Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
HR-direktör Marina Olsson. Porträttbild: Catharina Fyrberg.

VGR fyller 25 år – hon har gått från sjuksköterska till HR-direktör

Den 1 januari var det 25 år sedan Västra Götalandsregionen (VGR) bildades. En som har varit med från starten är HR-direktören Marina Olsson, som började som sjuksköterska med fackligt uppdrag. Här berättar hon om regionens utveckling och om ett fantastiskt jobbuppdrag i Angered.

Marina Olsson har en bakgrund som både sjukvårdsbiträde och undersköterska, men när VGR bildades i januari 1998 var hon sjuksköterska.

– Jag hade min tjänst på Sahlgrenska och var aktiv i Vårdförbundet. Där slogs fyra lokalavdelningar ihop samtidigt som regionen bildades, och jag blev vald till ordförande för den nya avdelningen, säger Marina Olsson.

Därmed blev hon representant i regionstyrelsens MBL-grupp, och jobbade med arbetsmiljöfrågor utifrån ett fackligt perspektiv.

”Alla blommor skulle blomma”

Marina Olsson minns att det var mycket aktivitet på alla håll – hos tjänstemän, politiker och facket – för att komma in i allt det nya, hur det skulle gå till att jobba i en region i stället för i flera mindre sammanhang.

– Det var mycket dialog, ”hur ska vi hantera det här”, och man hade också mycket förståelse för varandra. Det fanns en stark vilja att samarbeta.

Men under den första tiden var det inte tal om att alla delar av regionen skulle arbeta på samma sätt. I stället styrdes verksamheterna på olika sätt, med egna lösningar och i egna system.

– Alla blommor skulle blomma. Det var inte så att man skulle centralisera, utan varje verksamhet kunde jobba på med sina egenheter.

Mer sammanhållet i dag

På det området syns en stor förändring jämfört med i dag, tycker Marina Olsson. Under de 25 år som har gått har VGR utvecklats till en mer sammanhållen region, som arbetar mer likartat över hela organisationen. Det arbetet är inte färdigt, men det är rätt väg framåt, tror hon.

– Ibland kommer vi att behöva göra olika, för vi har väldigt olika typer av verksamheter och olika geografiska förutsättningar. Men det behöver finnas en strävan efter att göra så mycket lika som möjligt. Det här ska kännas som en organisation. En sammanhållen koncern och ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem.

Blev sjukhusdirektör

Efter nästan tio år som lokal ordförande i Vårdförbundet tyckte Marina Olsson att det var läge att göra något annat. Efter att ha tagit fram en utredning om ledarskapsutbildningar uppmuntrades hon att söka tjänsten som sjukhusdirektör på Angereds närsjukhus.

Att få vara med om den processen – från beslut till färdigt sjukhus – håller Marina Olsson som ett av sina roligaste jobbuppdrag i VGR.

– Att jag fick vara med där under några år var fantastiskt. Jag tror inte att det är många gånger i sitt liv – kanske bara en enda eller knappt det – man får vara med om att få bygga upp något från början.

Engagerade människor

I uppdraget var det tydligt att Angereds närsjukhus skulle skapas utifrån de behov som fanns i området, sett till både sjukvård och folkhälsa.

För Marina Olsson, som kom från en vårdbakgrund, var det stort att få vara med och planera och skapa en sådan verksamhet. Att få starta helt från grunden, och slippa behöva förhålla sig till tankar om att ”så har vi alltid gjort”.

– Jag träffade så otroligt många människor som engagerade sig: lokala organisationer av olika slag, idrottsorganisationer, religiösa organisationer, bostadsbolag, och det fanns ett tätt samarbete med Göteborgs stad. Det var så otroligt tydligt att det var ett viktigt uppdrag. Det fanns en otrolig energi och en nybyggaranda, och engagerade politiker som satsade och följde det hela med stort intresse. Det var väldigt roligt.

Vårdbehovet ökar

I dag har Marina Olsson varit HR-direktör i nio år, och arbetar med att leda, utveckla och samordna arbetet kring personalfrågor.

En tydlig utmaning hon ser framöver är kompetensförsörjningen: det blir fler och fler äldre i samhället, vilket innebär att vårdbehovet ökar – trots att invånarna blir friskare och har bättre hälsa längre upp i åldern. Samtidigt blir det färre i arbetsför ålder.

– Där behöver vi använda våra gemensamma resurser, men också se hur man kan utveckla dem vidare. Vi behöver också jobba för att vara en attraktiv arbetsgivare. De senaste åren har vi jobbat mycket med att utveckla och behålla medarbetarna – att inte bara ha fokus på att rekrytera, utan se över vad det är som gör att man vill stanna. Vi behöver ha utvecklingsmöjligheter, utveckla nya arbetssätt och ta tillvara på ny teknik som finns och som kommer.

Text: Elin Widfeldt
vgrfokus@vgregion.se


Tre viktiga milstolpar under VGR:s 25 år, enligt Marina Olsson

  • Att VGR numera har långsiktiga, politiskt fastlagda, strategier inom olika ansvarsområden.

”En lärdom under de här 25 åren är vikten av att ha långsiktiga strategier som man politiskt är överens om, så att man inte ändrar färdriktning om man byter politisk ledning. Det tror jag är viktigt”.

  • Beslutet om att en chef inte ska ha fler än 35 medarbetare under sig.

”Det var ett regiondirektörsbeslut som fattades 2015. Vi såg under pandemin att det var viktigt att man inte har för stora grupper om man ska ha närvarande chefer.”

  • Bildandet av Institutet för stressmedicin, där forskare studerar olika perspektiv på arbetsmiljöfrågor.

”Det tycker jag så här efteråt har visat sig vara väldigt, väldigt viktigt. Det gör att vi hela tiden kan följa och använda forskningsresultat i hur vi jobbar med vårt systematiska arbetsmiljöarbete, som våra medarbetarenkäter och andra delar, men också hjälpa till med vägledning inom arbetsmiljöfrågor”.


VGR 25 år

  • Den 1 januari 1999 bildades Västra Götalandsregionen. Ett år tidigare bildades Västra Götalands län (en hopslagning av Älvsborgs län, Göteborgs och Bohus län samt Skaraborgs län, förutom kommunerna Mullsjö och Habo).
  • VGR:s regionfullmäktige bildades redan på hösten 1998, och regionfullmäktige firade därför 25-årsjubileum i oktober.

LÄS OCKSÅ: Regionfullmäktige 25 år – här är forskaren som har varit med hela vägen