Skadeanmälningarna minskar i Västra Götaland

Förra året anmäldes 2786 patientskador i Västra Götaland till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Löf. Det är första gången på flera år som antalet patientskador minskar....

Den största smittspårningen runt mässling i Västra Götaland någonsin

Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg är en av alla dem som lagt bit för bit i det stora pussel som smittspårning är. Och kartläggningen är en...
Överläkare Christian Scharenberg och sjuksköterskan Amanda Ahlin vid Hematologienheten, Skaraborgs Sjukhus. Foto: Bild och Media/Skaraborgs Sjukhus

Tryggare vård när patienter med leukemi själva mäter sina värden

På Skaraborgs Sjukhus finns en grupp leukemipatienter som hemifrån själva mäter puls, kroppstemperatur, blodtryck och syresättning. Syftet är upptäcka infektioner tidigt. Men det har...
Appen SMS Livräddare i em mobiltelefon

SMS-livräddningen startar igen – pausades av pandemin

Från 1 september återupptar Västra Götalandsregionen (VGR) utlarmningen av SMS-livräddare.  Den har på grund av covid-19 varit pausad sedan 1 april. Inom Västra Götalandsregionen finns...
En man lägger ett förband, bild på kirurger som opererar och en kvinna ich patient i en röntgenapparat.

Vårdens kvalitet något förbättrad – ny rapport från VGR

Den medicinska kvaliteten vid sjukhusen i Västra Götalandsregionen, VGR, har utvecklats positivt under de senaste åren och ligger i många fall över riksgenomsnittet. Det...

Patienterna nöjda med Västra Götalandsregionens sjukhusvård

De allra flesta av Västra Götalandsregionens patienter är nöjda med sjukhusvården. De upplever att bemötandet är gott och att vårdbehoven tillgodoses. De känner sig...