Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto Gabriel Lahovary

Intensivvården ska kunna förstärkas i hela Västra Götaland vid kris

I ett pilotprojekt har Västra Götalandsregionen, VGR, utbildat vårdpersonal för att förstärka intensivvården vid vissa kriser. Nu utvidgas satsningen till att omfatta hela Västra Götaland. Senast år 2025 ska VGR:s samtliga IVA-avdelningar ha tillgång till förstärkningspersonal.

Catarina Svalbacke

– De erfarenheter vi har från pilotprojektet gör oss trygga att breddinföra det här i hela regionen. Vi har tillsammans med Simulatorcentrum väst tagit fram en utbildning och ett koncept som vi tror på, säger Catarina Svalbacke, projektledare för förstärkt IVA-vård i Västra Götalandsregionen.

Under covid-19-pandemin behövde personal från olika delar av vården hjälpa till i intensivvården och utan de extra förstärkningarna hade pandemin blivit betydligt svårare att hantera. Men samtidigt var det en utmaning att snabbt introducera och lära upp nya kollegor som saknade erfarenhet av IVA-vård.

Det har fått VGR att starta projektet ”Förstärkt IVA-vård” där erfaren vårdpersonal lärs upp för att kunna stärka upp och utföra vissa arbetsuppgifter i IVA-vården vid extra ordinära situationer.

Nina Sjöblom Widfeldt

– Surge capacity är ju det engelska ordet, kapacitetshöjande åtgärder i kris. Det handlar om att öka antalet sjukhussängar om det skulle hända en stor händelse och där är ju personal det första man tittar på, säger Nina Sjöblom Widfeldt, beredskapsöverläkare, Västra Götalandsregionen.

– Sängar och lokaler kommer vi alltid att kunna hitta, det är inte där problemet ligger. Det är personal som behövs och det här är en möjlighet att göra jobbet roligt, få en större flexibilitet, få en större säkerhet hos personalen. Att byta arbetsplats utifrån behoven och göra god nytta på många platser, fortsätter hon.

”Vinnande koncept för flera”

När projektet avslutas efter 2024 så är målet att regionen ska ha 70 undersköterskor och 70 sjuksköterskor som är utbildade i förstärkt IVA-vård.  För att upprätthålla kunskaperna så kommer de därefter att få fem veckors praktik om året.

– Kombinationen av att ha beredskap för extraordinära situationer och samtidigt förstärka kompetens på hemavdelningen blir ett vinnande koncept för flera. Det är bra för IVA såväl som för hemavdelningen. Vi har redan sett att sjuksköterskorna och undersköterskorna tar med sig kunskap tillbaka till sin hemavdelning och kan sprida till sina kollegor, som tex omvårdnad av patient med trakeostomi. IVA får också ny kunskap så utbyte sker åt båda håll och ger ökad förståelse för varandras verksamheter, säger Catarina Svalbacke.

I vilka situationer kan personalen behövas?

– Vid en kris där sjukhusen går upp i någon form av beredskapsläge och man behöver se över organisationen på sjukhuset, när IVA inte bedöms räcka till med sin egen kapacitet. Det är viktigt att komma ihåg att det här inte ersätter IVA-personal, utan blir ett komplement, en förstärkning.

Flera delar av Västra Götaland

Under våren har utbildning av sjuksköterskor och undersköterskor påbörjats inom Norra Älvsborgs Länssjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Alingsås lasarett och Sahlgrenska universitetssjukhuset, inklusive barnsjukvården på Östra Sjukhuset. Till hösten startas  det även upp vid Skaraborgs sjukhus och Kungälvs sjukhus. Utbildningen består av två dagars introduktion i en simulerad IVA-miljö. Efter det, fem veckors handledd praktik utspridd över året.

Sofia Olausson, Simulatorcentrum Väst har varit med och tagit fram utbildningsmaterialet. Foto: Johanna Ewald st Michaels

– Utbildningarna är mycket praktiska. Pedagogiken i utbildningen bidrar till att deltagarna snabbt skall komma till delaktighet, vilket har visat minska barriären att våga utföra moment i den kliniska miljön, säger Sofia Olausson.

Sofia Olausson är tillsammans med kollegan Caroline Träsklund utbildningsledare vid Simulatorcentrum i Väst, utbildningsenhet FoUUI, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. De båda har varit med och tagit fram utbildningsmaterialet.

– Ett av våra bidrag har varit att utbilda instruktörer från intensivvårdsavdelningarna i VGR. Dessa instruktörer har därefter utbildat sjuksköterskor och undersköterskor inom respektive förvaltning. säger Caroline Träsklund

Sofia Claesson, sjuksköterska SÄS utbildas för att kunna bistå i intensivvården. Till höger Maire Movert, specialistsjuksköterska IVA, SÄS. Foto: Gabriel Lahovary

En som gått utbildningen är Sofia Claesson, sjuksköterska på Södra Alvsborgs sjukhus.

– Det var verkligen som en intensivkurs i intensivvård och den var jättelärorik. Där fick vi också prova olika vårdsituationer på dockor. Det gjorde ju att man kände sig tryggare när man kom ut på praktik första gången men sedan har ju bredvidgången varit jättelärorik också, säger Sofia Claesson.

Till sommaren kommer ett 40-tal personer hunnit få utbildning och påbörjat det praktiska arbetet på olika intesivvårdsavdelningar.

Niklas Andersson. Foto: Gabriel Lahovary

– Jag tycker det är så roligt att få prata med andra och lära ut det vi kan här på intensivvården samtidigt som jag tycker det är roligt att ta emot personal från andra avdelningar för att få se deras sida av vården också, för den ser inte vi här, säger Niklas Andersson, undersköterska IVA, NÄL.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se