Mammografin öppen men färre kom till undersökning

Västra Götalandsregionen (VGR) har klarat att ha mammografiscreeningen öppen nästan som vanligt under covid-19-pandemin medan andra har fått stänga helt. 60-65 procent av alla bröstcancerfall...

Fortsatt smittspridning av covid-19, särskilt bland yngre vuxna

Den senaste månaden har antalet konstaterade fall av covid-19 legat på en relativt stabil nivå i Västra Götaland. Men den sista veckan syns en...

Coronapandemin svår för människor med OCD

För personer med tvångssyndrom, framförallt kontaminationstvång, är den pågående pandemin extra svår. - Mitt råd är att söka information och ta kontakt, säger Johannes Cannan...

Covid-19 – nedåtgående trenden fortsätter men det går inte att slappna av

Behovet av sjukhusvård i Västra Götaland för covid-19 fortsätter att långsamt minska. Även smittspridningen saktar ner men fortfarande förekommer allmän smittspridning över hela Västra...

Antikroppstest för invånarna i Västra Götaland startar i höst

Allt fler efterfrågar testning för att få veta om man har antikroppar mot covid -19. Några regioner i Sverige är igång med tester för allmänheten,...
Personer på vandring i skogen och forskaren Andreas Skriver Hansen

Ny forskning: Har coronapandemin påverkat ditt friluftsliv?

Har covid-19 fått fler att vilja vistas i naturen och ägna sig åt friluftsliv? Det vill forskare från Göteborgs universitet ta reda på. Nu söker...
Textilier från Tvätteriet i Alingsås tas om hand på ett sjukhus i Kongo.

VGR skänker sjukvårdsmaterial – nya vägar för bistånd under covid-19

Frakt- och reserestriktioner i kombination med permitteringar har fått donationer av sjukvårdsmaterial att fastna i Sverige. För att kunna fortsätta skänka har Västra Götalandsregionen...

Digitala vårdmöten ökade med över 200 procent – på en månad

Covid -19 har medfört att hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) tvingats hitta alternativa sätt för att kunna fortsätta träffa patienterna, Efter en...

Patienter och vårdpersonal hyllar succéappen Mitt vårdmöte

Digitala patientbesök har blivit en succé inom Västra Götalandsregionen (VGR). Både vårdpersonal och patienter är mycket nöjda med appen Mitt vårdmöte. – Jag var väldigt...

Så får du hjälp med rehab efter covid -19

Att vara sjuk eller ha varit sjuk i covid -19 kan ge en mängd olika symtom. Det kan röra sig om både fysiska och...