Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Bild: Jonathan Fernström

Digital assistent för offentlig sektor på gång

En digital assistent – liknande ChatGPT – för offentlig sektor är under utveckling och Västra Götalandsregionen är med i det arbetet.

Den digitala assistenten ska kunna vara ett verktyg för att hjälpa medarbetare i offentlig sektor med textbaserade arbetsuppgifter.

Det kan till exempel vara att sammanfatta och analysera texter, förbättra och redigera texter eller skapa nya texter för rapporter, handlingar, ansökningar som är anpassade efter specifika mallar och riktlinjer. Genom att underlätta det arbetet kan tid frigöras för andra arbetsuppgifter.

Assistenten kommer att utformas så att den är lättanvänd och tillgänglig för att kunna användas av alla medarbetare, oavsett teknisk kompetens.

Kan tolka och skapa text

Den digitala assistenten är en så kallad generativ språkmodell. En språkmodell är en AI som tränats för att hitta mönster i mänskligt språk och därför kan tolka och skapa text på ett sätt som människor tycker är meningsfullt.

Det finns redan en rad liknande AI-tjänster av kommersiell karaktär men de är inte alltid lämpliga att använda inom offentlig sektor.

– Genom att utveckla en digital assistent för offentlig sektor får vi en tjänst som bygger på data som är mer relevant för våra behov och där vi får möjlighet att kontrollera informationssäkerheten. Vi styr vilken data som assistenten tränas på och vi äger den information som matas in av användare, säger Maria Vikingsson, avdelningschef för data och analys på Koncernkontoret.

Ett samarbete mellan offentliga organisationer

Projektet har precis startat och utvecklingen kommer att göras i etapper där modellen tränas upp och fler och fler offentliga verksamheter involveras. 2026 ska assistenten vara helt klar, men den kommer gå att användas före dess.

Västra Götalandsregionen deltar i projektet från start tillsammans med AI Sweden, Kungsbacka kommun, Tjörns kommun, Göteborgs stad, Region Skåne och Region Halland.

Catrine Sangberg
vgrfokus@vgregion.se