Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Hassan Abdi förbereder ett underrede till en soffa som ska fotograferas och därefter publiceras i Åter i bruks beställningssystem. Bild: Mikael Stenberg/tidskriften Arbetslust

25,5 ton mindre avfall när VGR återbrukar möbler

Genom att reparera och återanvända möbler och inredning minskas behovet av att producera nytt, vilket både leder till lägre kostnader och lägre koldioxidutsläpp. Tack vare sin återbruksverksamhet Åter i bruk uppskattas VGR ha sparat 25,5 ton avfall redan under första halvan av 2023.

Västra Götalandsregionen (VGR) tog i våras ett steg mot ökad hållbarhet genom att skapa en intern återbruksverksamhet, Åter i bruk. Verksamheten syftar till att minska antalet nya kontors- och konferensmöbler genom att reparera och återanvända befintliga möbler.

Initiativet har inte bara minskat mängden avfall utan har även bidragit till en minskning av koldioxidutsläppen, vilket stöder VGR:s klimatmål. Enligt beräkningar har en renoverad stol cirka 30–35 procent mindre klimatpåverkan än en ny stol.

Alla bidrag är viktiga

Åter i bruk tar hand om kontors- och konferensmöbler, inredning och mycket annat som annars skulle slängas i avfallscontainrar eller på soptippen. Genom att reparera och återanvända i stället för att slänga, blir det mindre avfall samtidigt som vi sparar på resurserna.

kim aulin
Kim Aulin. Bild: Mikael Stenberg

Kim Aulin, driftansvarig koordinator för Åter i bruk, betonar vikten av samarbete och att alla bidrag är viktiga.

– Det är viktigt att alla som jobbar inom VGR förstår värdet av återbruk. När vi återbrukar räddar vi möbler som annars skulle ha slängts, och ger dem en ny chans genom reparation och återanvändning. Detta är en enkel insats för miljön samtidigt som man kan spara pengar, säger Kim Aulin.

Möbler, inredning, köksutrustning

Åter i bruk tar emot möbler, inredning, flergångsmaterial för kontor, prydnadsföremål med mera. Verksamheten tar även emot mindre köksutrustning, såsom kaffebryggare, mikrovågsugnar, porslin och diskställ.

Det som Åter i bruk tar emot genomgår sedan en process av reparation och återanvändning. Allt från trasiga kontorsstolar till rangliga skrivbord kan repareras och få nytt liv.

– Det som är skräp för någon kan vara guld för någon annan. Det ser vi ofta när någon sagt att ska något slängas, men där det kan återbrukas. Därför är det bra om alla verksamheter i VGR hanterar sina möbler och produkter genom Åter i bruk, i stället för att slänga det på tippen. Klä inte om, kassera inte möbler och produkter, köp inte nytt och lagra inte i förråd – prata i stället med Åter i bruk.

”Viktigt att sprida kunskap om återbruk”

Servicemedarbetaren Hassan Abdi arbetar mestadels inne i verkstaden och på lagret.
Servicemedarbetaren Hassan Abdi arbetar mestadels inne i verkstaden och på lagret. Bild: Mikael Stenberg

Även om Åter i bruk redan har gjort en betydande skillnad genom att minska avfallsmängden och spara resurser inom VGR, är detta bara en början.

Kim Aulin menar att det finns stor potential att göra ännu mer.

– Det är viktigt att sprida kunskap om återbruk inom VGR och få alla att förstå värdet av att ge gamla möbler en ny chans. Att ändra attityden och tankesättet kring cirkulär ekonomi är avgörande för att göra verklig skillnad för miljön och samhället som helhet.

Text: Aksel Bjerva
Bilder: Mikael Stenberg/tidskriften Arbetslust
vgrfokus@vgregion.se


Åter i bruk

Åter i bruk är bäst i Sverige på regional cirkulation tack vare den detaljerade synen på återbruk och att varje produkt räknas. Verksamheten bidrar till att minska utsläppen och kostnader för hela VGR.

Under första halvåret har Åter i bruk bidragit med återbruk av 1 884 produkter. Av dessa var

  • 252 kontorsstolar
  • 184 övriga stolar
  • 64 Skrivbord

Totalt har det som återbrukats under det första halvåret inneburit en besparing på 25,5 ton avfall. Det kan räknas om till förbrukningen av 28 800 liter bensin.

Jobbar du inom VGR? Om din verksamhet behöver byta ut en möbel, kontakta gärna Åter i bruk och var med i den regionala cirkulationen! Åter i bruk hämtar och levererar där din verksamhet finns.