Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

VGR blir mer transparent – info från fakturor blir öppna data

Under 2024 är det tänkt att de flesta verksamheter i Västra Götalandsregionen (VGR) ska börja publicera information om sina leverantörsfakturor som öppna data. Därmed blir det lättare för allmänheten att se hur regionen hanterar offentliga medel – och för VGR blir det minskad administration.

I augusti 2022 trädde en ny lag om öppna data i kraft. För att anpassa sig till den och bli mer transparenta har VGR drivit ett projekt där Koncernkontoret, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Habilitering & Hälsa har samarbetat om öppna data när det gäller leverantörsfakturor, det vill säga fakturor som kommer in till VGR vid inköp av varor eller tjänster.

Målet med projektet är att de flesta förvaltningar inom Västra Götalandsregionen ska börja publicera sådana data under 2024. Tanken är att allmänheten enkelt ska kunna se att VGR hanterar offentliga medel på ett så effektivt och ansvarsfullt sätt som möjligt.

– Vi ser ett ökande intresse för öppna data, säger Ann-Charlotte Lilja Järnström, VGR:s ekonomidirektör.

Ta tillvara erfarenheter

Flera andra offentliga organisationer – som Göteborgs Stad, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Region Örebro – publicerar sedan flera år tillbaka sina leverantörsfakturor som öppna data.

Ann-Charlotte Lilja Järnström, VGR:s ekonomidirektör.
Ann-Charlotte Lilja Järnström, VGR:s ekonomidirektör.

Därmed har VGR möjlighet att dra lärdom av deras erfarenheter vid övergången.

– De offentliga organisationer som redan publicerar sina leverantörsfakturor som öppna data rapporterar om ökat förtroende från allmänheten, mindre administrativ belastning, potentiellt sänkta kostnader och förbättrad datakvalitet. De har också sett att öppna data kan leda till mer enhetliga verksamhetsprocesser, säger Ann-Charlotte Lilja Järnström.

Minskad administration

Många av VGR:s dokument, till exempel fakturor, riktlinjer, planer och beslut, är offentliga handlingar och redan möjliga för allmänheten att ta del av. Men ofta måste de begäras ut, vilket tar både tid och resurser.

När samma handlingar publiceras som öppna data blir de i stället sökbara direkt, vilket förutom ökad öppenhet och tidsbesparing ger VGR en minskad administrativ belastning.

– Om vi ska kunna få de positiva effekter som andra kommuner och regioner rapporterar om behöver vi vara noggranna. Det är viktigt att säkerställa att den öppna data som vi tillhandahåller är av högsta kvalitet, fri från sekretessbelagd information och korrekt konterad. Det gäller att hitta rätt nivå, säger Ann-Charlotte Lilja Järnström.

 

 

 

Åtkomlig även utomlands

Den öppna datan kommer att publiceras i Dataportal Väst. Den blir åtkomlig för vem som helst: allmänheten, akademin, journalister, näringslivet och andra offentliga verksamheter. Datan blir åtkomlig regionalt, nationellt och internationellt.

VGRFokus
vgrfokus@vgregion.se


Fakta/Öppna data i VGR

För att få så bra datakvalitet som möjligt krävs ett omfattande förberedelsearbete. Därför kommer inte alla verksamheter att ansluta direkt.

Förvaltningen för fastighet, stöd och service liksom konkurrensutsatta verksamheter som VGR:s bolag, Folktandvården och Närhälsan inkluderas därför inte i år utan vid ett senare tillfälle.

Projektledare: Leman Isik, leman.isik@vgregion.se


Länkar:


Dataportal Väst

Dataportal Väst är resultatet av ett regionalt samarbete för att tillgängliggöra öppna data från regionala och kommunala verksamheter.

Totalt omfattas de 49 kommunerna i Västra Götaland och VGR:s samtliga förvaltningar. Målet är att regionala och kommunala verksamheter successivt ska tillgängliggöra sina öppna data i Dataportal Väst.