Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Kajsa Quitz, Närhälsan och Karolina Ericson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Nöjda patienter och bättre koll med egenmonitorering

Patienter som själva kollar viktiga värden hemma och skickar in digitalt till vården – det är mycket kort vad egenmonitorering  handlar om. Inom specialistmödravården kan till exempel egenmonitorering ersätta flera fysiska besök för riskpatienter under graviditeten.

Egenmonitorering är en av VGR:s sex prioriterade digitala invånartjänster. Det handlar om att själv mäta värden såsom blodtryck och vikt, samt självskattningar via formulär.

– Våra patienter tycker att det här är jättebra, säger Kajsa Quitz som är distriktsköterska och en av dem som leder arbetet med egenmonitorering inom Närhälsan.

– De slipper ta ledigt från jobbet och åka till vårdcentralen och de blir nästan mer nogsamt uppföljda på det här sättet. På sikt ser jag att vården kan bli mer proaktiv än reaktiv. Med hjälp av egenmonitorering kan vi sätta in åtgärder baserade på hälsotillstånd snarare än diagnos och på så sätt förhindra att sjukdom uppstår, fortsätt hon.

Egenmonitorering har funnits ett tag och utvecklas kontinuerligt. Det övergripande syftet är att öka patientens livskvalitet genom stärkt egenvård och delaktighet, och egenmonitorering ska också leda till att hälso-och sjukvårdens resurser används på bästa sätt – för att räcka till allt större behov.

Färre inläggningar

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets specialistmödravårdmottagning i Göteborg märks effekterna av egenmonitorering tydligt. Både genom minskat antal mottagningsbesök för vissa patienter men även genom färre inläggningar i slutenvården.

– Vi har sett det att vi sparar minst sex fysiska besök under en graviditet för dessa patienter så det är många besök vi sparar. Vi har också sett att vi minskar antalet inläggningar inom slutenvården för att vi kan be patienterna att själva ta de här extra blodtrycken som de tidigare behövde läggas in på sjukhus för att kontrollera, säger barnmorskan Karolina Ericson.

Millennium

Kajsa Quitz och Karolina Ericson är båda med i VGR:s regionala projekt för egenmonitorering. Tanken är att ha en samlad ingång via appen Vård och hälsa för all egenmonitorering inom VGR. Plattformen ska vara sammankopplad med det nya journalsystemet Millennium. Det innebär att vårdpersonal ska få all nödvändig information om patienten de har framför sig utan att behöva logga in i flera olika system, när detta är helt infört om några år.

– För oss kommer det bli en stor skillnad när Närhälsan och Regionhälsan har samma system som oss (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) där vi lättare kan föra över informationen om patienter som egenmonitoreras och som har flera vårdkontakter, säger Karolina Ericsson.

– Det som blir så tydligt när vi börjar dela plattform är att nästa vårdgivare kan se vad tidigare vårdgivare har mätt och se förändringen från flera år tillbaka. Man kommer att kunna följa patienterna över tid och mellan vårdgivarna utifrån samma information, säger Kajsa Quitz.

Text: Lena Löfgren och Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Nyfiken på mer om egenmonitorering?

I Vårdpodden berättar Kajsa Quitz och Karolina Ericson mer om sina erfarenheter av egenmonitorering, hur planen för breddat införande i VGR ser ut och vad de har för råd till dem som står inför att börja med egenmonitorering i just sin verksamhet.

Länk till Vårdpodden: (länk till avsnittet på Podbean)

Om Vårdpodden

Vårdpodden handlar om de stora förändringar som genomförs inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Fokus är ämnen med koppling till den nya gemensamma vårdinformationsmiljön och andra digitala satsningar.