Digitala besök kan avlasta annan vård och minska smittspridningen

Spridningen av coronavirussjukdomen covid-19 har gjort att trycket ökat stort på vården över hela landet. Nu förstärker flera vårdgivare sina e-tjänster. Genom att använda...

Coronaoron hindrar sjuka att komma fram till 1177 Vårdguiden på telefon

Rädslan för det nya coronaviruset gör att många som varken har symtom eller på annat sätt befinner sig i riskzonen för smitta ringer ner...

Västra Götalandsregionen samordnar hanteringen av skyddsutrustning

För att säkra tillgången av skyddsutrustning för vården inför Västra Götalandsregionen VGR, en särskild regional samordning och prioritering. Viss skyddsutrustning kan därför inte längre...

De flesta nöjda med tillgången till hälso-och sjukvården

83 procent av invånarna i Västra Götaland upplever att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Det är en ökning med...

Coronaviruset: Så ersätts anställda som måste stanna hemma

I takt med att fler smittade med coronavirussjukdomen covid-19 upptäcks i Sverige sker provtagningar på allt fler invånare. Dessutom kan fler bli uppmanade av...
Vårdpersonal som går i en sjukhuskorridor.

Kränkningar mot vårdpersonal ökar – rutiner utreds

Kränkande behandling från patienter och deras anhöriga är ett växande problem för vårdpersonal i Västra Götalandsregionen (VGR). Nu föreslås regiongemensamma rutiner för hur kränkningar...

Sällsynta diagnoser allt vanligare

Omkring en halv miljon människor i Sverige lever med sällsynta sjukdomar och tillstånd. Tack vare ny teknik och nya metoder upptäcks allt fler sällsynta...

Här är Västra Götalands mest populära vårdcentraler

En övervägande majoritet av patienterna i primärvården är nöjda med sin vårdcentral och den vård eller behandling de får. Det visar resultaten från den...

Mer avancerad vård leder till fler skadeanmälningar

Förra året skickades närmare 2900 anmälningar om patientskador I Västra Götaland till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Löf. Det är fler anmälningar än tidigare år och...

Satsning på ungas psykiska hälsa prisas

2016 startade Västra Götalandsregionen ett projekt som innebär att fler barn och unga med lindrig psykisk ohälsa får hjälp direkt på vårdcentralen. Nu belönas...