationer och bilder ska kunna erbjuda patienter och vårdnadshavare kunskap om sin/barnets diagnos och förberedelse för behandlingen även mellan besöken:

–  Alla vet vi att vi ska borsta tänderna, men vet vi varför vi kan drabbas av karies eller tandlossning, vad det innebär och hur vi kan motverka detta? Patienterna behöver ibland ta ställning till olika behandlingsalternativ och i tandvården kan det handla om stora kostnader för patienten. Vi behöver förstå var patienten/vårdnadshavaren befinner sig, vad som motiverar dem och tillsammans sätta rimliga mål för beteendeförändring, säger Charlotta Streman.

Ansökan öppen till 17 september

För att kunna ta tillvara på medarbetares innovativa idéer avsätter Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen varje år 20 miljoner kronor till utlysningen av Innovationsfonden. Pengarna ska hjälpa verksamheter och deras medarbetare att utveckla, testa, utvärdera eller implementera nya innovativa produkter, processer, tjänster eller organiseringar.

Ansökan för Innovationsfondens första utlysning för 2024 är just nu, och fram till den 17 september, öppen för sökanden.

– Det ska som vanligt bli väldigt spännande när vi granskar ansökningarna. Det pågår många intressanta projekt och det finns det flera som har idéer som de vill få möjlighet att undersöka närmare säger Magnus Kristiansson, uppdragsägare för Innovationsfonden och anställd på Innovationsplattformen, VGR.

–  Medel från Innovationsfonden gör det möjligt för medarbetare inom hälso- och sjukvården att kunna avsätta tid för att arbeta med innovationer. På så sätt utvecklas lärandet och kompetensen för hela vår region och vi står bättre rustade för att möta framtiden och exempelvis de demografiska utmaningarna som vi står inför säger Magnus Kristiansson.

En man håller i en drönare
Patrik Segerfelt visar upp en drönare för hjärtstartare. Foto: José Lagunas Vargas

Fler spännande projekt

Flera aktuella innovationsprojekt presenterades på Innovationsfondens dag, den 25 augusti. Bland annat de omskrivna projekten om drönare i vården, för transport med hjärtstartare eller för läkemedel och blodprover och projektet med mobil röntgen. Här fanns även ”Hälsocoach online”, en av de allra tidigaste projekten i Innovationsfonden och som numera är infört på bred front i VGR och har en egen driftorganisation.

Vad behövs för att lyckas?

Innovationsfondens dag avslutades med en paneldiskussion med företrädare för ledande funktioner inom hälso-och sjukvården samt inom forskning, innovation och utveckling i VGR.

Boubou Hallberg, nytillträdd sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, gav sin syn på vad som behövs för att underlätta innovationsarbetet i vården:

Boubou Hallberg. Foto: Foto: José Lagunas Vargas

–  Det behövs en kultur som främjar medarbetardrivna innovationer och ett ledningssystem som gör det tydligt vem som ansvarar och fattar beslut i olika skeden av processen. Ett bra ledningssystem gör att innovationsarbetet går snabbare och underlättar implementering och spridning av alla medarbetaredrivna idéer som finns i vården.

Text: Josefin Viidas
vgrfokus@vgregion.se


Läs mer om Innovationsfonden här:

Innovationsfonden VGR – Innovationsplattformen Västra Götalandsregionen (vgregion.se)