Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Anne-Marie Bernesjö, vårdenhetschef för anestesi, operation och intensivvård, visar upp en av operationssalarna. Bild: José Lagunas Vargas

Nya sjukhuset i Högsbo skapat för framtidens vård – snart kommer patienterna

I mitten av december öppnar den första mottagningen på Högsbo närsjukhus för patienter, och därefter öppnar en ny mottagning nästan varje vecka ända in i mars. Det nya sjukhuset i Göteborg är byggt för att kunna användas så effektivt som möjligt, både i dag och i framtiden.

Högsbo närsjukhus ska ersätta Frölunda specialistsjukhus, där lokalerna både är gamla och saknar tillräcklig kapacitet. Där Frölunda har tagit emot knappt 200 patienter per dag, är tanken att Högsbo ska ta emot runt 400 patienter varje dag.

Det behövs, bland annat med tanke på den åldrande befolkningen.

– Vi är väldigt stolta över Västra Götalandsregionens nya sjukhus, Sveriges just nu modernaste sjukhus. Vi kommer att erbjuda ett brett utbud av kirurgiska ingrepp här, men man ska också känna sig väl bemött. Lokalerna ska kännas hälsofrämjande, snarare än att ge känslan av att vara på ett sjukhus, säger sjukhusdirektör Martin Rösman under en rundvandring inför öppnandet.

Dagkirurgiska ingrepp

Gunilla Andersson
Gunilla Andersson, vårdenhetschef för kirurgi och ortopedi.

Högsbo närsjukhus kommer att ge barn- och vuxensjukvård inom bland annat kirurgi, ortopedi, hjärt och diabetes, neurologi, hud, öron-näsa-hals, gynekologi och rehab.

– Vi kommer att kunna göra de flesta typer av dagkirurgiska ingrepp som inte kräver övernattning efteråt, säger Gunilla Andersson, vårdenhetschef för kirurgi och ortopedi.

Därigenom kommer Högsbo närsjukhus att kunna avlasta andra sjukhus, exempelvis genom att ta över en del enklare operationer från Sahlgrenska Universitetssjukhuset – men även från andra verksamheter.

Patienternas integritet värnas

Det nya sjukhuset är öppet, ljust och byggt för att kunna användas så effektivt som möjligt. Till exempel är merparten av de 60 mottagningsrummen inte bundna till någon specifik vård eller verksamhet, vilket gör att det går att nyttja dem i högre utsträckning. Dessutom värnas patienternas integritet: det går inte att veta vilken typ av vård en patient i väntrummet ska få.

Rummen är också byggda för att fungera väl även om vården byter inriktning eller om ny teknik införs i framtiden.

– Att få komma till ett nytt, fint och fräscht sjukhus är få förunnat! Vi har fått vara med och påverka hur vi ska arbeta, vi har fått provsitta stolar och tycka till om hur rummen ska utformas och var lamporna ska sitta, säger Annica Persson, sjuksköterska på kirurgimottagningen.

Digitalt i fokus

På Högsbo närsjukhus blir det också fokus på det digitala. Redan innanför entrédörrarna checkar besökarna in sig själva vid stora skärmar, och inne på mottagningsrummet ska patienterna sedan på ett smidigt sätt kunna se till exempel röntgenbilder och sin journal tillsammans med vårdpersonalen.

Henrik Almgren
Henrik Almgren, huvudprojektledare.

Sjukhuset är även förberett för att passa all typ av digital vård som är under införande i Västra Götalandsregionen, exempelvis att patienterna själva ska kunna mäta sina värden inför ett vårdbesök.

– Egenmonitorering kommer mer och mer – att vi från sjukhuset kan följa en patients hälsa och status inför, under och efter en behandling. Här har vi skapat förutsättningar för det, säger huvudprojektledaren Henrik Almgren.

Text: Elin Widfeldt
Bilder: José Lagunas Vargas
vgrfokus@vgregion.seFakta/Högsbo närsjukhus

 • Kommer ett ge planerad vård i olika former: öppen specialistsjukvård och dagkirurgi för barn och vuxna.
 • Öppnar för patienter den 19 december. I januari sker de första operationerna.
 • När sjukhuset är igång kommer cirka 11 000 operationer utföras varje år inom den dagkirurgiska verksamheten, och mottagningsverksamheten kommer att ta emot cirka 90 000 besök per år.
 • I slutet av 2024 kommer sjukhuset att ha cirka 350 medarbetare, varav många kommer med från Frölunda specialistsjukhus. Sjukhuset kommer även att ta emot läkare från andra sjukhus tillsammans med patienter, där operationerna sker i Högsbo närsjukhus lokaler och med hjälp av personalen där.
 • Huset är fem våningar högt och har planerats sedan 2016. Byggstarten skedde i maj 2019.
 • Kostnaden för huset är 1,6 miljarder, budget låg på 1,9 miljarder.
 • Sjukhuset har 9 operationssalar samt övervaknings- och uppvakningsenhet, samt 60 mottagningsrum.
 • Sex konstnärer har stått för utsmyckningen inom- och utomhus, med det övergripande temat ”sammanflätning”.
 • Det finns servicevärdar på plats för personer som till exempel behöver hjälp att checka in.
 • Hjärt- och diabetesmottagningen samt radiologimottagningen kommer att finnas på plats när sjukhuset öppnar. Vecka 3 flyttar operationsavdelningen in, därefter rehab och ortopedi (vecka 4), provtagningen, neurologimottagningen, öron-, näs- och halsmottagningen (vecka 5), kirurgi samt gynekologi (vecka 6), hudmottagningen (vecka 7), och ögonmottagningen (vecka 10).
 • Högsbo närsjukhus tillhör Sjukhusen i Väster, som också består av Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Sjukhusen i Väster ingår i Västra Götalandsregionen, Martin Rösman är sjukhusdirektör för hela förvaltningen.
sjukhuskorridor
På Högsbo närsjukhus har patienter och vårdpersonal separata korridorer, bland annat av säkerhetsskäl.
operationssal
Anne-Marie Bernesjö. vårdenhetschef, och Anna-Karin Göthberg, sektionsledare, bägge på anestesi, operation och intensivvård.

högsbo närsjukhus