Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Amanda Ahlin. Bild: Garbis Sarafian/Bild och Media

Sjuksköterska på Skaraborgs Sjukhus kan prisas för vård av cancersjuka

Amanda Ahlin, sjuksköterska på Skaraborgs Sjukhus, har startat ett projekt där svårt cancersjuka patienter vårdas i hemmet. Det har gett dem en större rörelsefrihet och stöd från närstående, vilket har minskat deras ångest. Nu är Amanda Ahlin nominerad till Vårdförbundspriset på en halv miljon kronor.

Amanda Ahlin är sjuksköterska på hematologienheten, Skaraborgs Sjukhus, och en av tre finalister som kan vinna Vårdförbundspriset. Vem vinnaren blir tillkännages i dag, den 28 november.

Grattis till nomineringen till! Hur känns detta?

– Det är blandade känslor! Jag känner mig oerhört hedrad och stolt över nomineringen samtidigt som jag är förundrad över hur stort vårt ”lilla” projekt på försöksbasis har blivit. Jag har fått göra hela resan från att se ett behov och forma en idé fram till implementering, vidareutveckling i verksamheten och nu bedriva forskning kopplat till samma projekt vilket är väldigt häftigt, och ovanligt.

Du nomineras för projektet att låta svårt cancersjuka och infektionskänsliga patienter vårdas hemma. Vilken betydelse har det projektet för patienterna?

– För patienterna innebär vårt arbetssätt en paus från sjukhuset, möjlighet att äta sin egen mat och att sova i sin egen säng – samtidigt som de har frekvent kontakt och stöd från vårdpersonalen. Den tryggheten som är av att vara hemma i kombination med stödet från vårdpersonalen är vad patienterna framhåller främst. Dessutom blir de mer delaktiga i sin vård och får ökade kunskaper att själva reagera på förändringar när de tar sina egna vitalparametrar.

Vad betyder det för dig att ditt arbete uppmärksammas?

– Jag är väldigt rörd över all uppmärksamhet som vårt arbetssätt på hematologen har fått det senaste året, och jag är stolt över alla mina kollegor på enheten, Christian Scharenberg (överläkare) som stöttat och byggt upp projektet tillsammans med mig i synnerhet, samt vår innovationscoach Anna Kjellsdotter.

– För mig personligen är nomineringen till Vårdförbundspriset också ett kvitto på att målinriktat arbete och att våga tänka utanför boxen lönar sig när det gäller att hitta nya arbetssätt som gagnar personal såväl som patienter.

Fotnot: Amanda Ahlin vann!

I år delades Vårdförbundspriset mellan vinnare: Amanda Ahlin som får 200 000 kronor, och Sylwia Kedzierska, biomedicinsk analytiker vid Cytologilaboratoriet Huddinge, och Anna Rydberg, specialistsjuksköterska inom demens, Bräcke Diakoni Västergårdens vård och omsorgsboende i Göteborg, som båda får 150 000 kronor var.

VGRfokus
vgrfokus@vgregion.se

Projektet är finansierat av Innovationsfonden, VGR.


Motiveringen bakom Amanda Ahlins nominering:

”Galet”, sa många när de först hörde om att svårt cancersjuka patienter vårdades hemma. Men ibland är hemma bäst. Amanda Ahlin såg infektionskänsliga patienter ligga ensamma i slussrum – med begränsade möjligheter till frisk luft och mänsklig kontakt på grund av risken att drabbas av livshotande sepsis. Det fick henne att starta ett projekt där patienterna skyddas mot vårdinfektioner genom att vara i sin hemmiljö. Större rörelsefrihet, inflytande över sin kost och stöd från närstående har minskat deras ångest. Och mer medvetenhet om vad som händer i kroppen har gjort patienterna delaktiga i den egna vården. Digital kontakt flera gånger om dagen, stöd av personalen på sjukhuset och möjlighet till återinläggning skapar trygghet. Samtidigt som vårdplatser frigörs och kostnader för utrustning sparas in. De som en gång kallade projektet för galenskap har tänkt om nu.

Vårdförbundspriset

Ett av Sveriges största hälso- och sjukvårdspriser, går till personer som har lyckats utveckla hälso- och sjukvården mot en personcentrerad nära vård. Prissumman är på 500 000 kronor. Tre finalister är utsedda och vem vinnaren är i år tillkännages vid en prisceremoni den 28 november.