Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Närsjukvårdsteamet packar bilen med specialistsjukvårdsutrustning och beger sig hem till patienten. Ingrid Järpfält Svensson, en av medarbetarna i palliativa teamet, har packat ryggsäcken och är på väg till en patient. Foto: Anders Engström, Pernilla Lundgren

Ny klinik i Borås ska ge sjukvård hem till dörren

Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) i Borås startar nu en ny klinik för nära vård som  ska ge specialistsjukvård utanför sjukhusets väggar.

Med mobila team och digitala verktyg ska patienterna inte behöva spendera mer tid på sjukhus är absolut nödvändigt. Samtidigt blir det en trygg och säker vård för dem som har behov av flera vårdgivare än sjukhusen. Att patienterna får ”sjukvård hem till dörren” besparar dem också ofta många och tuffa resor till sjukhus.

– För oss på sjukhuset innebär det att hitta nya arbetssätt och vårdformer där vi kan leverera specialistsjukvård utanför sjukhuset väggar och med hjälp av digitala verktyg, säger Karin Scharl, klinikchef.

Klinikchef Karin Scharl
Klinikchef Karin Scharl. Foto: Pernilla Lundgren.

Samverkan mellan vårdgivare

På den nya kliniken samlas andningsresursteamet, närsjukvårdsteamet, palliativa teamet, palliativvårdsavdelningen och enheten för vårdövergång i samverkan.

Gemensamt för enheterna är att de är mobila och/eller arbetar för en väl sammanhållen vård. Det ställer höga krav på samverkan med andra vårdgivare.

– Patienterna ska inte behöva bekymra sig över vilken vårdgivare som ansvarar för vad. Det är vårt, kommunens och primärvårdens jobb, säger Karin Scharl.

Satsningen på att utveckla en klinik för nära vård går i linje med omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR).

Omställningen handlar bland annat om att:

  • utveckla och stärka den vård invånarna behöver ofta.
  • Samla specialiserad vård så att kvalitet, säkerhet och tillgång blir högre.
  • Erbjuda fler digitala vårdformer och tjänster och göra dem enkla att använda.– Det här är bara starten av en resa som vi på SÄS och övriga hälso- och sjukvården i –Sverige behöver fortsätta för att kunna hjälpa vår växande och åldrande befolkning på bästa sätt, säger Karin Scharl.

Text: Frida Johansson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta

Syftet med att skapa ytterligare en klinik är att SÄS vill skapa ett utökat och särskilt fokus på just nära vård, vilket går i linje med den regionala omställningen. Till kliniken hör:

  • Andningsresursteamet  som har sina lokaler på SÄS men arbetar med utrustning som patienter behöver i hemmet.
  • Närsjukvårdsteamet som åker hem till och levererar specialistsjukvård till multisjuka äldre och som har minskat antalet dagar patienterna är inlagda på sjukhus.
  • Palliativa teamet som är ett mobilt team som besöker patienterna där de befinner sig. Ibland i hemmet, ibland på korttidsboende och ibland på sjukhus.
  • Palliativvårdsavdelningen som har öppen in och utskrivning så att patienten kan komma in för specialistsjukvård när det behövs, men också lämna fort och då tas emot av den kommunala hemsjukvården.
  • Enheten för vårdövergång i samverkan
    Tar inte emot patienter men fokuserar på att skapa ett effektivt vårdflöde genom att ta fram arbetssätt som minskar patientens tid på sjukhus.