Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Teamet besöker sköra äldre patienter i deras hem, men också sköra patienter i yngre ålder som inte kan ta sig till sjukhus – exempelvis personer på LSS-boenden. Bild: Paul Björkman, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Antalet patienter som vårdas i hemmet ökar snabbt

Sahlgrenska Universitetssjukhuset satsar stort på Sahlgrenska hemma med målet att allt fler patienter ska få vård i hemmet. Under 2023 ökade antalet personer som fått hembesök av sjukhusets Närsjukvårdsteam med 56 procent.

Närsjukvårdsteamen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en viktig del av satsningen på Sahlgrenska hemma. Teamen riktar sig framför allt mot äldre, sköra patienter som har behov av uppföljning i hemmet efter utskrivning från slutenvården eller efter besök på akutmottagningen.

Boubou Hallberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Boubou Hallberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Vi ser en kraftig ökning av antalet patienter som erbjuds specialistsjukvård i hemmet, säger Boubou Hallberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och fortsätter:

– Det här är en viktig del av omställningen av hälso- och sjukvården och en del av Sahlgrenskas strategi för att bli Europas ledande universitetssjukhus 2032. Målsättningen med Sahlgrenska hemma är att erbjuda patienterna specialistvård i hemmet när det går och inneliggande på sjukhus om det behövs.

”En revolution för vården av sköra äldre”

Maria Taranger är områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och leder styrgruppen för Sahlgrenska hemma:

– Närsjukvårdsteamens akuta hembesök är en revolution för vården av sköra äldre. För den här gruppen är sjukhusvård förknippad med risker för infektioner, fall och förvirring, säger Maria Taranger och fortsätter:

– Det är en stor förbättring när de kan få behandling för exempelvis en förvärrad hjärtsvikt eller lunginflammation i hemmet. De slipper långa väntetider på en full akutmottagning och på sjukhuset frigörs platser som kan användas för patienter som bara kan vårdas inneliggande.

Ökning med 56 procent

Det nya arbetssättet innebär att när ambulanssjuksköterskan larmats ut och inser att patienten sannolikt har ett sjukdomstillstånd som skulle kunna behandlas hemma, ska de kontakta närsjukvårdsteam i stället för att köra in patienten till akutmottagningen.

Maria Taranger, områdeschef Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Maria Taranger, områdeschef Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– De första tre veckorna i januari gjordes 108 sådana akuta hembesök och i 92 procent av fallen kunde patienten vara kvar för vård hemma, säger Maria Taranger.

Under 2023 har Sahlgrenska Universitetssjukhusets närsjukvårdsteam gjort hembesök hos 4 442 personer, vilket är en ökning med 56 procent jämfört med år 2022.

Antalet hembesök från närsjukvårdsteamen har ökat till 6 485 vilket är en ökning med 30 procent jämfört med 2022.

Under 2023 har teamen totalt haft 3 019 kontakter via telefon eller digitalt utöver hembesöken, vilket är en ökning med 276 procent.

Tio bilar inom sjukhuset

I början av 2023 hade de tre sjukhustomterna Mölndal, Sahlgrenska och Östra vardera tre bilar som bemannats av antingen sjuksköterska och läkare eller sjuksköterska. Under våren 2023 tillkom ytterligare en bil på Sahlgrenska och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har nu totalt tio bilar inom verksamheten för närsjukvårdsteam.

– Under 2024 kommer vi satsa rejält på nya arbetssätt på många olika enheter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vissa patientgrupper som behöver långvarig antibiotikabehandling i dropp ska vi kunna sköta hemma genom teknik som gör att vi kan byta tillförseln med någon eller några dagars mellanrum och hålla kontakt med patienten digitalt och via telefon, säger Maria Taranger och fortsätter:

– Inom förlossningsvården kan utvalda kvinnor med vissa besvär i sen graviditet övervakas i hemmet i stället för inneliggande på sjukhus. De här patienterna välkomnar möjligheten att få slippa ligga dag efter dag på sjukhus och vi frigör resurser.

Redaktionen SahlgrenskaLiv
vgrfokus@vgregion.se

Texten publicerades ursprungligen i SahlgrenskaLiv.


Fakta: Sahlgrenska Universitetssjukhusets Närsjukvårdsteam

Teamen besöker sköra äldre patienter i deras hem eller boende, men också sköra patienter i yngre ålder som inte kan ta sig till sjukhus – exempelvis personer på LSS-boenden. Teamen gör också besök hos patienter på anmodan från ambulanssjukvården och från kommunal hälso- och sjukvård samt primärvård. Privatpersoner kan inte kontakta teamen direkt, en bedömning måste göras av vårdpersonal.

Sjukvårdens larmcentral införde i februari 2023 ett nytt arbetssätt när de får beställning av liggande transport till någon av sjukhusets akutmottagningar. Om patienten inte bedöms behöva akut tillsyn och läkare från primärvården inte gjort en första bedömning ger man i stället ärendet till något av sjukhusets närsjukvårdsteam som åker dit för en bedömning. Majoriteten av patienterna har då kunnat stanna kvar hemma.

Inom flera andra verksamheter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns mobila team som arbetar med patientgrupper som får bättre vård i hemmet än på sjukhus. De finns inom psykosvården, äldrepsykiatrin, barncancervården, palliativ, onkologisk och kirurgisk verksamhet.


Läs mer om Sahlgrenska Hemma