Utvecklingen av vården går mot att fler ska få sin vård nära hemmet eller hemma. Du betalar för den vård du får oavsett var du får den. Därför måste även patientavgifterna anpassas till nya arbetssätt. Foto: Paul Björkman

Vid årsskiftet förändras en del patientavgifter. Syftet är att förenkla reglerna och anpassa dem efter att vården utvecklas med ny teknik och nya sätt att arbeta. Fler vårdkontakter sker närmare patienten, till exempel hemma eller via webben.

Ett läkarbesök på din vårdcentral kommer även i fortsättningen att kosta 100 kronor. Men det blir en del andra förändringar. En princip för de nya avgifterna är att det är vården du får som du betalar för, oavsett var du får den.

Precis som tidigare är personer till och med 19 år och över 85 år helt befriade från avgifter för sjukvård i öppenvården. Högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård på 1100 kronor per år gäller också precis som tidigare, även för de avgifter som är nya.

Här är de viktigaste förändringarna från 1 januari:

  • Vård på plats av ambulanspersonal likställs med ett besök på akutmottagning och kostar 300 kronor. Får du vård på plats måste du alltså betala även om du inte följer med ambulansen in till sjukhus.
  • Besök på akutmottagning kostar 300 kronor oavsett om du träffar läkare eller får behandling av annan vårdpersonal.
  • Besök hos specialistläkare inom gynekologi höjs med hundra kronor och kostar 300 kronor precis som hos övriga specialistläkare.
  • Besök hos arbets- och fysioterapeut inklusive Vårdval Rehab höjs med 20 kronor till 100 kronor.
  • Hembesökstillägg är en avgift du betalar för att vårdpersonalen kommer hem till dig. Den blir nu 100 kronor oavsett om det är läkare, fysioterapeut eller annan vårdpersonal som hjälper dig.
  • På Ungdomsmottagning sänks avgifterna för läkarbesök och sjukvårdande behandling (till exempel psykologbesök) till 100 respektive 50 kronor för dig som fyllt 20 år. Kuratorsbesök är gratis upp till 24 år.
  • Vård via webben kostar 100 kronor med läkare och 50 kronor med övrig personal hos vald vårdcentral. Hos övriga vårdgivare blir avgiften 300 kronor med läkare och 100 kronor med övrig personal.
  • Bokad och överenskommen telefonkontakt med läkare som ersätter ett mottagningsbesök kostar 100 kronor hos vald vårdcentral och 300 kronor hos övriga vårdgivare.

Text: Anna-Lena Bjarneberg
vgrfokus@vgregion.se

Läs mer om patientavgifter på 1177.se