Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Viveca Reimers berättar om VGR:s jämställdhetsutbildning och varför den behövs. Foto: VGR

Ny utbildning ska göra VGR bättre på jämställdhet

Västra Götalandsregionen uppmärksammar den internationella kvinnodagen med att lansera en ny webbutbildning om jämställdhet. Utbildningen berör grundläggande begrepp, normer kring kön och mål för jämställdhetsarbetet – som alla som arbetar i en region behöver känna till.

– Webbutbildningen ger en förståelse för vad jämställdhet är. För att kunna åstadkomma förändringar behöver medarbetare, chefer och förtroendevalda ha grundläggande kunskap om jämställdhet, säger Viveca Reimers som är VGR:s hållbarhetschef.

Vilka är de viktigaste frågorna när det gäller jämställdhet?

– De mest aktuella frågorna handlar om unga tjejers mående, våld i nära relationer, jämställd och jämlik vård, men vi behöver också titta mer på jämställdhet utifrån ett arbetsmarknads- och utbildningsperspektiv.

Viveca Reimers berättar om hur utbredd unga kvinnors psykiska ohälsa är. 72 procent av kvinnorna i åldern 16 till 29 år, jämfört med 46 procent av männen, upplever exempelvis ängslan, oro eller ångest. Forskning visar dessutom att ungdomar och unga vuxna tycks vara mer utsatta för våld i nära relationer jämfört med äldre vuxna, och särskilt utsatta är kvinnor.

Skillnader i vården

Även inom vården finns skillnader. Undersökningar visar att endast 53 procent av kvinnorna anser att vården ges på lika villkor, motsvarande siffra för männen är 66 procent. Stereotypa föreställningar om kvinnor och män riskerar också att påverka bemötande och behandling i hälso- och sjukvården.

– Det här är jätteviktiga saker och visar på hur viktigt det är för en organisation som VGR att arbeta med dessa frågor med tanke på att vi är ansvariga för hälso- och sjukvården. Sen är vi också ansvariga för regional utveckling där vi bland annat ser att det finns en väldigt könsuppdelad arbetsmarknad och där det fortfarande är väldigt stereotypa val av utbildningar, när man tittar på vad kvinnor och män väljer och i relation till hur utbildningarna värderas. Det är inte jämställt i dag.

Så hur kan VGR jobba för en bättre jämställdhet?

– En sak vi redan gör är att systematiskt arbeta för jämställda löner, men också att vi arbetar med jämställdhet på ledning och chefsnivå. Inom hälso- och sjukvården är det är viktigt att tänka på att man har ett bemötande som är utifrån person och inte från kön, så vi inte har stereotypa föreställningar som påverkar både bemötande och behandling, säger Viveca Reimers.

– När vi driver vårt regionala utvecklingsarbete i länet, är det viktigt att vi har jämställdhet i fokus oavsett om det handlar om företagande, innovation eller utbildning. Ett aktuellt arbete är att vi samverkar med Västsvenska handelskammaren för mer jämställda styrelser, fortsätter hon.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

Läs mer om VGR:s jämställdhetsarbete här.

VGR:s utbildning om jämställdhet hittar du hos VGR Akademin/Lärportalen. Utbildningen är för VGR-anställda som behöver vara inloggade för att komma åt utbildningen.