Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Bild: Paul Björkman

Lyckad lönesatsning på vårdens yrken

Medellönen har höjts för samtliga yrkesgrupper i Västra Götalandsregionen (VGR) som tagit del av den särskilda lönesatsningen för konkurrenskraftiga och jämställda löner inom hälso- och sjukvården under 2023. Utfallet visar också att 18 av 20 grupper har nått målet att hamna över eller närma sig riksgenomsnittet.

700 miljoner kronor fördelat på tre år (235 miljoner kronor årligen) under budgetperioden 2022–2024 har gått till en särskild lönesatsning för att nå konkurrenskraftiga och jämställda löner. De yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården som befinner sig under riksgenomsnittet har varit prioriterade.

Under 2022 genomfördes satsningar på bland annat barnmorske- och sjuksköterskegrupper, under 2023 har bland annat läkargrupper prioriterats. Jämfört med riksgenomsnittet och andra regioner har lönesatsningen varit lyckad.

Fem grupper ligger nu över riksgenomsnittet där laboratoriebiträden ligger högst med 1 408 kronor över riksgenomsnittet på 26 548 kronor, följt av skötare på vårdavdelning inom psykiatrin som i snitt tjänar 29 983 kronor, vilket är 1 143 kronor mer än riksgenomsnittet.

Utfallet presenterades för personalutskottet på onsdagen.

Fortsatt satsning 2024

Två yrkesgrupper backar jämfört med riksgenomsnittet, det är gruppen ”andra specialiteter inom hälso- och sjukvård” samt ”ingenjör inom hälso- och sjukvård”.

Samtliga läkargrupper som varit prioriterade i lönesatsningen närmar sig riksgenomsnittet, men ligger fortfarande en bit under. Det kan delvis förklaras med att andra regioner har gjort motsvarande lönesatsningar och att antalet läkare som ingår och delar på potten är fler nu jämfört med 2021 då lönesatsningen beslutades.

De yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården som ligger under riksgenomsnittet kommer att få ta del av lönesatsningen under 2024.

Statistik för 2023

Tabellen nedan visar skillnaden mellan medellönerna för riket (sifforna gäller regionanställda, inklusive VGR) och medellönerna i VGR för de yrkesgrupper som ingått i satsningarna. Uppgifterna är hämtade från den preliminära partsgemensamma statistiken för 2023.

Yrkestitel                        Medellön VGR       Medellön riket     Differens

Laboratoriebiträde              27 956                      26 548                    1 408

Skötare,                                 29 983                      28 840                    1 143
vårdavdelning psykiatri
                                      

Undersköterska,                   30 009                      29 094                     915
vård-/specialavdelning
 

Biträdesarbete, annat          26 356                       25 594                    762 

Ambulanssjukvårdare         32 369                       32 142                    227 

Medicinsk fotterapeut         31 725                        31 886                   -161 

Cytodiagnostiker                 39 725                       40 369                    -644 

Administratör, vård             29 130                      29 793                    -663

Ingenjör,                                39 190                      40 086                    -896
hälso- och sjukvård
 

Andra specialiteter               38 826                       39 766                    -940
inom hälso- och sjukvård

Tekniker,                                30 132                       31 098                    -966
hälso- och sjukvård
 

Sjukhusfysiker                     47 321                       48 606                   -1 285

Sjukhuskemist                     44 717                       46 018                    -1 301

Syn-, hörsel-                        35 536                      36 965                     -1 429
och talpedagog
 

Läkare legitimerad,             50 105                       51 774                    -1 669
specialiseringstjänstgöring
 

Farmaceut                             41 005                       42 708                    -1 703

Överläkare – L                      88 409                       90 162                     -1 753

Behandlingsassistent/        31 456                       33 523                     -2 067
Socialpedagog 
 

Överläkare                            86 707                       89 509                      -2 802

Specialistläkare                   71 357                        74 775                     -3 418 

Text: Björn Johansson
vgrfokus@vgregion.se

LÄS OCKSÅ: Särskild lönesatsning ger effekt (om förra årets lönesatsning)


VGR:s lönesatsningar 2022–2024

700 miljoner till konkurrenskraftiga och jämställda löner (235 miljoner kronor vardera för 2022, 2023 och 2024).

200 miljoner kronor från och med maj 2022, under 2023 till sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker i sjukhusens dygnet runt-vård.

175 miljoner kronor från och med maj 2022 till övriga yrkesgrupper inom dygnet runt-vården.

25 miljoner kronor från och med april 2023 till yrkesgrupper med lägst medellön i VGR.