Tillgänglighetsredogörelse

Västra Götalandsregionen står bakom den här webbplatsen, vgrfokus.se, som ska kunna användas av så många som möjligt. Redogörelsen beskriver hur vgrfokus.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Delar av webbplatsen är inte helt tillgänglig.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss att du behöver information i alternativt format. Du kan också skicka e-post till vgrfokus@vgregion.se. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Lämna synpunkter på tillgängligheten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss brister i tillgänglighet så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan. Kända tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande.

Innehåll som inte är tillgängligt

Brister gällande texter, bilder, filmer och dokument

  • Det finns bilder och diagram som saknar alternativtext.
  • Det finns text, komponenter och grafik som har för låg kontrast.
  • Det saknas textning på en del filmer.
  • Det saknas syntolkning på filmer.
  • Det finns länkar till dokument som inte kan läsas med hjälpmedel.
  • Det finns text som är felformaterad vilket gör den svår att läsa med hjälpmedel. Till exempel fel rubriknivåer.
  • Det finns textstycken där språk inte tydliggörs automatiskt.
  • Det finns länkar där länkens syfte inte är tydligt.
  • I vissa fall finns det flera länkar som har exakt samma länktext men som leder till olika sidor.
  • På vissa sidor används html för att formatera texter. Det kan göra att texten läses upp i fel ordning och blir svårare att ta till sig för den som använder ett skärmläsningsverktyg.

Hur vi testat webbplatsen

Löpande kontroller av tillgängligheten på vgrfokus.se görs med hjälp av intern expertis inom VGR och automatiska tester.

Senaste bedömningen gjordes den 11 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades den 11 september 2020.