Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Stillbild ur den ena appen, observera att detta enbart är en testversion. Till höger: forskningsledare Frida Smith.

Hennes forskning kan göra väntan på strålbehandling lättare

Appar där patienterna kan göra virtuella besök på strålningsmottagningen inför sitt besök, och läsa om all praktisk information, till exempel om hur det funkar med övernattning. Det är ett par innovationer som har testats i Frida Smiths forskning, som kombinerar teknik och vårdvetenskap och gör skillnad för cancerpatienter i väntan på strålbehandling. Nu prisas hon för sitt arbete.

Frida Smiths forskning rör sig i ett område som hon länge varit fascinerad av – hur vi tar till oss och förstår information i svåra situationer.

– I cancervården har patienter har hela tiden efterfrågat mer information, men jag har tänkt att det inte är mängden information som problemet, utan sättet den förmedlas på. Att man ger information på sätt som inte fungerar när patienterna är rädda och oroliga och kanske dessutom väldigt påverkade av medicinering och sjukdom, säger Frida Smith.

Med detta i bakhuvudet startade hon, tillsammans med kollegan Maria Brovall och i samverkan med strålningsmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset, två projekt. De gick ut på att patienter som väntade på strålbehandling för bröstcancer kunde få förbereda sig hemma i en trygg och lugn miljö.

Virtuellt besök på mottagningen

Två veckor innan sitt besök fick patienterna tillgång till en app där de kunde göra ett virtuellt besök på strålmottagningen, med möjlighet att klicka sig runt i rummet. I en annan app fanns sedan all övrig information som patienten kunde tänkas behöva inför besöket, till exempel hur det fungerar med övernattning och länkar till kollektivtrafik.

Frida Smith
Frida Smith. Bild: Emelie Ljunggren

– Vi ville vända meningslös väntan till meningsfull förberedelse. Vi i vården kanske inte tycker att det är så lång väntan, men för någon som har fått ett cancerbesked kan det uppfattas som ofattbart länge, säger hon.

Årets pristagare

Frida Smith är forskningsledare på Regionalt cancercentrum väst, filosofie doktor inom omvårdnad, har praktisk erfarenhet som onkologisk specialistsjuksköterska och är dessutom verksam som docent vid Chalmers tekniska högskola.

Nu kan hon också lägga pristagare för Henry Wallman-priset till resumén, en utmärkelse som delas ut varje år av Stiftelsen Medicin & Teknik vid Chalmers.

– Det känns jätteroligt! Det är ju många som uppfunnit tekniska innovationer som har fått det här priset före mig. Min innovation är annorlunda, mer riktad mot patienterna. Det är förvånande hur glad man blir för ett pris, säger hon.

I motiveringen står bland annat att hon lyckats ”översätta akademiska insikter till verkliga förbättringar inom vården”.

– Ja, det är väldigt fina ord som såklart gör en väldigt stolt att höra. Vi räddar inte liv med våra projekt, men vi gör kanske livet mer uthärdligt och lättare att hantera. Samtidigt hjälper det till att förbättra resursförbrukningen i vårt gemensamma hälso- och sjukvårdssystem.

Patienter känner sig trygga

Just nu pågår utvärderingar av den första appen för strålningspatienterna med hjälp av doktoranden Annika Grynne. De resultat som publicerats ser redan bra ut.

– Patienterna säger att de känner sig trygga när de kommer till strålningen, att de känner igen sig och att de inte har lika många frågor. De har också kunnat dela det här med sina nära och kära, så att till exempel barnbarnen kunde se vad mormor går igenom.

Tekniken ska bli verklighet

Frida Smith tycker att det känns bra att komma tillbaka till strålningskliniken och säga ”nu har vi testat det här, och det fungerar!”.

Nu jobbar därför Västra Götalandsregionens digitaliseringsstab vidare med apparna, med målet att kunna lansera en digital lösning som förhoppningsvis kan användas av patienter, även med andra cancerformer, i väntan på strålbehandling.

app test
Testversion av den ena appen.

Och Frida Smith står redan i startgroparna för att använda insikterna från forskningen i ett nytt projekt för en viss sorts andningsteknik vid strålning för bröstcancer, även det med hjälp av en app och förberedelser hemma.

Låta teknik och mänsklighet mötas

Att det blir just en app har dock inget egenvärde i sig, menar hon. Precis som i hennes arbete på Chalmers handlar det snarare om att låta teknik och mänsklighet mötas, att bidra med det perspektivet i en annars ofta klassiskt teknisk miljö.

– Vi tycker ju att själva tekniken är väldigt spännande, men det är inte den som är vår huvudpoäng, utan just hur man kan använda teknik för att få folk att förstå och känna sig mer delaktiga och förberedda, säger Frida Smith.

Behöver veta mycket om patienten

Därigenom återkommer hon till en viktig fråga för henne – att kommunikationen behöver ske på lika villkor, men med olika ingångar.

– Jag som vårdpersonal har kompetensen, men jag behöver också veta mycket om dig som patient för att du ska kunna använda informationen i ditt liv. Kan man använda teknik för att möjliggöra det, då har man kommit en bra bit på vägen.

Text: Evelina Westergren
vgrfokus@vgregion.se