Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

VGR växlar upp i vaccinkampanj – målet är att utrota livmoderhalscancer

Just nu pågår en nationell kampanj där kvinnor födda mellan 1994 och 1999 får gratis HPV-vaccin, i ett försök att utrota livmoderhalscancer. I det arbetet växlar VGR nu upp och försöker nå ut till områden där det är svårt att vaccinera.

– En dos Gardasil9 kostar egentligen mellan 1 500 och 2 000 kronor, så vi tycker att det här är ett fantastiskt erbjudande, säger Katarina Kylebäck, överläkare i gynekologi.

Kampanjen är en del av ett stort forskningsprojekt som samordnas från Karolinska universitetssjukhuset, och den pågår i Sveriges samtliga 21 regioner.

I Västra Götalandsregionen (VGR) har möjligheten att vaccinera sig gratis funnits sedan i juni, och ungefär 10 000 kvinnor i den aktuella åldersgruppen har tagit en dos sedan dess. Det innebär cirka 15–16 procent av alla kvinnor i länet födda 1994–1999.

– Om man når en stor del av den gruppen kan man enligt forskarna utrota livmoderhalscancer inom fem år, säger Carin Wrennfors, projektledare för Utrota HPV och livmoderhalscancer i VGR.

– Projektet bygger på en tanke om flockimmunitet. Om man kan få så många kvinnor som möjligt under 30 år att vaccinera sig kan man uppnå en variant av flockimmunitet, säger Katarina Kylebäck som är VGR:s medforskare i studien och regional processägare för livmoderhalscancerprevention i VGR och Halland.

HPV kan ge allvarliga cellförändringar

HPV är ett sexuellt överförbart virus, som framför allt sprids via samlag och inte ger några symptom. Det finns många olika typer av HPV, varav tolv kan ge allvarliga cellförändringar och i förlängningen livmoderhalscancer.

I den pågående kampanjen används ett bredare vaccin – Gardasil9 – än det som fanns tidigare, Gardasil4. Gardasil9 skyddar mot sju farliga HPV-stammar, medan Gardasil4 bara skyddade mot två.

Därför vill forskarna i projektet att alla i den aktuella åldersgruppen vaccinerar sig, även de som har tagit HPV-vaccin tidigare. Det nyare vaccinet ger helt enkelt ett bredare och bättre skydd.

– Många säger ”men jag tog ju vaccinet i skolan 2015” – det är bara att ta igen! säger Carin Wrennfors.

Kan orsaka flera sorters cancer

Katarina Kylebäck

Katarina Kylebäck menar att det ur flera aspekter är bra att ta vaccinet när det nu erbjuds gratis – varje dos kostar nämligen mellan 1 500 och 2 000 kronor annars.

– Många av våra patienter önskar denna vaccination men har svårt att ha råd med det. Tanken är också att de som vaccinerar sig nu ska erbjudas ytterligare en dos om tre år, säger Katarina Kylebäck och fortsätter:

– HPV ligger bakom livmoderhalscancer, men kan även orsaka ändtarmscancer, tonsillcancer och peniscancer. Att få slut på cirkulerande HPV kommer därför att komma andra tillgodo än bara de som tar vaccinet.

Både tidsbokning och drop-in

I VGR är det de upphandlade vaccinationsmottagningarna som erbjuder vaccinet. Många av dem har både tidsbokning och möjlighet till drop-in, och på 1177.se listas alla mottagningar som ger HPV-vaccin inom ramen för projektet.

En inbjudan till att delta i kampanjen har gått ut både via Kivra och via post till alla kvinnor födda 1994 till 1999, men erbjudandet gäller även transmän med livmoderhals.

– Vi kan inte skicka ut inbjudningar till de transmän med manligt personnummer som finns i den här åldersgruppen, eftersom man inte får föra register på vilka de är. Men de är givetvis välkomna, säger Katarina Kylebäck.

Satsning på vissa områden

Nu i höst växlar VGR upp i arbetet med kampanjen för att få ännu fler att vaccinera sig. Redan i dag finns en mobil vaccinatör, men den kommer att förstärkas av fler vaccinationsbussar som åker till platser som inte har en fast mottagning.

Det pågår också en särskild satsning på områden där det brukar vara svårt att få personer att vaccinera sig.

– Vi arbetar med personer som är vana vid områden med låg täckningsgrad, till exempel områden med många utlandsfödda, eller personer som inte har ett personnummer än. I Göteborg jobbar vi med hälsoguider, som är vana vid att jobba med personer med olika språk, säger Katarina Kylebäck.

Möjlighet att vaccinera sig på mässa

Det kommer också att finnas möjlighet att vaccinera sig kostnadsfritt på mässan Kunskap&Framtid i Göteborg 23–25 november. Den som tillhör åldersgruppen och vill vaccinera sig får en gratis entrébiljett till mässan.

– I ett av våra postnummerområden testar vi också att skicka hem ett brev med en redan bokad tid, det står ”En tid har reserverats för dig” och så får man komma om man vill. Vi försöker jobba på olika fronter, säger Carin Wrennfors.

En kommun sticker ut

Hittills sticker en kommun i VGR ut: det är Dals-Ed, som har lyckats få 47 procents vaccinationstäckning i den aktuella målgruppen. Kommunen är så pass liten att det bara innebär 47 av 100 personer, men tyder ändå på att kampanjen har lyckats väl där.

– Vi hörde om en mamma som skjutsade sin dotter till en vaccinationsmottagning, men också passade på att fylla bilen med hennes kompisar och tog dit alla på en gång. Hon kanske bodde i Dals-Ed! Eldsjälar spelar väldigt stor roll i sådant här, säger Carin Wrennfors.

Kampanjen med gratis vaccin löper på under 2023, troligen också en del av 2024.

Text: Elin Widfeldt
vgrfokus@vgregion.se


HPV och vaccinationer

 • HPV sprids genom samlag och ger inga symptom. Det vanligaste är att HPV läker ut spontant efter några år, men i vissa fall kan det i stället leda till cellförändringar. En del cellförändringar kan leda till cancer i livmoderhalsen.
 • Även personer som utreds för cellförändringar kan ta HPV-vaccin. Vaccinet kommer då inte att bota det HPV-virus som personen redan har, men däremot skydda mot andra typer av HPV.
 • Förutom kostnadsfritt vaccin, innebär ett deltagande i projektet att deltagaren tar ett självprov för HPV hemma. Upptäcks en avvikelse hamnar personen i VGR:s vanliga organisation för fortsatt utredning.
 • Om patienten har fått en allvarlig cellförändring opereras en bit av livmoderhalsen bort. Det ger en något större risk att föda för tidigt i en framtida graviditet. Att vaccinera sig är därför också bra för eventuella kommande barn.
 • Gravida ska dock avvakta med att vaccinera sig tills barnet är fött.
 • Sedan år 2012 ingår HPV-vaccin i skolvaccinationen, vilket innebär att de som är födda 2000 och senare i hög grad har vaccinerats. Personer som är födda 1994–1999 har också erbjudits vaccin, men fick det inte per automatik i skolan utan föräldrarna behövde vara aktiva för att barnen skulle få det. Det gör att den gruppen har lägre täckningsgrad när det gäller HPV-vaccin.
 • Forskningsprojektet utgår ifrån Karolinska universitetssjukhuset, och kampanjen är sedan i somras igång i alla Sveriges regioner.
 • Den som är på tillfälligt besök i en annan region kan ta vaccinet där.
 • Gardasil9 har sedan 2019 ersatt Gardasil4 i barnvaccinationsprogrammet och är numera det enda sorts HPV-vaccin som finns i Sverige. Det ingår inte i läkemedelsrabatteringen även om det skrivs på recept.

Mer information

 • VGR:s webbsida för projektet finns mer information, bland annat om hur den som vill vaccinera sig på mässan Kunskap&Framtid kan få en biljett dit.
 • Jobbar du inom vården och vill veta mer om vaccinationskampanjen eller få informationsmaterial? Mejla till rccvast.utrotahpv@vgregion.se