Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Bild: Maria Lagergréen Västlund

Filtar och joggingbyxor försvinner – nu vill VGR minska textilsvinnet

Varje år försvinner ungefär 225 000 artiklar av textil från vården i Västra Götalandsregionen (VGR). Av det är ungefär hälften patientkläder och filtar och resten är arbetskläder. Genom ökad medvetenhet om var kläderna hör hemma hoppas regionen nu kunna minska svinnet.

När en patient lämnar sjukhuset efter en vistelse där ska hon eller han åka hem i sina vanliga kläder. Men så blir det inte alltid, till exempel om patientens egna kläder saknas.

malin schiller
Malin Schiller

– Det kan handla om man kanske kommer in akut och kläderna klipps sönder, att kläderna är i sådant skick att de inte går att använda igen, eller att man gör en förflyttning till annan vårdinrättning, i privat eller kommunal regi, och inte tänker på att man har regionens kläder på sig, säger Malin Schiller.

Hon är strateg på försörjningsförvaltningen i VGR och processägare för textilförsörjningen inom regionen, och leder arbetet med en intern handlingsplan för att minska textilsvinnet.

– Det som försvinner mest på patientsidan är joggingbyxan och den blå filten. När det gäller filten är det mystiskt hur den försvinner ur vårt system.

Kartlägga vart det tar vägen

Initiativet som Malin Schiller leder handlar bland annat om att kartlägga vart alla kläder och filtar tar vägen, och att bli bättre på att informera om vad som gäller.

– Jag tror att många patienter inte känner till eller inte tänker på att kläderna är ett lån, och om man får med sig dem hem eller till ett annat boende så vet man inte hur man lämnar tillbaka dem.

Skicka med en påse

returpåse
Returpåse. Bild: Pernilla Lundgren

Tydligare rutiner i alla delar av vården skulle också kunna minska svinnet, tror Malin Schiller.

– Om patienten av olika anledningar inte kan åka hem i sina egna kläder ska vården skicka med en påse så att patienten kan skicka tillbaka de lånade plaggen. Vården behöver också informera om att det är ett lån så länge man är inskriven.

Handlingsplanen är regionövergripande och inkluderar alla sjukhusförvaltningar inom VGR. En viktig del handlar om att hitta goda exempel: att se hur rutinerna ser ut på de sjukhus och avdelningar där svinnet inte är så stort och försöka sprida det arbetssättet.

– På vissa sjukhus finns det till exempel returboxar där man kan lämna tillbaka textilier. Vi ska se vad vi kan hitta för goda exempel och vad det är som ger effekt på svinnet, och så gör vi det regionövergripande, säger Malin Schiller.

Både pengar och miljö

Patientkläderna står för hälften av det totala svinnet, den andra halvan är arbetskläder.

– Den halvan är mer svårbegriplig, att förstå varför det händer. Det är också en del i det regionövergripande samarbetet, att ta reda på vad varför så mycket arbetskläder förvinner i så stora mängder.

Totalt försvinner 225 000 textila artiklar varje år, vilket motsvarar 10–12 miljoner kronor. Men att minska textilsvinnet handlar också om miljö.

– Att köpa in en ny produkt innebär en ny påverkan på miljön. En textil kan klara mellan 40 och 200 tvättar beroende på artikel. När man bryter den cykeln blir det såklart ett resursslöseri.

Lämna in oavsett skick

Den som hittar patientkläder eller regionens filtar hemma uppmanas att lämna in dem, oavsett skick.

– Vi vill jättegärna att man lämnar tillbaka dem! Det är vi som gör bedömningen om de är uttjänta eller inte. Ur hållbarhetssynpunkt är det viktigt att hålla en textil vid liv så länge så möjligt. Lägg dem i en vanlig plastpåse och lämna in på Närhälsan eller närmaste sjukhus, säger Malin Schiller.

Text: Elin Widfeldt
vgrfokus@vgregion.se


Textilsvinn

Arbetet för att minska textilsvinnet i VGR startade i mars. Initialt handlar det om internt arbete, sedan blir det information till patienter och medarbetare och tydligare rutiner.

Det ska också bli tydligare uppföljning kring textilsvinnet, med siffror och åtgärder.

Målet är att ”det ska vara lätt att göra rätt”.

Patienter inom VGR som lämnar ett sjukhus i patientkläder ska förses med en påse och information om hur kläderna skickas tillbaka.