Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Vaccin i stället för antibiotika – ett vapen i kampen mot resistens

Genom att vaccinera mot infektionssjukdomar som lunginflammation och influensa går det att minska spridningen av antibiotikaresistens.
– Vi förebygger sjukdomar i stället för att behandla, säger smittskyddsläkare Peter Ulleryd.

Antibiotika är ett läkemedel vi har till låns. Varje gång sjukvården skriver ut en antibiotikakur gynnar det spridningen av multiresistenta bakterier. Därför är det viktigt att vara restriktiv och bara använda antibiotika när medicinen verkligen gör nytta.

Det bästa är förstås om vi kan hitta andra lösningar. En sådan är vaccin. Det går till exempel att vaccinera mot vissa bakterier, exempelvis pneumokocker som är den vanligaste orsaken till lunginflammation och Hemophilus influenzae som kan orsaka hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.

Vaccin mot vanlig vinterinfluensa

Det är också en god idé att vaccinera mot virusinfektioner, exempelvis vår vanliga vinterinfluensa, eftersom den kan ge följdsjukdomar.

Peter Ulleryd
Peter Ulleryd. Bild: Catharina Fyrberg.

– En luftvägsinfektion ger såriga slemhinnor. Det innebär att bakterier lättare får fäste och kan orsaka en infektion som måste behandlas med antibiotika, till exempel lunginflammation som är en vanlig följdsjukdom efter influensa, säger Peter Ulleryd, biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Västra Götaland och Strama Västra Götaland.

Därför kan alltså en insats mot virus i luftvägarna i förlängningen minska behovet av antibiotika.

Största medicinska framgången

Vaccin förebygger sjukdom genom att hjälpa kroppen att utveckla immunitet. Barnvaccinprogrammet har utvecklats genom åren och ger i dag skydd mot ett tiotal sjukdomar.

Även äldre vaccineras regelbundet. Varje höst välkomnas äldre och personer som tillhör någon riskgrupp att vaccinera sig mot årets influensa. I år kan vaccinet tas samtidigt som covid-vaccin.

– Vaccinet är mänsklighetens största medicinska framsteg någonsin, säger Peter Ulleryd. Vaccinationsprogram skyddar inte bara individer, de minskar även sjukligheten i samhället eftersom virus och bakterier får svårare att sprida sig när många individer har immunitet.

Hundratals virus

Nu är vaccin inte någon universallösning på alla sjukdomar. Virus byter skepnad och kan se ut på väldigt många olika sätt.

– De flesta av oss skulle nog välkomna ett vaccin mot förkylning, men att skapa ett sådant är inte särskilt lätt, säger Peter Ulleryd. Det finns över 200 olika luftvägsvirus och en del byter skepnad och lurar på så sätt immunförsvaret.

När det gäller sjukdomar i luftvägarna hos vuxna är det framför allt en bra idé att vaccinera dem som tillhör någon riskgrupp.

Finns fler verktyg

Vaccin är bara ett av flera verktyg i kampen mot antibiotikaresistens. Andra metoder är god vårdhygien och att försöka bromsa smittspridningen i samhället.

– Håller vi nere antibiotikaanvändningen köper vi oss tid. Vi kan fortsätta använda de antibiotika som finns under en längre tid. På sikt hittar vi förhoppningsvis nya behandlingsmetoder för patienter med svåra infektioner, säger Peter Ulleryd.

Text: Benedicta Cavallin
vgrfokus@vgregion.se

LÄS OCKSÅ: Användningen av antibiotika ökar i Västra Götaland