Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
I mitten Helen Ashtari, ung regionutvecklare. Bild: Ann-Charlotte Rugfelt Ferm

Nytt sätt att arbeta ger unga inflytande på politiska processer

En färsk undersökning visar att många unga känner sig maktlösa och att de inte kan påverka samhällets utveckling. Samtidigt är förtroendet för politiker lågt. Västra Götalandsregionen (VGR) arbetar aktivt med att involvera unga i de demokratiska processerna och har utarbetat ett nytt arbetssätt: Unga regionutvecklare. Konceptet sprids nu till övriga landet.

Nyligen kom Ungdomsbarometerns senaste studie: Generationsrapport 2024, som samlat in röster från 15 000 unga mellan 15 och 24 år. Fler än hälften av de tillfrågade, 56 procent, uppger att de inte tror att politikerna kan lösa samhällsproblemen och deras tro på demokratin sjunker.

– Jag tror att många unga vill engagera sig, men det är svårt. Hur börjar man ens? Ungas röster behövs. Det är vi som ska leva med de beslut som fattas nu, säger Helen Ashtari, Ung kulturutvecklare på Kulturförvaltningen i VGR.

Hon är 17 år, bor i Alingsås och går andra året på Mediegymnasiet i Göteborg med inriktning Estetik – media. Hennes stora intresse är film, och så gillar hon att spela musik.

Ungas röster saknades

Helen Ashtari ville hoppa på uppdraget som Ung kulturutvecklare eftersom hon tyckte att de ungas röster saknades inom kulturpolitiken. Kultur är dessutom en fråga som inte prioriteras, men som är extremt viktig för ungdomar, menar hon.

Under två års tid har hon, tillsammans med en handledare och två andra ungdomar mellan 16 och 20 år, arbetat två–tre timmar per vecka, oftast kvällstid så att skolarbetet inte blir lidande.

Helen Ashtari
Helen Ashtari.

Deras uppdrag har varit att jobba i olika regionala beslutsprocesser, bland annat med VGR:s kulturstrategi och i utvecklingen av barn och ungas hälso- och sjukvård. Här har de mött politiker och tjänstepersoner och startat en lärprocess åt båda håll för att bygga förtroende.

– Jag tycker att det är ett bra sätt att jobba med unga. Vi har kommit väldigt nära politiken. Vi jobbar också på samma ställe som tjänstemännen och det spelar väldigt stor roll. Vi har inte varit exkluderade från de ställen där faktiskt förändring sker, säger Helen Ashtari.

Tagit fram en guide

På eget initiativ har de också tagit fram en guide, som andra regioner, kommuner och annan offentlig verksamhet kan använda i sitt arbete. Helen Ashtari hoppas att arbetssättet får spridning och att guiden kan inspirera andra.

Detsamma hoppas Ebba Kostmann, regionutvecklare på Kulturförvaltningen i VGR:

– I VGR är dialog med barn och unga ett prioriterat område. Det finns en vilja till förbättring, vi har höga ambitioner och står själva inför ett omfattande arbete. Att jobba med unga regionutvecklare är ett steg i rätt riktning och vi prövar oss fram. Förhoppningen är att guiden nu ska spridas och bidra till att stärka demokratin, säger Ebba Kostmann.

Text: Anneli Abrahamsson
Bilder: Ann-Charlotte Rugfelt Ferm
vgrfokus@vgregion.se


Unga kulturutvecklare

Kulturnämnden är VGR:s ledande politiska organ inom strategiska kultur- och demokratifrågor och finansierar de unga kulturutvecklarna. Målet är att inkludera unga i utvecklings- och beslutsprocesser och att öka ungas delaktighet och inflytande.

De unga kulturutvecklarna jobbar i grupp med stöd av handledare. Rekrytering sker en gång per år. Sista dag för att söka under pågående rekryteringsomgång är den 13 maj.

Hur många unga kulturutvecklare som får ett uppdrag kan variera, hittills har de varit mellan tre och sex ungdomar. Antalet påverkas av vilket uppdrag de har.

Mer information om uppdraget unga kulturutvecklare och guiden finns här.