Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström uppmanar även de som har milda symtom att testa sig för covid-19 nu när testkapaciteten är större än tidigare i somras.

Uppmaningen: ”Testa dig för covid även vid milda symtom”

Spridningen av covid-19 i Västra Götaland ligger på en lägre nivå än i våras, men smittan finns fortfarande i samhället. Smittskyddsläkaren manar allmänhet och verksamheter till försiktighet och betonar vikten av att inte slarva med distanseringen och att stanna hemma vid symtom.

Under förra veckan, vecka 33, rapporterades totalt 579 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är en viss minskning jämfört med de närmast föregående veckorna, men smittskyddsläkare Thomas Wahlberg vill inte dra för stora växlar på att färre fall upptäcks.

– Smittan lever i högsta grad kvar i samhället och den frodas när vi inte håller avstånd eller går hemifrån med förkylningssymtom. Det gäller att vi alla tar ansvar och hjälps åt för att minska spridningen. Hur vi agerar nu avgör hur många som blir allvarligt sjuka i höst, säger Thomas Wahlberg.

Diagram över antal som testats positivt för covid-19 i Västra Götaland
Fram till och med i dag, den 20 augusti klockan 14.00, hade totalt 19 813 personer testats positiva för covid-19 i Västra Götaland.

 

Behovet av sjukhusvård för covid-19 ligger fortsatt på en relativt låg nivå, liksom det gjort hittills i augusti. I dag, den 20 augusti klockan 10.00, fanns 47 inneliggande patienter med positiv covid-19 varav 8 på intensivvårdsavdelning.

Testa även vid milda symtom

– Det är viktigt att alla som har symtom på covid-19 testar sig för att kunna bryta smittkedjor, konstaterar hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

– Under sommaren har vi bromsat provtagningen av allmänhet med milda symtom för att säkra snabba provsvar åt allvarligt sjuka och andra prioriterade grupper. Men nu har vi god kapacitet och uppmanar även den som upplever milda symtom att kontakta sin vårdcentral för att testa sig, säger Ann Söderström.

I Västra Götaland har nu över 195 813 PCR-prover för covid-19 analyserats. Under vecka 33 genomfördes 8 995 prover varav 6,2 procent var positiva.

Text: Anders Sandahl
vgrfokus@vgregion.se


Mer information:

Västra Götalandsregionen publicerar varje vardag dagsfärska uppgifter om hur många som vårdas för covid-19 på sjukhusen i Västra Götaland.

Smittskydd Västra Götaland ger ut en veckorapport som bland annat redogör för smittspridningen fördelat på kommun, ålder och kön.

Folkhälsomyndigheten publicerar varje torsdag ny statistik om covid-19 för alla regioner och kommuner i hela landet.