En namnbricka med ordet läkare plus ett porträtt på Susanne Tedsjö, chef för patientnämnderna s kansli. VGR

Fler patienter missnöjda med bemötandet

I fjol ökade antalet klagomål på bemötandet i primärvården stort. Nu har patientnämnderna analyserat vad patienterna klagade på och hur bemötandet kan bli bättre. –...

Uppmaningen: ”Testa dig för covid även vid milda symtom”

Spridningen av covid-19 i Västra Götaland ligger på en lägre nivå än i våras, men smittan finns fortfarande i samhället. Smittskyddsläkaren manar allmänhet och...

Cellprovtagning börjar igen efter covidstopp – ”räddar liv”

Nu kallar Västra Götalandsregionens barnmorskemottagningar till cellprovtagning igen efter några månaders uppehåll på grund av covid-19. – Vi hoppas att alla som får en kallelse...

Mammografin öppen men färre kom till undersökning

Västra Götalandsregionen (VGR) har klarat att ha mammografiscreeningen öppen nästan som vanligt under covid-19-pandemin medan andra har fått stänga helt. 60-65 procent av alla bröstcancerfall...

Fortsatt smittspridning av covid-19, särskilt bland yngre vuxna

Den senaste månaden har antalet konstaterade fall av covid-19 legat på en relativt stabil nivå i Västra Götaland. Men den sista veckan syns en...

Coronapandemin svår för människor med OCD

För personer med tvångssyndrom, framförallt kontaminationstvång, är den pågående pandemin extra svår. - Mitt råd är att söka information och ta kontakt, säger Johannes Cannan...

Antikroppstest för invånarna i Västra Götaland startar i höst

Allt fler efterfrågar testning för att få veta om man har antikroppar mot covid -19. Några regioner i Sverige är igång med tester för allmänheten,...

Digitala vårdmöten ökade med över 200 procent – på en månad

Covid -19 har medfört att hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) tvingats hitta alternativa sätt för att kunna fortsätta träffa patienterna, Efter en...

Patienter och vårdpersonal hyllar succéappen Mitt vårdmöte

Digitala patientbesök har blivit en succé inom Västra Götalandsregionen (VGR). Både vårdpersonal och patienter är mycket nöjda med appen Mitt vårdmöte. – Jag var väldigt...

Så får du hjälp med rehab efter covid -19

Att vara sjuk eller ha varit sjuk i covid -19 kan ge en mängd olika symtom. Det kan röra sig om både fysiska och...