Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Inom intensivvården på Östra sjukhuset testar Martin Jonsson och hans kollegor just nu att använda UV-C-ljus som städhjälp i lokalerna. Fotograf/Källa: Johanna Ewalds St Michaels

Ultraviolett ljus hjälper till att rengöra salar

Mer rent, på kortare tid och utan en människa på plats i lokalen – AnOpIVA Östra testar ultraviolett ljus som städhjälp i sina salar. Hallå där, Martin Jonsson, ansvarig för medicinsk teknik på postop IVA på Östra sjukhuset. Berätta mer om det här försöket!

– Vi fick in lamporna för några veckor sedan och jag ska se till att alla får en genomgång hur tekniken ska användas, berättar Martin Jonsson.

Det är två olika lampor som ska testas i patientsalar och allmänna utrymmen, dels en lampa med fyra lysrör som står på ett golvstativ, dels en liten låda med lampor inuti.

Lampan på stativ ställs i en sal och ljuset har effekt på allt som ligger inom 2,5 meters radie från den punkt där den ställs. I en större sal kan den därför behöva flyttas runt några gånger. UVC-ljuset är osynligt och känt för att vara skadligt för hud och ögon. Därför går det 30 sekunder innan lampan kör igång när man väl har slagit på den. Så att man har tid att gå ur rummet. Därefter kör den som standard fem minuter innan den slocknar av sig själv.

– Det är ett enkelt handhavande, det gäller bara känna till hur man använder den och att man ska skydda sig. Skulle någon av misstag gå in i rummet finns detektorer så att den stängs av automatiskt, säger Martin Jonsson.

I lådan kan man i stället lägga i sådant som behöver desinficeras; mindre föremål som mobiltelefoner eller stetoskop. Desinficeringen där går på 25 sekunder.

Bara ett fåtal använder tekniken

UVC-ljuset som de här lamporna avger är en väl beprövad metod för att döda bakterier, svampar och virus. Martin Jonsson berättar att det redan används i rening av luft och vatten, men att det än så länge är ganska nytt inom sjukvården.

– Den här produkten har bara funnits i två år i Sverige. I dagsläget känner jag till ett fåtal ställen som använder tekniken. Brännskade-IVA i Linköping valde att köpa in en lampa efter en testperiod.

AnOpIVA Östra ska köra en testperiod på tre månader innan man bestämmer om man vill och kan köpa in lampor till verksamheten.

– Vi vill pröva hur lättanvänd den är i vår miljö och om vi har nytta av den i just vår verksamhet. Det är ju en nackdel att personal och patienter inte får vistats i rummet där lampan är, säger Martin Jonsson och konstaterar att det för IVA:s del är mer aktuellt när det handlar om slutstäd av patientsalar, eller städning i utrymmen som sköljrum, förråd och toaletter.

I ett rum reflekteras ljuset så att även ytor som inte får direkt strålning får effekt av lampan. Bara ytor som är helt dolda strålas inte, som undersidan av en tidning som ligger på ett bord. Är det föremål som går att vända på och flytta på får man göra det och stråla en gång till.

– Ljuset tar alla fasta ytor, men har inte lika bra effekt på organiska material som textil. Å andra sidan blir det inte sämre än den städning som kan göras i dag, säger Martin Jonsson.

”Städar” även i skåpen

Fördelen är att lampan även tar små utrymmen, mellan små kontakter och även inne i elektrisk apparatur. Ljuset studsar ända fram. Öppnar man skåpsluckor tar den även i skåpen. Lampan tar också alla utrymmen varje gång den ”städar”, sådant som väggar, som normalt inte städas så ofta.

– När man spritar av för hand tar man där man tror att det finns bakterier, men det kommer aldrig bli 100 procent. Det finns också många utrustningar som är känsliga, som man helst inte ska dränka i sprit, säger Martin Jonsson.

Han tror att lamporna skulle kunna göra stor nytta på vårdavdelningar med mobila patienter, eller med många enkelsalar, särskilt avdelningar som är medicinskt smutsiga, har många infektionskänsliga patienter eller haft utbrott med resistenta bakterier.

Multiresistenta bakterier men framför allt svampar och sporbildande bakterier är kända för att vara svåra att bekämpa med sprit. Sporerna är väldigt resistenta. De går in i vilofas och kan ligga inaktiva i flera år. UVC biter bättre på dem än sprit.

Det är IVA postop som har ansvaret för lamporna under höstens låneperiod, men man valde att ha dem extra länge för att öppna möjligheter för andra delar av AnOpIVA Östra att pröva.

– Jag tror inte det är så många som känner till att lampan finns. Det här initiativet kommer från verksamhetschef Olaf Gräbel, det är därför den kommit till oss. Om den fungerar som den ska och vi kan använda den låter det väldigt positivt, säger Martin Jonsson förhoppningsfullt.

Text: Sahlgrenskaliv
vgrfokus@vgregion.se


Fakta UV-C-ljus

  • UV-C-ljus utstrålas naturligt av solen men stoppas av ozonlagret i atmosfären.
  • Ultraviolett ljus, särskilt UV-C, har visat sig kunna eliminera mikroorganismer som bakterier, virus och svampar från ytor i sjukhuslokaler. Denna teknik kan användas som komplement till traditionell rengöring och desinfektion.
  • Behovet av att hitta effektiva bekämpningssätt av patogener i sjukhusmiljö har ökat efter den genomgångna pandemin samt den allt vanligare förekomsten av multiresistenta bakterier. Även smittor som överförs inom sjukhus är ett stort problem.
  • UV-C-ljuset har mycket god effekt på multiresistenta bakterier och många virus, men även sporbildande bakterier och svampar, som är kända för att tåla mycket stryk, dör.
  • UV-C-lampor är utformade för att förändra mikroorganismernas DNA/RNA vilket får dem att dö eller bli inaktiva.
  • På AnOpIVA Östra har man just nu två olika typer av lampor till låns under tre månader.