Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Nya regionens hus i Göteborg har solceller som kan försörja byggnaden med el en solig dag. Så blir också fallet med den nya anläggningen som just nu byggs vid sjukhuset NÄL i Trollhättan. Foto: Paul Björkman, Västfastigheter.

Snabb utveckling av solenergi – sjukhus får rekordstor solcellspark

En av Sveriges största elproducerande solcellsanläggningar byggs just nu utanför sjukhuset NÄL i Trollhättan. Det innebär att Västra Götalandsregionen (VGR) når miljömålet för solcellsutbyggnad nio år tidigare än planerat.

Solcellsparken vid NÄL är den största i VGR hittills med drygt 4500 paneler och en sammanlagd effekt på 1,6 megawatt.

– En gynnsam dag i juli skulle den kunna täcka hela sjukhusets elbehov, säger Kristina Käck, miljöchef på VGR:s  fastighetsförvaltning Västfastigheter.
Anläggningen på NÄL beräknas vara klar att tas i drift i slutet av september.

Solcellsanläggningen är placerad intill ambulansstationen på NÄL. Markytan är en del av inflygningszonen för ambulanshelikoptern där ingen hög bebyggelse eller vegetation tillåts. Området passar därför bra för solcellsanläggningen.
Solcellsanläggningen är placerad intill ambulansstationen på NÄL. Markytan är en del av inflygningszonen för ambulanshelikoptern där ingen hög bebyggelse eller vegetation tillåts. Området passar därför bra för solcellsanläggningen.

2014 beslutade miljönämnden i VGR om en solenergiplan. Den innebär att Västfastigheter år 2030 ska ha installerat solenergianläggningar med kapacitet att producera tre gigawattimmar per år, vilket motsvarar 420 varv runt jorden med elbil eller ett års elvärme för 294 villor.

– Det målet kommer vi att nå redan nästa år i och med den nya anläggningen på NÄL. Kapaciteten 2030 kan nog snarare komma att hamna på runt sju gigawattimmar per år eller mer, säger Kristina Käck.

Byggtakten har varit hög de senaste åren med utbyggnad och nybyggnad av solceller vid flera av sjukhusen och det nya Regionens hus i Göteborg.

– Regionens hus i Göteborg har så pass stora anläggningar att de kan försörja sig själva på el en gynnsam dag sommartid. Det innebär att vi behöver köpa el i mindre utsträckning, säger Kristina Käck.

Planen framåt är att bygga fler anläggningar, exempelvis vid Östra sjukhuset och Högsbo sjukhus i Göteborg. I planen ingår även Mölndals sjukhus, liksom en utvidgning av parkeringsanläggningen på SkaS Skövde. Även Borås lasarett kan bli aktuellt längre fram i tiden.

2030 ska Västfastigheter ha installerat solenergianläggningar med kapacitet att producera tre gigawattimmar per år. ”Det målet kommer vi att nå redan nästa år i och med den nya anläggningen på NÄL. Kapaciteten 2030 kan nog snarare komma att hamna på runt sju gigawattimmar per år eller mer”, säger Västfastigheters miljöchef Kristina Käck.

Eftersom elen inte går att lagra gäller det att bygga tillräckligt stort för att det ska vara lönsamt, men inte för mer än just den byggnaden kan dra nytta av i varje ögonblick.

En stor solcellsanläggning som den på NÄL är betald på 15 år och har en livslängd på minst 25 år vilket ger 10 år av tillgång till i princip kostnadsfri el.

– Sannolikt är livslängden längre. Själva solcellerna håller längre så om man byter ut andra delar som slits fortare så ökar livslängden, precis som när man renoverar och byter ut vissa delar på en villa till exempel, säger Kristina Käck.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

VGR har beslutat att stötta förnybar energiproduktion. Genom att själv bidra till ökad produktion av förnybar el stimuleras marknaden. VGR ska också halvera sin egen förbrukning av köpt energi. Det görs på många olika sätt och solceller är en liten del av detta.