Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg. Porträttbild: Catharina Fyrberg

Antalet fall av kikhosta ökar – spädbarn drabbas hårdast

Just nu syns en tydlig ökning av kikhosta i Västra Götaland, liksom i övriga landet. För spädbarn kan infektionen bli mycket allvarlig, de ska därför helst undvika att träffa personer med snuva och hosta.

Kikhosta är en mycket smittsam luftvägsinfektion som kan orsaka långvarig och besvärlig hosta, både hos vuxna och barn.

Spädbarn är den grupp som drabbas hårdast av kikhosta, för dem kan infektionen bli mycket allvarlig och till och med livshotande.

– Ett råd till föräldrar med spädbarn är att de undviker att träffa personer med snuva och hosta, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare Västra Götaland.

Stor spridning

Just nu pågår en stor spridning av kikhosta i Sverige. I Västra Götaland har 28 fall rapporterats in hittills i juni, vilket kan jämföras med 2 respektive 1 fall i januari och februari i år (se diagram nedan).

Fler fall väntas, eftersom smittan brukar vara som högst under sommaren och hösten.

Ökningen som syns nu kommer efter flera år av låg förekomst av kikhosta – under pandemin var antalet fall lägre än vanligt.

Spädbarn och gravida

I Sverige rekommenderas vaccination till alla barn från tre månaders ålder och till alla gravida efter graviditetsvecka 16.

Vaccination mot kikhosta ingår i barnvaccinationsprogrammet och är kostnadsfritt för gravida i Västra Götalandsregionen.

– Det är viktigt att man vaccinerar sitt barn mot kikhosta. Gravida rekommenderas också att vaccineras då det ger ett bra skydd mot sjukdomen under barnets första månader i livet, säger Thomas Wahlberg.

Vaccin ger gott skydd

Vaccination ger ett gott skydd, redan första dosen vid 3 månaders ålder minskar risken för svår sjukdom. Men skyddet efter vaccination är relativt kortvarigt, det avtar efter cirka 5 år.

Genomgången sjukdom ger också ett skydd, immuniteten efteråt varar i cirka 15 år.

Även en person som tidigare har vaccinerats, liksom en med genomgången kikhosta, kan därför få en smittsam sjukdom.

VGRfokus
vgrfokus@vgregion.se


Kikhosta

Kikhosta börjar oftast som en förkylning med hosta och ibland lätt feber. Hostan tilltar sedan och kommer i attacker, och blir mer och mer intensiv. Barn kan efter några veckor få svårt att andas av hostan (kikningar) och kan bli blå i ansiktet av syrebrist. Hostattackerna avslutas ofta med att barnet hostar eller kräks upp slem. Spädbarn kan till och med bli medvetslösa anslutning till attackerna, men brukar återfå medvetandet inom några sekunder.

Hos vuxna visar sig kikhosta oftast som långvarig hosta.

Källa: Folkhälsomyndigheten


Anmälningspliktig sjukdom

Enligt smittskyddslagen är kikhosta en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Kikhosta är också en smittspårningspliktig sjukdom.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Mer om kikhosta finns på 1177.se.

kikhosta