Antikroppstester för allmänheten från vecka 40

Nu är antikroppstestningen av kommunal vård- och omsorgspersonal igång i Västra Götaland. För den breda allmänheten startar testningen under vecka 40, då en webbaserad...

Ökad psykisk ohälsa bland äldre i spåren av covid -19

– Just nu ser vi en ökning av psykisk ohälsa bland äldre, framförallt i kölvattnet av Covid -19 säger Ulrika Aebeloe, utvecklingsledare på Härryda...

VGR förstärker smittspårningen av covid -19

90 procent av alla nya covidfall i Västra Götaland upptäcks via provtagning på vårdcentralerna. Nu förstärker Västra Götalandsregionen (VGR) arbetet med smittspårning genom en...

Ny rutin: Barn och unga får provtas för covid -19

Nu kan även barn och unga provtas för pågående covid-19 infektion utan att först få en läkarbedömning. Men för att bryta smittkedjor och hålla...

Medmänniskor sökes åt dem som behöver det mest

Vill du göra en insats för någon som verkligen behöver det? Då kanske du ska bli stödperson åt en patient som tvångsvårdas inom psykiatrin. –...
Appen SMS Livräddare i em mobiltelefon

SMS-livräddningen startar igen – pausades av pandemin

Från 1 september återupptar Västra Götalandsregionen (VGR) utlarmningen av SMS-livräddare.  Den har på grund av covid-19 varit pausad sedan 1 april. Inom Västra Götalandsregionen finns...
Efter toppen i maj har antalet patienter som vårdats med covid-19 minskat rejält. Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Covid-läget i VGR – ett halvår senare

Efter drygt ett halvår med covid-19 i Västra Götaland lämnar nu Västra Götalandsregionens regionala krisledning sitt stabsläge. Men fortfarande pågår smittspridning i länet och...
Diagram över antalet bekräftade fall av covid -19 i Västra Götland

Färre nya fall av covid -19 – ”kan vända uppåt igen”

Under de senaste två veckorna har det varit en generell nedgång av antalet nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland. Men det går...
En namnbricka med ordet läkare plus ett porträtt på Susanne Tedsjö, chef för patientnämnderna s kansli. VGR

Fler patienter missnöjda med bemötandet

I fjol ökade antalet klagomål på bemötandet i primärvården stort. Nu har patientnämnderna analyserat vad patienterna klagade på och hur bemötandet kan bli bättre. –...

Uppmaningen: ”Testa dig för covid även vid milda symtom”

Spridningen av covid-19 i Västra Götaland ligger på en lägre nivå än i våras, men smittan finns fortfarande i samhället. Smittskyddsläkaren manar allmänhet och...