Louise Solar tar gärna elcykeln när hon besöker sina patienter. Men är det verkligen hälsosamt? Löser gratis kollektivtrafik alla problem och är det verkligen bättre att tanka el än bensin? Foto: Anna Rehnberg, Kenny Stolpe och Martina Koch.
Louise Solar tar gärna elcykeln när hon besöker sina patienter. Men är det verkligen hälsosamt? Löser gratis kollektivtrafik alla problem och är det verkligen bättre att tanka el än bensin?

Är batterier mer miljöskadliga än fossila bränslen? Och löser gratis kollektivtrafik alla problem? Det florerar många myter och påståenden om miljö och hållbart resande. VGRfokus lät några experter reda ut vad som är sant.

Gratis kollektivtrafik löser alla problem!

Yusak Susilo, professor i transportanalys, KTH

– Nej, det gör det ju såklart inte. Visst, gratis kollektivtrafik leder till att personer reser mer kollektivt men ökningen är marginell. När detta har gjorts i andra länder har man sett att när kollektivtrafiken blir hem för hemlösa kan det skrämma bort välbärgade grupper som ofta är dom som man vill ska ställa bilen och åka mer kollektivt. När fler grupper åker finns också risk att det blir överfullt på bussar och i pendeltåg vilket också kan göra det mindre attraktivt. Folk vill att kollektivtrafiken ska vara tillförlitlig, att den kommer och går i tid och att den tar dig till målet på ett bra, smidigt och snabbt sätt. Det är viktigare än priset.

Det är farligt att cykla!

Joakim Bjerhem, trafikplanerare, ÅF Consult

– Så är det inte. Den bästa data vi har vad gäller hur folk cyklar är från undersökningar av resvanor. Den från 2016 säger att vi cyklar två miljarder kilometer per år i det här landet. 800 000 människor cyklar och i genomsnitt cyklar vi 250 mil per år. De senaste åren är det mellan 22 och 26 personer per år som har dött i cykelolyckor. Räknar man på det behöver man trampa 8,3 miljoner mil per år för att riskera att dö i en cykelolycka. Sammantaget är det en väldigt liten risk att råka ut för en olycka där man blir allvarligt skadad eller dödad som cyklist.

Experterna till vänster överst: Andreas Nilsson, mitten Alfred Andersson, nederst Joakim Bjerhem. Mitten: Yusak Susilo. Till höger överst: Mia Romare, mitten Ana Gil Sola och nederst Ulf Ericsson. Foto: Sanna Ekstedt Larsson

Batterier är mer miljöskadliga än fossila bränslen!

Mia Romare, projektledare, IVL Svenska miljöinstitutet

– Den här myten är i stort sett helt falsk. I alla fall vad gäller att produktionen av batterierna skulle släppa ut mer koldioxid än fossila bränslen. Mest intressant är när man tittar på hela elbilens liv och när man gör det, när man tar med både produktion och körning och jämför det med en fossil bil, då vinner elbilen i längden. Men batterierna är inte oproblematiska. De bidrar med en hel del utsläpp och lyfter en del problem som till exempel resursfrågan, som problemen med att utvinna kobolt på ett hållbart sätt. Men vi riskerar att hamna ganska fel om vi bara drar slutsatser från hur elbilarna och batterierna ser ut i dag. Det kanske allra viktigaste med elbilarna är potentialen att ta oss till en framtid med fossilfria transporter. De senaste årens studier visar att utsläpp från batterier redan nu är ganska drastiskt på väg ner, tack vare renare el i produktionen och de vinster man får genom storskalig produktion.

Bara pengar kan få människor att resa hållbart!

Alfred Andersson, doktorand, Lunds tekniska högskola

– Så är det ju såklart inte även om pengar påverkar hur människor rör sig. Det handlar också om attityder och sociala normer. Vad gäller vilka argument som är mest effektiva för att få oss att resa mer hållbart har man kunnat se att miljömässiga budskap ger mer motivation än ekonomiska. Det finns också en risk när man uppmuntrar med ekonomiska incitament, att man då tränger undan den osjälviskhet som eventuellt redan finns hos människor. Om man motiverar en beteendeförändring med att du sparar pengar kan man ofta stöta på att ”Jag betalar gärna för att köra bil” så drivkraften att spara pengar är inte alltid så stark.

Ju fler hållbara resor desto bättre!

Ana Gil Sola, biträdande lektor i kulturgeografi, Göteborgs universitet

– Det är en myt. I dag fokuserar vi mycket på den hållbara resan men vi behöver tänka bredare om vi ska lösa de problem som den stora rörligheten skapar. Det är inte bara att tänka på resan i sig utan att vi reser. Idag fokuserar vi på att rörlighet är bra. Men även om en resa med en batteridriven bil är bättre så bygger vi fortfarande staden utifrån antagandet att det ska finnas plats för mycket bilar och kollektivtrafik. Vi borde arbeta mer med lokalisering, vad människor vill ha nära och hur vi kan få människor att använda det som finns nära.

Luftföroreningar gör det ohälsosamt att cykla!

Ulf Ericsson, regional cykelsamordnare, Stockholms läns landsting

– Luftföroreningar i våra städer är ett stort hälsoproblem och de måste minska. Men myten, att luftföroreningar gör det farligare att cykla, stämmer inte. När man cyklar rör man på kroppen och det händer mycket i kärl, hjärta och celler. En stor europeisk studie som jag var delaktig i tittade på hälsoeffekter av aktiv mobilitet och jämförde det med de negativa i att krascha i trafiken och luftföroreningar. Då såg man att de positiva hälsoeffekterna av att gå eller cykla är ungefär nio gånger större än de negativa. Det är baserat på trafiksituationen i våra europeiska städer. Men även i asiatiska städer, med högre luftföroreningsnivåer, ger det positiva hälsoeffekter att gå eller cykla.

Text: Sanna Ekstedt Larsson
vgrfokus@vgrfokus.se


Hållbart resande Väst

Är en del av Västra Götalandsregionen (VGR) och region Halland. Är en kompetens- och projektplattform som verkar för att öka andelen hållbara resor i regionerna.

Fungerar som ett stöd och kunskapskälla för framför allt kommuner i Västsverige och erbjuder bland annat stöd, kunskap och coachning i kommunernas arbete. Erbjuder även kommunerna delaktighet i nätverk och projekt och håller i utbildningar och sprider goda exempel.

Under temat Myter om hållbart resande höll Hållbart resande väst en nätverksträff i maj där experterna ovan bjöds in.

Hållbart resande väst söker nya testcyklister. Passa på och gå in och anmäl dig på  vgregion.se/bussohoj