Röntgensjuksköterska, fysioterapeut, tandhygienist och barnmorska är några yrken som VGR har stort behov av framöver
Röntgensjuksköterska, fysioterapeut, tandhygienist och barnmorska är några yrken som VGR har stort behov av framöver.

Funderar du på vilket yrke du ska satsa på för att ha störst chans att få jobb?
Här är listan över utbildningar som i det närmaste garanterar jobb under de kommande åren.

– Går du någon av de här utbildningarna så finns det arbete för dig i Västra Götalandsregionen (VGR), säger personaldirektör Marina Olsson.

VGR är Sveriges största offentliga arbetsgivare med 56 000 medarbetare. Många går i pension under närmaste åren och nya medarbetare behövs ständigt.

– Vi behöver rekrytera många nya medarbetare under de närmaste åren. Så vill du ha ett meningsfullt jobb där du gör skillnad för andra och med stora utvecklingsmöjligheter, så har vi mycket att välja på i Västra Götalandsregionen, säger Marina Olsson.

Tio i topp

1.Sjuksköterska

2.Undersköterska

3.Medicinsk sekreterare

4.Tandsköterska

5.Fysioterapeut

6.Barnmorska

7.Biomedicinsk analytiker

8.Psykolog

9.Tandhygienist

10.Röntgensjuksköterska

Nedan hittar du information om lön, arbetsuppgifter och utbildning för varje yrke. Lönen är medellönen för hela yrkesgruppen i december 2019, avrundad till jämna hundratal.

Sjuksköterska

Arbetsuppgifter: Som sjuksköterska på ett sjukhus har du ansvar för att patienterna får en god omvårdnad. Du leder och planerar arbetet på avdelningen så att patienterna får rätt vård vid rätt tillfälle. Du sköter också provtagningar, medicineringar, gör vissa undersökningar och för journalanteckningar över patienternas tillstånd. På en vårdcentral arbetar du bland annat med telefonrådgivning och bedömer om patienten ska avvakta, boka ett besök eller söka vård akut. Att kunna fatta självständiga beslut och att leda andra är goda förmågor att ha i yrket eftersom du har mycket ansvar och är arbetsledare för undersköterskor.
Medellön: 31 000 kr (allmän, ej specialiserad) Alla 33 600 kr
Utbildning: högskola, universitet 3 år. Därefter kan du specialisera dig.
Antal sjuksköterskor i VGR: 5913 (allmän, ej specialiserad). Alla 11 419.

Undersköterska

Arbetsuppgifter: Som undersköterska på ett sjukhus arbetar du med omsorg och stöd till patienterna. Du hjälper patienterna med deras personliga hygien, städar, bäddar och delar ut mat. Andra vanliga arbetsuppgifter är att kontrollera patienters temperatur, mäta blodtryck och ta vissa prover. Du använder olika typer av teknikutrustning, exempelvis liftar. På en vårdcentral är det vanligt att du assisterar läkare och sjuksköterskor vid undersökningar och behandlingar, samt beställer material. Eftersom du har mycket kontakt med patienterna och hjälper och stöttar dem på olika sätt är det bra om du är serviceinriktad och tycker om att arbeta nära människor.

Utbildning: Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet
Medellön: 26 200
Antal undersköterskor i VGR: 6 104

Medicinsk sekreterare

Arbetsuppgifter: Som medicinsk sekreterare har du ansvar för patientjournaler. Du ser till att patienternas symtom, undersökningar, provsvar, diagnoser och andra behand­lingar förs in i journalen på ett korrekt sätt. Till din hjälp använder du olika it-system. Andra vanliga arbetsuppgifter kan vara att ta emot patienter i receptionen och hantera kassan. Du kan också skriva anteckningar på möten samt arbeta med olika register och statistik. Medicinsk sekreterare är både ett självständigt yrke med mycket eget ansvar och ett yrke där du möter många andra yrkeskategorier.
Medellön: 26 600
Utbildning: yrkeshögskola 2 år
Antal medicinska sekreterare i VGR: 2 223

Tandsköterska

Arbetsuppgifter: Som tandsköterska arbetar du med att assistera tandläkaren vid undersökningar och behandlingar av patienter. Du ställer i ordning utrustning och arbetsmaterial samt rengör och steriliserar instrument. Andra uppgifter kan vara att ta röntgenbilder, sköta administration samt hjälpa patienter i receptionen. Du arbetar på en tandvårdsmottagning i ett team tillsammans med tandläkare och tandhygienist. Som tandsköterska arbetar du även med förebyggande tandvård, exempelvis i grundskolan där du kan ha hand om fluorsköljning och informera om tandvård.
Medellön: 27 700
Utbildning: Yrkeshögskoleutbildning (YH) 1,5 år
Antal tandsköterskor i VGR: 1 432

Fysioterapeut/sjukgymnast

Arbetsuppgifter: Som fysioterapeut hjälper du patienter med skador, funktionsnedsättningar eller sjukdomar att hitta fysiska aktiviteter som förbättrar deras hälsa. Du arbetar på exempelvis en rehabmottagning, där du tar fram program för träning och visar hur olika träningsredskap ska användas. Du har ofta en långvarig kontakt med patienten då du bedömer vilken behandling som behövs, stöttar patienten under behandlingen och följer upp resultaten. Du bör gilla att arbeta med människor och att uppmuntra andra att nå sina mål.
Medellön: 32 700
Utbildning: högskola, universitet 3 år
Antal fysioterapeuter i VGR: 1 158

Barnmorska

Arbetsuppgifter: Som barnmorska arbetar du med sexuell och reproduktiv hälsa på olika sätt. Om du arbetar på en ungdomsmottagning eller vårdcentral ger du bland annat råd om sex- och samlevnad och skriver ut preventivmedel. Om du arbetar på en barnmorskemottagning kontrollerar du att allt går som det ska under graviditeten och att barnet i magen mår bra. På förlossningen hjälper du barnet till världen. Du lyssnar på hjärtljudet, undersöker den gravida och ger smärtlindring. På BB-avdelningen, ser du till att barnet och föräldern mår bra och ger råd om amning.
Medellön: 37 600
Utbildning: Sjuksköterskeprogrammet 3 år + barnmorskeprogrammet 1,5 år.
Antal barnmorskor i VGR: 1 063

Biomedicinsk analytiker

Arbetsuppgifter: Som biomedicinsk analytiker arbetar du självständigt med att analysera prover eller göra tester och redovisa de resultat du kommer fram till. Resultaten hjälper läkaren att ställa rätt diagnos. Om du jobbar inom laboratoriemedicin arbetar du ofta på ett labb med att analysera biologiska prover, till exempel blodprover och hudprover. Om du arbetar inom klinisk fysiologi har du mer patient­kontakt. Då utför du tester och mätningar på patienternas organ, exempelvis ultraljud på hjärtat.
Medellön: 30 800 kr
Utbildning: högskola, universitet 3 år
Antal biomedicinska analytiker i VGR: 1 016

Psykolog

Arbetsuppgifter: Som psykolog arbetar du med att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos människor. Du träffar patienter med olika psykologiska problem och hjälper dem att förbättra sin livssituation. Som psykolog använder du din goda förmåga att få människor att öppna upp sig under era samtal. Du tar hjälp av olika psykologiska metoder, som kan vara inriktade på exempelvis depressioner, stresshantering eller personlighets­störningar. Du arbetar till exempel på en vård­central eller ett sjukhus och samverkar ibland med läkare, kuratorer och annan vårdpersonal.
Medellön: 40 700 kr
Utbildning: högskola, universitet fem år + 1 år psykologtjänstgöringspraktik (PTP), en anställning under handledning som kompletterar grundutbildningen med praktisk erfarenhet.
Antal psykologer i VGR: 873

Tandhygienist

Arbetsuppgifter: Som tandhygienist genomför du undersökningar, diagnostiserar och ger behandlingar för att förebygga karies och tandlossning. Du arbetar på en tand­vårdsmottagning där du till exempel gör salivtester, röntgar, ger fluorbehandling och tar bort tandsten. Andra uppgifter är att informera om tandhälsa och hur tobak och liknande ämnen påverkar munnen och tänderna. Då du möter människor i alla åldrar är det bra om du har lätt för att kommunicera. Arbetet är mestadels självständigt men du ingår ofta i ett team tillsammans med tandläkare och tandsköterskor.
Medellön: 31 900
Utbildning: högskola, universitet 2-3 år
Antal tandhygienister i VGR:  488

Röntgensjuksköterska

Arbetsuppgifter: Som röntgensjuksköterska utför du röntgenunder­sökningar som ligger till grund för diagnos och behandling av patienter. Du planerar, genomför och utvärderar undersökningar och behandlingar utifrån patientens behov och förutsättningar. Du arbetar med avancerad teknik och ansvarar för att patienterna inte utsätts för mer strålning än nödvändigt. Som röntgensjuksköterska arbetar du exempelvis på en röntgenavdelning på ett sjukhus. Du har många korta patientkontakter och en viktig del i arbetet är att få patienterna att känna sig trygga, förklara vad som ska hända och svara på frågor från både patienter och närstående.
Medellön: 32 200 kr
Utbildning: högskola, universitet 3 år
Antal röntgensjuksköterskor i VGR:  425

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta

Västra Götalandsregionen är Sveriges största offentliga arbetsgivare med  56 000 medarbetare.

Andra yrken där VGR behöver anställa de närmaste åren:

IT-arkitekter, projektledare, hjälpmedelskonsulenter och kockar.

Länk till mer information om jobb i VGR