Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Västra Götalandsregionens (VGR) hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör, Karin Looström Muth.

Vårdens förändring – ”vi är på en tipping point”

Vården förändras och det är nu det blir tydligt. I täten för omställningen ligger just nu digitalisering och arbetet mot nära vård. Förändringarna i Skaraborg gör framtidens nödvändiga utveckling tydlig menar Västra Götalandsregionens (VGR) hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör, Karin Looström Muth.

–  VGR måste klara de utmaningar vi står inför, vi ser att samhället och omvärlden förändras och VGR måste öka takten i omställningen för att hänga med i den förändringen, säger hon.

Omställningen av hälso- och sjukvården består av flera delar. Att bygga ut och förstärka primärvården, få effektivare samspel mellan specialistvård och primärvård och att fördjupa samarbetet med den kommunala hälso- och sjukvården. Men det är framför allt inom digitaliseringen som omställningen märks mest just nu.

– Där är vi på en tipping point. Vi börjar få tekniska förutsättningar för att kunna göra saker och ting på nya sätt som att bygga upp våra vårdkedjor och erbjuda digitala tjänster till invånarna. Vi ser stora möjligheter med egenmonitorering, i chattlösningar och i att låta patienter bli delaktiga på ett helt annat sätt, säger Karin Looström Muth.

Hon fortsätter:

– Vi är i framtidens utmaningar redan nu. Vi ser att det är svårt med kompetensförsörjning och bygga robusta enheter med en stabil bemanning och vi har en brist på resurser både vad gäller pengar och arbetskraft. Vi måste ställa om för att bli långsiktigt hållbara.

Andra sektorer före

Karin Looström Muth liknar VGR:s digitalisering med vad som redan skett i ett flertal andra sektorer. Vi sköter våra bankärenden till största del själva, skräddarsyr våra egna semestrar och flygresor.  Till och med hamburgare designar vi själva i snabbmatkedjornas appar.

– Den som kan, ska kunna bli mer involverad i sin egen vård. Sen finns det de som inte kan, dem ska vi också kunna hjälpa, poängterar hon.

Omställningen i Skaraborg

Omställningen av vården kommer märkas tydligt i Skaraborg. Skaraborgs sjukhus förändrar sitt utbud genom att bland annat koncentrera sin akutvård till Skövde samtidigt som invånarnas behov av akut sjukvård ska tillgodoses.

– För Skaraborgs del så handlar det väldigt mycket om att bygga en robust kapacitet för att få förutsättningar för kontinuitet, kompetensförsörjning och ett effektivt utnyttjande av VGRs resurser.

Men finns delarna på plats i Skaraborg för att ställa om vården?

– I och med att det finns en stor ny modern akutmottagning som öppnar i Skövde som är byggd för att ta hand om det specialiserade akutflödet som ändå ska till den specialiserade sjukvården så är en viktig pusselbit på plats. Sen behöver vi jobba med tillgänglighet till primärvården, mobila team, mobila lösningar och använda våra digitala hjälpmedel.

Men hur kan man säga att invånarna ska komma närmare vården när delar av vården försvinner från orten?

– Den nära vården handlar inte enbart om geografiska avstånd till ett sjukhus. Det handlar om hur vi jobbar med VGR:s samlade utbud, hur vi möter upp från primärvårdens sida, hur vi möter upp med den ambulanssjukvård och beredskapen samt akutsjukhuset i Skövdes beredskap. Om de digitala vårdlösningar som redan erbjuds men som vi kommer att bygga ut.

Karin Looström Muth förstår att det kan vara svårt för invånare och medarbetare att se framför sig vad som menas, vad framtiden innebär när den vård man är van vid förändras. Men hon vill poängtera att de steg som tas syftar till att förbättra och anpassa vården efter dagens verklighet och framtidens utmaningar.

–  Det är också viktigt att prata om att Lidköping som sjukhusort kommer finnas kvar, men med delvis annan karaktär. Lidköping kommer vara en viktig kugge för att kunna erbjuda god vård inom de vårdområden som ska bedrivas där, för invånarna i Skaraborg, säger Karin Looström Muth.

Förändringar är sällan smärtfria och de stora protester som finns kring att akutmottagningen i Lidköping ska stänga är Karin Looström Muth väl medveten om.

– Medarbetare och invånare brinner verkligen för vården i Skaraborg och även på andra platser i vårt län. Jag hoppas att det engagemanget kan vara med och utveckla den nära vården och vården runt om i Västra Götaland till att bli något riktigt bra även framöver. Vi behöver diskutera hur framtidens vård ska se ut och ta in idéer från flera håll.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Läs även:

Vården ska bli mer digital och nära – nu ökar takten i omställningen

Skaraborgs sjukhusdirektör: ”Vi måste klara vårt uppdrag”