Foto: Pixabay

Barnombudsmannen ska kartlägga hur barns och ungas hälsa och relationer påverkas av pornografi. Västra Götalandsregionens (VGR) Ungdomsmottagningar välkomnar mer kunskap, eftersom de ser alltfler tecken på att unga lär sig om sex genom porren.

– Vi får frågor om skavsår i underlivet, analsex och upplevda problem med potens, säger kurator Emma Hinnersson på Ungdomsmottagningen i Trollhättan/Lilla Edet.

Ett knapptryck på mobilen – så lätt är det för barn och unga idag att få tillgång till porr. Ungdomsmottagningarna (UM) noterar också att många unga hämtar sin kunskap om sex från porren. Det är inte ovanligt med frågor om skavsår i underlivet eller potens, utifrån tron att samlag varar i en timme. Eller funderingar över huruvida man måste gå med på anal- eller strypsex.

Orealistiska förväntningar

– De flesta unga som kommer till oss har bra sexuella relationer, det är viktigt att understryka. Men många unga har sett på porr, och den skapar lätt orealistiska förväntningar på hur sex ska vara, säger Emma Hinnersson, kurator på ungdomsmottagningen i Lilla Edet och Trollhättan.

Nyligen fick Barnombudsmannen i uppdrag av regeringen att kartlägga kunskap om hur barns och ungas hälsa och relationer påverkas av pornografi. Mycket bra, tycker Emma Hinnersson.

– Kunskapsnivån bland unga är ibland förvånansvärt låg. På frågan om de pratat med någon vuxen om sex och porr, blir svaret nästan alltid nej.

Porrkritik

En orsak är naturligtvis att det är ett pinsamt och jobbigt ämne för många. En annan viktig förklaring är att sexualundervisningen i skolan fortfarande lämnar mycket övrigt att önska. Vissa lärare är duktiga på att prata om sex och lust med sina elever, medan andra mest fokuserar på reproduktion, könssjukdomar och puberteten, konstaterar Emma Hinnersson. Men förra året fick Skolverket i uppdrag att utreda hur sexualundervisningen i skolan ska bli bättre, med fokus på bland annat HBTQ-frågor, samtycke, hederskultur – liksom porrkritik.

– Det är ett jättebra förslag, och här kan ungdomsmottagningarna hjälpa till. I vårt område kommer vi att bjuda in lärare för att diskutera sexualundervisning och erbjuda metodmaterial utifrån de ämnen man undervisar i.

Skillnad mellan sex och porr

Ungdomsmottagningarnas uppdrag omfattar även att arbeta utåtriktat. I Lilla Edet arrangerades under höstlovet en kväll på temat ”Let´s talk about porn” på fritidsgården Kosmos, och dit kom trettiotalet unga.

– Vi pratade om skillnad mellan sex och porr, hur man ser ut i porrfilmer, att alla snoppar som visas är stora med ständigt stånd. Det blev en del aha-upplevelser, till exempel när vi pratade om vilka förberedelser som faktiskt krävs för att ha analsex.

Samtidigt är det viktigt att inte skuldbelägga det faktum att många unga ser på porr, för då blir det bara ännu svårare att prata om, menar Emma Hinnersson. Hon och hennes kollegor arbetar utifrån öppna frågor, och fokus är att bejaka det positiva med sexualiteten och lusten – utan pekpinnar.

Killsnack

Under sportlovet var det en killsnack-kväll på Kosmos. Två som var där var Elias Hakopuro och Anton Bengtsson, som går i nian. De tyckte det var en jättebra kväll som gjorde att ”man blev lite klokare”.

Emma Hinnersson, kurator tillsammans med Anton Bengtsson och Elias Hakopuro.
Emma Hinnersson, kurator tillsammans med Anton Bengtsson och Elias Hakopuro. Foto: Pernilla Fredholm.

– Vi pratade till exempel en del om vad samtycke är, och att det är jätteviktigt att man är överens, säger Elias Hakopuro.

Anton Bengtsson konstaterar att många unga har prestationskrav när det gäller sex – delvis på grund av hur det är i porrfilmer.

– Man borde prata mer om att man faktiskt inte kan ha stånd hur länge som helst, och att sex kanske inte alls går så bra de första gångerna man har det. Och att många tjejer inte får orgasm genom penetrering.

I Åmål har UM sedan förra året ett sexsnack-café en gång i månaden, med olika teman. Utgångspunkten är sex utifrån en bejakande, inkluderande och ansvarstagande vinkel, och diskussionerna blir ofta väldigt intressanta, menar barnmorskan Ulrika Fryklind. Men hon upplever också att det finns en hel del myter om hur sex ska vara – ofta utifrån hur det är i porren.

Stark porrindustri

– Nyligen var vi ute i skolorna och berättade att nästa cafékväll handlar just om porr, och vi märkte att intresset för det temat är stort. Generellt skulle vi vilja vara ute ännu oftare bland ungdomarna och prata om de här sakerna, men det är en resursfråga, berättar Ulrika Fryklind.

I Borås har UM ett stort upptagningsområde med många skolor, och enligt barnmorskan Mia Andersson hinner man inte jobba så mycket utåtriktat som man skulle vilja.

– Vi möter ju nu den första generationen som har full tillgång till internet. Porrindustrin är stark, och vi får ofta får frågor utifrån avancerade sexuella situationer. Självklart är detta jätteviktigt att prata om.

Text: Pernilla Fredholm
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

I en rapport från Statens medieråd anges att cirka hälften av tonårskillarna mellan 13-18 år och drygt 20 procent av tjejerna har sett pornografi det senaste året samt att de flesta, både killar och tjejer, sökt upp det själva. 26 procent av killarna och 3 procent av tjejerna tittar en eller flera gånger i veckan.

Ungdomsmottagningar (UM) har till uppdrag att bland ungdomar bidra till en god och säker sexuell hälsa, stärka identitets- och personlighetsutveckling liksom förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa och sociala problem. Uppdraget omfattar även att bedriva ett utåtriktat hälsofrämjande arbete.

Ungdomsmottagningarna vänder sig till ungdomar till och med 24 år, som i Västra Götaland drivs i samverkan mellan regionens hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst.