Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Artificiell intelligens (AI) ger stora möjligheter både inom vården och teknikindustrin. Det pågår redan flera forskningsprojekt med AI i VGR och det kommer att bli fler med AI Innovation of Sweden.

VGR i storsatsning på artificiell intelligens

Både framtidens teknikindustri och sjukvård kommer att präglas av artificiell intelligens (AI). Idag invigdes AI Innovation of Sweden i Göteborg. Det blir en av landets största satsningar på AI och Västra Götalandsregionen (VGR) är involverad på flera sätt.

Användningen av AI i alla delar av samhället ökar snabbt. Det innebär stora krav på att företag ställer om och stärker kompetensen för att de ska klara sig i konkurrensen. Verksamheten inom AI innovation of Sweden har i uppdrag att stärka AI-kompetensen i närings- och samhällsliv i hela Sverige, inte bara i Västsverige.

– Det nya centret AI Innovation of Sweden gör det möjligt för näringsliv och organisationer att delta i utvecklingen och höja kompetensen inom AI. Om centret lyckas nå ut kan det få en stor betydelse för Sveriges framtida effektivitet och konkurrenskraft, säger Anders Carlberg, FoU-chef, Regional utveckling i VGR.

Självkörande fordon

Artificiell Intelligens skapas genom maskininlärning och handlar om att träna datorer att bearbeta mycket stora mängder data och att lära sig av misstag, för att kunna ge snabba underlag för beslut. Ett exempel är självkörande fordon med sensorer och annan utrustning som läser av hinder och rörelser i omgivningen.

I VGR pågår flera projekt där man utvecklar hur AI kan användas inom vården. Inom Folktandvården handlar det om att mer effektivt kunna analysera röntgenbilder av tänder för att diagnostisera karies. På Skaraborgs Sjukhus (SkaS) tar man fram ett AI-baserat beslutsstöd för att identifiera risk för sepsis (blodförgiftning) redan i ambulansen.

Det finns även projekt som använder AI för att titta på genomströmning

Anders Carlberg, FoU-chef, VGR
Anders Carlberg, FoU-chef, VGR

en av patienter på akutmottagningar, för att optimera bemanning och undvika onödiga väntetider.

Praktisk koppling

– Så det pågår en del försök med direkt praktisk koppling där vårdpersonal samarbetar med Chalmers och Högskolan i Borås. Den här typen av digitala beslutsstöd finns redan, men genom tillgång till AI kan man få en enorm ökning av de datamängder som beslutsstödet baseras på, säger Anders Carlberg.

Ett delprojekt inom den unika forskningsstudien SCAPIS, som startade på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) blir ett av de första forskningsprojekten som genomförs på AI Innovation of Sweden.

SCAPIS är ett världsunikt forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lunga där röntgenbilder och  information om till exempel ålder, blodtryck, och rökvanor samlats in från 20 000 individer. Projektet ger fantastiska möjligheter för nya forskningsgenombrott att hitta markörer som visar vem som riskerar drabbas av hjärt- eller lungsjukdom.

VGR:s regionutvecklingsnämnd satsar fem miljoner kronor i basfinansiering av AI Innovation of Sweden. Därtill kommer kostnader för VGR-projekt som går in i verksamheten. AI Innovation är baserad på Lindholmen Science park i Göteborg, som VGR också finansierar till viss del.

Länk till AI Innovation of Swedens webbplats

Mer om AI-projektet att hitta sepsis redan i ambulans

Mer om projektet SCAPIS

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman var på plats för att öppna det nationella centret,
Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman var på plats för att öppna det nationella centret.
Nyheter från Västra Götalandsregionen.