Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Sabina Nordström, servicearbetare, i köket på ortopedavdelningen på SÄS. Bild: Pernilla Lundgren

Fler servicearbetare till Södra Älvsborgs sjukhus – frigör tid för vårdpersonalen

Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) förstärker med runt 50 servicearbetare, som bland annat kommer att städa lokalerna och fylla på i förråden. Satsningen ska ge vårdpersonalen mer tid till patienterna och hjälpa till att hålla vårdplatser öppna.

En servicearbetare jobbar med intern service på ett sjukhus, det kan till exempel handla om att transportera patienter mellan olika undersökningar, städa lokalerna i sjukhusen och fylla på förråd på vårdavdelningar.

Nu förstärker Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) det arbetet med cirka 50 servicearbetare. Med dem på plats får vårdpersonalen mer tid för de vårdspecifika uppgifterna kring patienten, till exempel arbete kring patientsäkerhet och omvårdnad.

– Det här är en strategi som ytterst leder till att sjukhuset kan hålla vårdplatser öppna och ta emot de patienter som behöver få inneliggande vård. Dessutom innebär det förändrade arbetssättet att sjukvårdspersonalen får mer tid att uppfylla patienternas behov, både medicinskt och omvårdnadsmässigt, säger Torben Pihl, ekonomichef på SÄS.

Servicearbetarna har en nyckelroll

Det nya arbetssättet på SÄS beräknas vara infört till sommaren 2024.

Att omfördela arbetsuppgifter för att kompetens ska användas på bästa sätt är en av delarna i Västra Götalandsregionens övergripande strategi för omställning av hälso- och sjukvården.

– Servicearbetarna får en nyckelroll i vården. Vi professionaliserar och höjer kvaliteten på de vårdnära serviceuppgifterna genom att vi utbildar personalen som utför dem och gör kvalitetsmätningar. Resultatet blir en hög och jämn kvalitetsnivå, säger Gabriella Wramdemark, projektledare intern service, Västra Götalandsregionen (VGR).

En naturlig del av vårdteamet

När servicearbetarna börjar får de den utbildning som krävs, och får sedan gå bredvid en period på avdelningen där de ska jobba.

Sabina Nordström, servicearbetare, och Christina Lindgren, undersköterska, på ortopedavdelningen, SÄS.
Sabina Nordström, servicearbetare, och Christina Lindgren, undersköterska, på ortopedavdelningen, SÄS.

– De nya medarbetarna behöver både utbildning och bredvidgång. Det är viktigt att de som arbetar med vårdnära service också blir en naturlig del i vårdteamet. Man behöver som servicearbetare vara serviceinriktad och att kunna kommunicera med vårdpersonal och patienter, säger Gabriella Wramdemark.

Sabina Nordström är servicearbetare och började på SÄS i våras.

– Jag trivs och det bästa med jobbet är att det är ett så bra team, vi har väldigt bra samarbete. Jag känner att jag gör skillnad i mitt jobb, det viktigaste är ju att patienten får den vård som behövs för att bli frisk.

Text: Linnea Jansson och Maria Schlichting Berg
Bilder: Pernilla Lundgren
vgrfokus@vgregion.se


Om vårdnära service

De nya servicearbetarna anställs av Västra Götalandsregionen (VGR) men kommer att arbeta på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS). Framöver kommer de även att ta hand om måltidshantering och patientnära städning.

Vårdnära service är ett regionalt koncept som införs på flera sjukhus i VGR. Det är sedan tidigare till stor del infört inom Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL).

En viktig del i konceptet är uppgiftsväxling, som innebär att en yrkesgrupp lämnar ifrån sig vissa uppgifter till en annan yrkesgrupp. Under de kommande åren väntas en obalans mellan tillgång och efterfrågan när det gäller undersköterskor, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Att använda kompetensen rätt är en central strategi för att för att klara den framtida kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården.

Vid uppgiftsväxling av vårdnära serviceuppgifter övertar servicepersonal en del av vårdpersonalens uppgifter som inte handlar om vård. Det kan handla om måltidshanteringen vid frukost, lunch och middag till patienterna, att rengöra vårdplatser eller att transportera patienter mellan olika avdelningar inom sjukhuset.

Därigenom frigörs tid som kan användas för till exempel patientnära omvårdnad och kompetensutveckling. Det kan också bidra till en bättre kvalitet och effektivitet i både vård- och servicearbetet samt en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen.

I dag arbetar totalt runt 1 300 servicearbetare på sjukhusen i VGR.