Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Bild: Arnica Bäckström/Pixabay

Flera fall av papegojsjuka i Västra Götaland – var försiktig vid fågelmatning

Under de senaste veckorna har fem fall av papegojsjuka konstaterats i Västsverige. Smittskydd Västra Götaland rekommenderar nu försiktighet när det gäller kontakt med vilda fåglar, framför allt när det gäller rengöring av fågelbord.

Papegojsjuka är en bakteriesjukdom som kan ge influensaliknande symptom med allmänpåverkan och generell muskelvärk. I allvarliga fall kan den orsaka lunginflammation, och det förekommer även dödsfall.

Människor kan bli smittade av alla typer av fåglar: vilda fåglar, tamfåglar i bur och fjäderfän, som till exempel höns.

På vintern syns ofta en ökning av antalet fall hos människor:eva lindgren

– Det har att göra med att många matar fåglar i sin trädgård då. När fågelbordet ska rengöras finns det en risk att människor smittas, eftersom sjukdomen då kan spridas via avföring och damm. Vissa använder högtryckstvätt när de gör rent fågelbordet, men det bör undvikas eftersom det kan öka mängden smittämne i luften, säger Eva Lindgren, biträdande smittskyddsläkare vid Smittskydd Västra Götaland.

För att minska risken för smitta bör fågelbordet rengöras utomhus och blötas med exempelvis såpvatten, för att undvika att torkad avföring dammar.

Fem fall på kort tid

Förra vintersäsongen var det få fall av papegojsjuka i Västra Götaland, vilket är ovanligt, men nu har alltså fem fall konstaterats på kort tid.

– Vintern har ju bara börjat, så vi befarar fler fall denna säsong. Det gör att vi vill öka kunskapen om att man ska vara försiktig vid fågelmatning och procedurerna runtomkring rengöring av fågelbord, säger Eva Lindgren.

Papegojsjuka är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Elin Widfeldt
vgrfokus@vgregion.se


Papegojsjuka (psittacos)

Sjukdomen är en så kallas zoonos, en sjukdom som kan spridas från djur till människa.

Papegojsjuka kan ge milda symptom, men också orsaka ett influensaliknande tillstånd med till exempel muskelvärk. I svåra fall kan den ge allvarlig lunginflammation, och det händer att den leder till dödsfall. Sjukdomen kan behandlas med antibiotika.

Att ha närkontakt med fåglar är en riskfaktor för papegojsjuka, och det gäller både vilda och tama fåglar. Smittan sker via fåglarnas avföring eller kroppsvätskor. Människor ska vara försiktiga när de matar fåglar och rengör fågelbord, fågelhus och andra platser där fåglarna äter. Även personer som har tamfåglar hemma ska vara försiktiga med att andas in damm när buren rengörs.

Fåglar kan sprida smitta även när de är friska.

Mer information finns hos Folkhälsomyndigheten.