Person som går balansgång och en porträttbild på Charlotte Wassenius som forskar om stroke.

Vardagslivet en utmaning även efter mild stroke

Sju år efter en stroke har många drabbade fortfarande svårt att hitta tillbaka till vardagen så som den var innan stroke. Men med kunskap...

Modern intensivvård för nyfödda på NÄL

Nu har NU-sjukvårdens nybyggda lokaler för neonatalvård på NÄL i Trollhättan invigts. I lokalerna kommer det bedrivas avancerad intensivvård av prematura och sjuka barn....

50 600 vårddygn – pandemin i siffror

Den 26 februari konstaterades det första fallet av covid-19 i Västra Götaland. En månad senare var sjukvårdsrådgivning 1177 nedringda av tusentals människor med andningsbesvär...

VGR fortsätter minska kostnaderna för inhyrd personal

Fram till augusti i år har kostnaderna för inhyrd personal i VGR minskat med åtta miljoner kronor jämfört med förra året. Det innebär att...

Beroende av datorspel? – Här finns hjälpen

Beroende av datorspel skiljer sig mycket från annat spelberoende och kräver andra insatser.  Den 1 oktober tar Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som första offentliga vårdgivare i...

700 västsvenskar kan ha oupptäckt cancer

Det kan finnas upp emot 700 personer i Västra Götaland som går med oupptäckt cancer på grund av covid-19-pandemin. – Det är otroligt viktigt att...

Patientnämnden: Psykiatrins bemötande av unga vuxna behöver bli bättre

Lång väntan och otillräcklig information. Det upplever flera patienter i den psykiatriska specialistvården som kontaktar Patientnämnden i Västra Götaland för att klaga. Genom bland...

Lägesrapport VGR: Låg smittspridning i Västra Götaland

Smittspridningen i Västra Götaland är låg och sammantaget har den legat på en stabil nivå under de senaste fyra veckorna. Vecka 37 rapporterades 305...

Här undviker ambulansen krockar i en säker miljö

Framtidens utryckningsförarutbildning skapas just nu i Västra Götaland. I körsimulatorer ska ambulanssjukvårdare kunna öva på svåra trafiksituationer utan att utsätta sig för verklig risk....

Kraftigt ökade vårdköer i VGR på grund av pandemin

Pandemin har fått stora effekter på väntetiderna till specialistvården i Västra Götalandsregionen (VGR). Det handlar om ett uppdämt vårdbehov på 10 000 besök och 13 000...