1177 Vårdguiden på telefon
Under tre veckor var mässlingssamtalen till 1177 Vårdguiden på telefon intensiva. Så fort nya fall konstaterades märktes det på antalet samtal. Många hade inga symtom på mässling utan ville stilla sin oro.

Under de tre intensiva mässlingsveckorna kom cirka 4 500 samtal mer än vanligt in till 1177. Många samtal kretsade kring oro och en vanlig fråga var: ”Kan jag gå ut, eller blir jag smittad då?”.

Det var kring nyårshelgen som mässlingsutbrottet på allvar satte avtryck hos medarbetarna på 1177 Vårdguiden på telefon. Arbetsdagen för sjuksköterskorna på vårdguiden börjar alltid med att en informationssida på en gemensman portal läses igenom. Och nu hade, helt enligt rutinerna, ny information från Smittskydd Västra Götaland lagts upp. Informationen handlade om att en anställd vid Östra sjukhuset i Göteborg hade insjuknat i mässling. Personen hade vistats på förlossningsavdelningen och nyfödda var i riskzonen.

– Vi kunde ge uppdaterad information och upplysa om att människor som misstänkte att de var smittade inte begav sig in i väntrum, det var det viktigaste just då, att hänvisa rätt, säger Ann-Louise Andersson områdeschef för 1177 Vårdguiden på telefon.

– Men många ringde oss enbart av oro, de hade inga symptom på mässling utan var oroliga, fortsätter hon.

Många frågor om farlighet

Under tre veckor var mässlingssamtalen intensiva, så fort nya fall konstaterades märktes det på antalet samtal.  Cirka en fjärdedel av dem som ringde om mässlingen hade blivit kontaktade i smittspårningsarbetet och hade följdfrågor.

– Många hade frågor om hur farlig mässling är, hur symptom ser ut, hur mässling smittar, om man vågar gå ut, gå till skolan, hur man skyddar sig och om man var vaccinerad, säger Ann-Louise Andersson.

Skapa trygghet

Mycket finns att läsa sig till på webbsidan 1177.se, men under mässlingsutbrottet kände flera ett stort behov av att tala med sjukvården och 1177 Vårdguiden på telefon blev navet i att skapa lugn och trygghet för allmänheten.

– Ut mot befolkningen har 1177 Vårdguiden på telefon varit en väldigt viktig aktör, säger Monica Radeberg, samordnande chefläkare och distriktsläkare på Närhälsan.

Medarbetarna på 1177 Vårdguiden på telefon är vana vid arbetstoppar. Influensan så här års, innebär alltid en topp, och svininfluensan 2009-2010 är den period då det varit som allra mest frågor från allmänheten.

Text: Anna Liljenberg
vgrfokus@vgregion.se

Fakta: 1177 Vårdguiden på telefon i VGR

1177 Vårdguiden på telefon är en del av Närhälsan och har fem enheter i regionen. Två i Göteborg, en vardera i Uddevalla, Skövde och Alingsås.
1177 Vårdguiden på telefon besvarade 639 500 samtal under 2016 enligt Närhälsans egna siffror.

1177 Vårdguiden på telefons grunduppdrag är medicinska bedömningar.
Där arbetar erfarna sjuksköterskor efter en tydlig samtalsmetodik:
1. Lyssna in – vad handlar samtalet om
2. Undersökning genom att ställa frågor och utesluta allvarlighetsgrad
3. Uppmana att söka vård på rätt vårdnivå eller ge egenvårds och bekräfta att de förstått varandra.