Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Johanna Ewald St Michaels

Vårdkonflikten är över – parterna har kommit överens

Nu har SKR och Vårdförbundet kommit överens om ett nytt avtal. Det innebär att konflikten, som haft mycket stor påverkan på hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen, VGR, är över.

Konflikten har pågått sedan den 25 april, då Vårdförbundet inledde en blockad mot över- och mertid för alla sina medlemmar. Den 4 juni gick fackförbundet ut i strejk i flera regioner, bland annat VGR. Den 11 juni utökades strejken som sedan dess innefattat alla sjukhusförvaltningar samt Regionhälsan i VGR.

Alla Vårdförbundets konfliktåtgärder hävdes kl 16.00 den 28 juni.

– Det är en stor lättnad att ett avtal äntligen är på plats. Hälso- och sjukvården har fått slita hårt under konflikten så det är med glädje vi tar emot beskedet om att parterna har kommit överens på nationell nivå, säger Håkan Sandahl, regiondirektör i VGR.

Omfattande konsekvenser

Det har varit ett mycket intensivt arbete med att hantera konfliktens konsekvenser för vården i VGR.

– Jag vill rikta ett tack till alla som arbetat med att hantera konflikten. Konsekvenserna har varit omfattande, svåra att överblicka och förutsättningarna har ändrats flera gånger om. Jag är stolt och tacksam över hur alla har ställt upp för att säkerställa akut vård och vård som inte kan vänta, samtidigt som alla har visat respekt och förståelse för de rättigheter som fackförbunden har under en konflikt, säger Kaarina Sundelin, hälso- och sjukvårdsproduktionsdirektör i VGR.

Centralt avtal

Det avtal som SKR och Vårdförbundet nu enas om är ett centralt avtal. Vad det nya avtalet innebär i detalj för medarbetarna i VGR ska nu analyseras.

– Det har varit en intensiv period och nu behöver våra medarbetare en välförtjänt vila under semestern. Men arbetet måste också fortsätta med att hantera till exempel operationer och bokade besök som skjutits upp på grund av konflikten. Hur det ska gå till får vi återkomma till, säger Kaarina Sundelin.

VGRfokus
vgrfokus@vgregion.se