Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Utvecklingen mot mer dagkirurgi gynnar patienterna, säger Maziar Mohaddes, överläkare vid Ortopedmottagningen Sahlgrenska.

Vårdens utveckling: Få ny ledprotes – åk hem samma dag

Nu är det möjligt att efter operation få lämna sjukhuset samma dag. Sahlgrenska är första universitetssjukhuset i Sverige som genomför knäleds- och höftledsprotesoperationer dagkirurgiskt.

–  Vi kan erbjuda patienter en ledprotesoperation utan att behöva övernatta, säger Maziar Mohaddes, överläkare på Ortopedin.

År 2012 kunde en ledprotespatient efter genomförd operation ligga kvar på sjukhuset i flera dygn. Men tack vare medicinsk utveckling har vårdtiden kortats till 1,37 dygn i snitt för patienter i Västra Götalandsregionen (VGR). Det är en stark utveckling.

–  Vi har följt de minskande vårdtiderna och nu är vårdprocesserna uppenbarligen så väl utvecklade att man ligger nära brytpunkten ett vårddygn för patienten, säger Levi Siljemyr, på Koncernkontoret Västra Götalandsregionen.

Ortopedin på Sahlgrenska universitetssjukhuset är först i VGR med att trilla över brytpunkten. Sedan projektet ”dagkirurgiska knä- och höftproteser” drog igång i början av 2019 har fem patienter som fått en protes kunnat åka hem samma dag.

– Det här är en utveckling som gynnar våra patienter och som samtliga medarbetare på Sahlgrenska universitetssjukhuset kan känna sig stolta över, säger Maziar Mohaddes, överläkare Ortopedin Sahlgrenska.

Patienter mycket nöjda

De patienter som fått åka hem samma dag är mycket nöjda med det och uppger att främsta fördelen just är att få komma till sin egen hemmiljö. En av dem är Ulf Påhlsson.

–  För mig var det underbart att få åka hem samma dag som operationen gjordes. Jag var nere på operation klockan sju, blev färdig att röntgas och kunde träffa sjukgymnasten i god tid före middagen.

–  Jag hann känna efter hur ont jag hade och även om jag blödde mycket, kändes det bra och det var en lättnad att få åka hem på kvällen, säger Ulf Påhlsson.

Medarbetare på Ortopedmottagningen Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).
Medarbetare på Ortopedin Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).

Kraven för tidig hemgång

De patienter som erbjudits tidig hemgång är relativt friska personer som själva önskar komma hem, och har en närstående i hemmet första dygnet efter operation. Tidig hemgång är alltså inget krav, utan frivilligt. Därtill måste en rad medicinska kriterier uppfyllas.

Projektet utvecklas, utvärderas och följs upp kontinuerligt för att säkra samma goda resultat på Ortopedin Sahlgrenska som i övriga världen. Studier från andra länder visar att patienter är nöjda utan negativa effekter såsom komplikationer eller ökad andel återinläggningar.

–  Vi är mycket nöjda och ser fram emot att kunna erbjuda fler patienter att komma hemma samma dag, efter en knäleds- eller höftledsprotesoperation. Vi är övertygade om att detta bidrar till att fortsatt förbättra sjukvården för våra patienter, säger Maziar Mohaddes.

Text: Natalie Hjelmberg & Gabriel Holmqvist
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Bakgrund ledprotes – dagkirurgi

2013 startade ortopedin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett projekt för att förbättra vården för patienter i behov av ledprotesoperation. Göteborgs-Posten rapporterade 2015 hur projektet ledde till minskade komplikationer och kortare vårdtider. I reportaget berättade patienten Gunnel att hon redan dagen efter operation såg fram emot att kunna komma hem.

För att ytterligare minska komplikationer och öka patienterna och medarbetarnas tillfredsställelse tar nu Sahlgrenska, som första universitetssjukhus i Sverige, nästa steg och erbjuder patienter hemgång samma dag. Projektet ”Dagkirurgiska knä- och höftproteser” startade våren 2019.