Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Alkoholstopp före operation halverar risken

Redan fyra veckors nykterhet före en operation kan leda till halverad risk för komplikationer. Nu tittar Västra Götalandsregionen (VGR) på att införa regiongemensamma riktlinjer för alkoholfria operationer.

Det finns cirka en miljon människor i Sverige som dricker alkohol på ett riskabelt sätt.  Redan två ”standardglas” om dagen anses som ett riskabelt intag och leder till dramatiskt ökade risker i samband med operation. Ett standardglas innehåller 12 gram ren alkohol och motsvarar 33 cl starköl, 12-15 cl vin eller 4 cl sprit. Vissa forskare tror att den nedre gränsen kan vara ännu lägre.

Inom VGR finns tankar på att införa gemensamma riktlinjer:

– Ja, vi har uppmärksammat fördelarna med ett alkoholstopp och har initierat ett arbete med att skapa riktlinjer för alkoholfria operationer, säger biträdande chefsläkare Marga Brisman.

Fördubblad risk

Alla typer av operationer innebär en risk för komplikationer och när du dricker alkohol  fördubblas risken för exempelvis lungkomplikationer, generella infektioner, sårinfektioner, blödningar, förlängd sjukhusvistelse och dödsfall.

– Det goda budskapet är att de flesta sviktande funktioner, som till exempel nedsatt immunförsvar och påverkan på blodets koagulation kan återhämta sig efter en kort tids alkoholfrihet före operation, säger Roger Olsson, överläkare och projektledare för ”Stark för kirurgi – Stark för livet” som är ett delprojekt i Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojektet.

– Det är dock viktigt att fortsätta forskningen, fortsätter Roger Olsson. Vi behöver ytterligare kunskap inom området för att kunna fastställa korrekta rekommendationer.

Välkommet initiativ från SÄS

I dagarna inför Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) en ny hälsodeklaration som patienten får fylla i inför planerade operationer. I denna kommer även frågor om patientens alkoholvanor att ingå. Framgår det av svaren att patienten ligger i riskzonen, får hen information om riskerna och råd om hjälp för att avstå från alkohol innan operation.

Jerker Nilsson, verksamhetschef på kirurg- och öronkliniken SÄS.

– Vi arbetar mycket med en hälsofrämjande hälso- och sjukvård på SÄS, säger Jerker Nilson, verksamhetschef på kirurg- och öronkliniken. Då forskningen starkt visar på hälsovinsterna med en alkoholfri operation vill vi informera patienterna så tydligt vi kan.

– Vi kommer att jobba hårt med att göra patienterna medvetna om hälsovinsterna och att det finns stöd och hjälp att få om patienten så önskar, fortsätter Jerker Nilson. Nyttan av ett alkoholstopp berör alla med alkoholbruk men patienter med riskbruk kan behöva särskilt stöd.

Under den alkoholpreventiva veckan i november kommer SÄS att publicera en video om alkoholfri operation i ett flertal kanaler – se nedan.

Det regionala nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård har tagit fram en ny broschyr med information om de hälsovinster som uppnås om man är rök- och alkoholfri innan operation.

Regiongemensamma riktlinjer på gång

Biträdande regionchefläkare Marga Brisman.

– Vi välkomnar SÄS initiativ och studerar ett införande av gemensamma riktlinjer om alkoholstopp före planerade operationer för alla VGR:s sjukhus, säger biträdande regionchefläkare Marga Brisman. Jag kommer att ta det här vidare till bland annat VGR:s chefläkargrupp och ta hjälp av det regionala nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård för att se hur vi kan driva detta.

– Vad som står helt klart är att det nya journalsystemet i Framtidens vårdinformationsmiljö kommer att innehålla en unik hälsodeklaration och den bör vara baserad på SÄS modell, avslutar Marga Brisman.

 

Gunnar Gunnarsson, specialistsjuksköterska vid beroendeenheten Södra Älvsborgs sjukhus ger dig viktiga argument för att helt avstå ifrån alkohol inför och efter operation.

Text: Thomas Schulz Rohm
vgrfokus@vgregion.se

Fakta i artikeln är baserade på en metaanalys utförd av Prof. Hanne Tönnesen för Svenska Läkaresällskapet i samarbete med överläkare Roger Olsson, administratör Lilian Lindberg och docent Anna Kiessling.


Återhämtningstid vid alkoholstopp:

Immunförsvar                   2-8 veckor
Hjärtats pumpförmåga           1 månad
Blödningsrisk                  1 vecka
Försämrad sårläkning           <2 månader
Stresshormoner, adrenalin, mm  1-7 veckor

Kommentarer är stängda.