Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Annika Melins företag Språkbussen är ett av många företag som fått stöd från VGR. På mattorna ”Mina känslor” kan barn som inte kan berätta verbalt hur de känner sig istället uttrycka sin sinnesstämning genom att ställa sig på rätt bild. Fotograf Karin Mönefors

45 miljoner till företagande i Västsverige

Fyrtiofem miljoner kronor, så mycket delar Västra Götalandsregionen (VGR) varje år ut i stöd till näringslivet. Nyligen gjordes en kartläggning som visar på flera vinster.

– Stödet har bland annat höjt kunskapsnivån hos företagen i Västsverige, konstaterar Gabriel Skarbäck, regionutvecklare på näringslivskontoret.

Allt som allt fick närmare 250 företag någon form av stöd från VGR under 2019. Upp emot hälften av pengarna delades ut i form av så kallade Såddlån, en riskfinansiering med förmånliga villkor där företag kan låna upp till 850 000 kronor om de även bidrar med lika mycket själva.

Svårt få banklån

– De som söker är ofta unga som vill prova en spännande idé i ett nystartat företag, berättar Gabriel Skarbäck. Sådana satsningar kan det vara svårt att få banklån till.

Utöver såddlånen finns det ytterligare sex stödformer. Företag i glesbygd som vill utveckla sin verksamhet kan söka Regionalt investeringsstöd för investeringar i lokaler, maskiner eller annan utrustning. Lanthandlare kan söka ”Stöd till kommersiell service”, ett driftstöd som ska bidra till att hålla liv i landsbygden.

Gabriel Skarbäck
Vi ser en tydlig samhällsnytta, säger Gabriel Skarbäck. Stödet stärker konkurrenskraften och hållbarhetsarbetet hos näringslivet och gör västsvenska företag mer motståndskraftiga i en föränderlig värld.

 

Digitalisering

Företag som vill ta forskningen till hjälp för att utveckla en viss produkt eller produktionsmetod kan ansöka om så kallade FoU-kort och företag som vill internationalisera eller digitalisera sin verksamhet kan söka en Affärsutvecklingscheck.

– Jag hör ofta historier om företag som vuxit jättemycket men de anställda springer fortfarande med gula lappar till varandra och de lägger fortfarande in varje siffra i tolv olika excel-ark, säger Gabriel Skarbäck. Många har mycket att vinna på att digitalisera sin produktionsprocess och det finns särskilda medel för det.

Konsultcheckar

Den sjätte formen av näringslivsstöd är konsultchecken, ett utvecklingsstöd till små och medelstora företag i regionen. Checken är på upp till 150 000 kronor och ska användas till att anlita extern kompetens, exempelvis för att utveckla en ny produkt, prova en ny affärsmodell eller förbättra någon arbetsmetod. En variant på konsultchecken är EU-kortet som krävs för att nå EUs forskningsfonder.

– Du vet kanske inte om det verkligen finns en marknad för din produkt, eller om den tilltänkta produktionsmetoden kommer att fungera. Då är konsultchecken ett bra alternativ, säger Gabriel Skarbäck. I fjol beviljade vi stöd till 58 företag och ansökningarna handlade om alltifrån att utveckla en ny teknik för metallförädling till att hitta ett hjälpmedel mot sömnsvårigheter.

Språkbussen

Ett av de företag som tilldelades en konsultcheck 2019 var Språkbussen. Företaget utvecklar material som ska underlätta kommunikation för barn med språksvårigheter, exempelvis mattor om känslor, planscher, appar och kurser i teckenspråk. Konsultchecken använde man för att översätta en del av materialet till ryska. Annika Melin är grundare av företaget. 2018 besökte hon en mässa där hon insåg att behovet av den här typen av material i Ryssland är enormt. Förra året kunde hon återvända till samma mässa med material på ryska.

– Det var fantastiskt att få den här möjligheten, säger Annika Melin. Konsultchecken öppnade verkligen dörren till en ny värld.

Nyligen lät näringslivsavdelningen kartlägga nyttan av de bidrag som delats ut. Företagen ansåg bland annat att stödet bidragit till att höja kunskapsnivån bland de anställda och att det förbättrat kvaliteten på deras produkter på marknaden.

– Vi ser en tydlig samhällsnytta, säger Gabriel Skarbäck. Stödet stärker konkurrenskraften och hållbarhetsarbetet hos näringslivet och gör västsvenska företag mer motståndskraftiga i en föränderlig värld.

Text: Benidikta Cavallin
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

VGR delar årligen ut 45 miljoner i stöd till näringslivet. I fjol fördelades pengarna på sex stödformer:

  • Såddlån, lån utan säkerhet till lite mer riskfyllda investeringar (20 milj.)
  • FOU-kort, ett bidrag till företag som vill utveckla verksamheten med forskningens hjälp (6 milj.)
  • Kommersiell service i glesbygd (6 milj.)
  • Konsultcheckar (5 milj.)
  • EU-kort för EUs forskningsfonder (0,5 milj.)
  • Affärsutvecklingscheckar, pengar vikta för digitalisering och internationalisering (4 milj.)
  • Regionalt investeringsstöd för investeringar i glesbygd (3 milj.)

Här informerar VGR:s koncernstab regional utveckling samarbetspartner och projektägare med anledning av coronavirusinfektion covid-19. VGR kartlägger vilka behov som finns och arbetar för att skapa beredskap för nya initiativ som kan bidra till att stötta näringslivet i det nya ekonomiska läget. https://www.vgregion.se/rucovid19