Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Bilden har inget med det aktuella fallet att göra. Bild: Dr. Heinz F. Eichenwald

Ett fall av mässling i Göteborg

Ett fall av mässling har konstaterats i Göteborg hos ett ovaccinerat barn. Smittan har skett utomlands. Smittskydd Västra Götaland har i samarbete med vårdgivare och vårdhygien startat en smittspårning och förebyggande arbete.

Vid upptäckt av mässling kartläggs de kontakter som kan ha träffat den sjuke i smittsamt skede. Där det är möjligt erbjuds förebyggande behandling med vaccination eller immunglobulin.

– De flesta invånare är vaccinerade mot mässling, och sjukdomen är mycket ovanlig i Sverige i dag. Vaccination är ett effektivt skydd mot mässling, Men den som är ovaccinerad kan insjukna efter att ha smittats. säger ställföreträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall.

Mycket smittsam sjukdom

Den som är orolig för att ha blivit smittad kan alltid ringa 1177 för att få hjälp med att bedöma symptom eller för att få råd om var man kan söka vård.

–  Eftersom mässling är en mycket smittsam sjukdom ska man inte åka direkt till en mottagning, utan alltid först kontakta sjukvården via telefon. Det innebär att smittspridning kan undvikas, säger Leif Dotevall.

Vaccination ger ett mycket bra skydd mot mässling. De flesta som är födda efter 1980 är vaccinerade i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Första vaccindosen ges oftast vid 18 månaders ålder. De som är födda före 1960 har nästan alltid haft sjukdomen som barn och är skyddade.

Text: Johanna Bernhardsson
vgrfokus@vgregion.se

LÄS OCKSÅ: Ut och resa? Skydda barnen mot mässling


Fakta om mässling

• Risken för mässlingssmitta under utlandsresa har ökat de senaste månaderna och utbrott av mässling rapporteras i flera länder.
• Den som har haft mässling har ett livslångt skydd.
• Den som är vaccinerad med två doser har ett mycket gott skydd mot mässling.
• Barn vaccineras mot mässling genom barnvaccinationsprogrammet.
• Vuxna som behöver komplettera sitt skydd vänder sig till sin vårdcentral eller vaccinationsmottagning.
• Den som är osäker på sitt skydd mot mässling kan rådgöra med sin vårdcentral.
• Läs mer om mässling på 1177:s webbplats