Viktigt med rätt skyddsutrustning vid rätt tillfälle

Västra Götalandsregionen har i nuläget bra möjligheter att hantera covid-19 och jobbar hårt för att säkra tillgång till personal, material och iva-platser även för...
Kjell Brandes i Vänersborg är en av alla frivilliga som nu hjälper till att få fram skyddsvisir till sjukvården med hjälp av 3D-skrivare. Foto: Bettina Axelsson

Industri och privatpersoner hjälps åt med ansiktsvisir till vården

Industri och privatpersoner jobbar nu med gemensamma krafter för att personal inom vård och omsorg ska få tillräckligt med skyddsvisir. En av dom som...

VGR behöver personal inom IVA och anestesi

Det nya coronaviruset innebär stora påfrestningar på hälso- och sjukvården och de servicetjänster som behövs för att vården ska fungera. Just nu har sjukvården...

VGR förbereder sig för fler patienter med covid-19

Västra Götalandsregionen, VGR, förbereder sig för att fler patienter som är sjuka i covid-19 kommer komma till vården. Planerad vård behöver vänta, testkapaciteten ska...

Digitala besök kan avlasta annan vård och minska smittspridningen

Spridningen av coronavirussjukdomen covid-19 har gjort att trycket ökat stort på vården över hela landet. Nu förstärker flera vårdgivare sina e-tjänster. Genom att använda...

Coronaoron hindrar sjuka att komma fram till 1177 Vårdguiden på telefon

Rädslan för det nya coronaviruset gör att många som varken har symtom eller på annat sätt befinner sig i riskzonen för smitta ringer ner...

Västra Götalandsregionen samordnar hanteringen av skyddsutrustning

För att säkra tillgången av skyddsutrustning för vården inför Västra Götalandsregionen VGR, en särskild regional samordning och prioritering. Viss skyddsutrustning kan därför inte längre...

De flesta nöjda med tillgången till hälso-och sjukvården

83 procent av invånarna i Västra Götaland upplever att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Det är en ökning med...

Coronavirus: VGR beredd att växla upp

Västra Götalandsregionen, VGR, är väl förberedd och har en hög beredskap för att ta hand om fler personer som drabbas av coronavirussjukdomen covid-19. Sjukvården...

Coronaviruset: Så ersätts anställda som måste stanna hemma

I takt med att fler smittade med coronavirussjukdomen covid-19 upptäcks i Sverige sker provtagningar på allt fler invånare. Dessutom kan fler bli uppmanade av...