Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Bild: Emma Jacobsson-Jensen

VGR första region med egen specialistutbildning för psykologer

Från och med 2024 kommer Västra Götalandsregionen (VGR) som första region erbjuda ett sammanhållet specialistprogram för psykologer i hela hälso- och sjukvården i egen regi. Det innebär bland annat att VGR kan anpassa innehållet i utbildningen, få en mer likvärdig kompetens över regionen och att patienterna kan få bättre vård. 

Specialistutbildningen är en femårig vidareutbildning för legitimerade psykologer. Fram tills nu har Sveriges Psykologförbund examinerat specialistutbildningen för psykologer, men från och med nästa år har VGR ett godkännande från förbundet att driva utbildningen i egen regi och med egen examinationsrätt. 

Det gör att VGR kan arbeta vidare med specialistutbildningen utifrån organisationens behov och perspektiv. Därigenom kan regionen bland annat skapa en bättre helhet för deltagarna och få en jämlik och likvärdig specialistpsykologkompetens i hela regionen. 

– Det är många som söker hjälp för psykisk ohälsa och då behöver VGR psykologer med hög kompetens som kan bidra till god vård för dem. Specialistutbildningen gör att vi kan vidareutveckla den kompetens som behövs. När vi nu kan skapa ett sammanhållet specialistprogram anpassar vi innehåll och träningsmoment så att psykologerna är rustade för arbetet som specialistpsykologer i VGR, säger Emma Jacobsson-Jensen, regional STP-studierektor och verksamhetsansvarig på Utbildningsenheten för psykologer. 

Värde för både patient och psykolog

Specialistutbildningen startade 1992 av Sveriges Psykologförbund. Sedan 2018 har VGR erbjudit kurser inom specialistutbildningen, och omkring 200 av regionens psykologer har sedan dess påbörjat utbildningen. 

En av dem är Beatrice Wallberg som arbetar i NU-sjukvården. Hon har lång erfarenhet som psykolog och har kunnat utvecklas mycket i sitt arbete och i mötet med patienter och kollegor. Men till slut kom Beatrice Wallberg till en punkt i sitt arbete där hon behövde mer kunskap och fördjupning av det hon redan visste.

Beatrice Wallberg.

Specialistutbildningen blev hennes möjlighet. 

– Specialistutbildningen kunde erbjuda en ny plattform och blev ett naturligt steg för mig. Programmet ger en struktur och tydlighet som jag tidigare saknat. Utan den tydligheten har det varit svårt att föreställa sig hur upplägget skulle kunna se ut och vara möjligt att genomföra vid sidan av det kliniska arbetet, säger Beatrice Wallberg. 

Varje psykolog som går specialistutbildningen får välja en specialitet att fördjupa sig inom beroende på verksamhetens behov, det kan till exempel vara klinisk barn- och ungdomspsykologi, missbruks- och beroendepsykologi eller arbets- och organisationspsykologi. 

För Beatrice Wallberg blev valet neuropsykologi. 

– Vi vet att allvarlig psykisk ohälsa kan leda till neuropsykologiska symtom och för att kunna göra en korrekt bedömning i patientmötet behövs fördjupade kunskaper, både för mig som psykolog och för organisationen i stort. I specialistpsykiatrin görs komplexa bedömningar där det sällan handlar om att svara ja eller nej till en diagnosfråga, utan snarare om en bredd som på ytan kan se likadan ut men som ofta har olika bakomliggande faktorer, säger Beatrice Wallberg och fortsätter: 

– Förenklingar och för grov kategorisering av en patients tillstånd är sällan hjälpsamt, varken för patienten eller behandlaren. Genom specialistutbildningen får jag möjlighet att utveckla mina kunskaper och förmågor att göra just detta så att patienten får just de insatser och resultat som behövs. 

Verksamheten kan utvecklas

Specialistutbildningen ger inte bara värde och nytta för psykologen som genomför utbildningen, utan också för verksamheten hen tillhör.  

Anette Gregorius är vårdenhetschef på enheten där Beatrice Wallberg arbetar: 

– Specialistutbildningen ger oss en möjlighet att bredda våra kontakter i regionen. Det i sin tur gör att vi kan jämföra rutiner och arbetssätt och lära av varandra. Att utbildningen är så tydlig ger mig som enhetschef insyn och gör att jag kan följa utbildningen och de kurser som min psykolog genomför på ett bra sätt. I slutändan kan vi se till att våra patienter får en säker utredning, säger Anette Gregorius. 

Text: Emma Konkell
Bilder: Emma Jacobsson-Jensen
vgrfokus@vgregion.se 


Om specialistutbildningen för psykologer i VGR 

Specialistutbildningen är en femårig vidareutbildning för legitimerade psykologer. Syftet är att psykologerna ska få fördjupade kunskaper och färdigheter som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvården. Utbildningen består av både obligatoriska kurser och valbara specialistkurser, som ges av högskolor, regioner och privata kursanordnare. 

Inom VGR tillhandahålls en sammanhållen specialistutbildning från och med 2024 av Utbildningsenheten för psykologer vid VGR Akademin. 

Sedan 2018 har VGR erbjudit specialistkurser för psykologer genom den interna Utbildningsenheten för psykologer. Kurserna har hittills ackrediterats av Sveriges Psykologförbund som ansvarat för utbildningens helhet, men från och med årsskiftet får VGR egen examinationsrätt. 

Förtroendet som VGR får är resultatet av en långsiktig satsning på psykologers kompetensutveckling. 

Sammanhållet specialistprogram i VGR (vgregion.se)