Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Nytt beredskapsprogram i gång: ”Mitt i prick inom katastrofmedicin”

Som första sjukhus i Sverige är nu Sahlgrenska Universitetssjukhusets program inom beredskap och katastrofmedicin i gång. Under ett år får arton läkare lära sig allt om beredskap i kris – vilket blivit extra aktuellt i rådande omvärldsläge, menar Kristina Törngren, ST-läkare inom urologi.

Kristina Törngren har alltid varit intresserad av katastrofmedicin och kände att programmet, som riktar sig till läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, kunde passa.

– Det här var verkligen mitt i prick. Det handlar om katastrofmedicin och krisberedskap och samverkan med försvaret. Jag är intresserad av alla de frågorna och kan tänka mig att jobba inom försvaret, säger hon.

Kristina Törngren, ST-läkare som går programmet.
Kristina Törngren, ST-läkare som går programmet.

Hur påverkar världsläget din inställning?

– Det som har hänt i världen senaste åren har såklart påverkat mig. Både pandemin och det som sker i Ukraina och nu situationen i Israel och Palestina. Det ställer högre krav på hälso- och sjukvården och väcker tankar på hur man kan stärka beredskapen i den egna verksamheten.

Sedan tidigare finns utbildningar inom kris och katastrof på sjukhuset. Det nya programmet innebär en mer gedigen utbildning riktad mot specialistläkare och ST-läkare, det är uppdelat i tre moduler och löper under drygt ett år.

Starten skedde under hösten och har inneburit en grundläggande inblick i den regionala och nationella beredskapsorganisationen. Under våren väntar praktiska övningar där teorin ska omsättas i praktik.

Utbildningen unik i landet

Sahlgrenska Universitetssjukhusets program inom beredskap och katastrofmedicin är unikt i landet med sin omfattning och utformning. En strategisk satsning, berättar Viktor Glantz, planeringsledare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, projektledare och del av styrgruppen för det nya programmet.

– Vi har nyss kommit ut ur pandemin, vi har krig i närområdet, terrorhot och många andra utmaningar på ett nationellt plan. Vi behöver bygga en stabil beredskap i Västra Götalandsregionen och nationellt, säger han.

Viktor Glantz, planeringsledare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Viktor Glantz, planeringsledare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Beredskapen handlar bland annat om att stärka samarbetet mellan sjukvården och Försvarsmakten, vilket är avgörande i ett utsatt läge. Ytterst handlar beredskap om att vara beredd på svåra händelser, som krig.

Målet är att deltagarna i utbildningen ska ta med sig sin nya kunskap in i den egna verksamheten.

– Vår målbild är att leverera kunskap om sjukvården och samhällets beredskapsorganisation, och bland annat om hur vi ställer om i krig. Det gäller kunskap om sjukdom och skador som man kanske inte möter normalt, och ska ta hand om utan tillgång till avancerad teknik, säger Viktor Glantz.

Text: Karin Eurenius
vgrfokus@vgregion.se

Artikeln publicerades ursprungligen i Sahlgrenskaliv.


Olika aspekter av katastrofmedicin

Programmet inom beredskap och katastrofmedicin riktar sig till specialistläkare och ST-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och behandlar till exempel olika aspekter av katastrofmedicin, stabsarbete och samverkan med andra samhällsaktörers roller i kris och krig. Men också hälso- och sjukvårdens roll, ansvar och organisation vid kris och krig.

Utbildningen är framtagen under ledning av Utbildningsenhet FoUUI på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, av styrgruppen: Diana Swolin Eide, FoUU-chef, Joakim Björås, utbildningschef, och Viktor Glantz, projektledare.

I kursledningen ingår två läkare och en programkoordinator.

Planen är att utbildningen även ska starta en omgång under 2024.