Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Kristina Rygge, vaccinationssamordnare, Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare och Anns Söderström, hälso- coh sjukvårdsdirektör

Covid-19: Oro för att kurvan ska vända upp igen

Västra Götaland befinner sig i ett skört läge när det gäller covid-19-pandemin. För tillfället minskar smittspridningen men i andra länder har minskningarna följts av nya uppgångar och det kan mycket väl hända även här. Och fortfarande är det fler som vårdas på sjukhus nu är när läget var som värst i våras.

– VI får inte glömma bort att vi fortfarande har många fall och en spridning i samhället. Det är inte läge att börja umgås med andra utanför den lilla kretsen, det är inte läge för hemmaarbetare att återgå till arbetsplatsen, det är inte läge att sluta hålla avstånd, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg, Västra Götalandsregionen.

Under föregående vecka, v3, upptäcktes 4270 nya fall av covid-19 i Västra Götaland och antalet smittade har minskat under de senaste veckorna i alla åldersgrupper.

Ny puckel i andra länder

Den minskande smittspridningen märks också på sjukhusen där antalet inneliggande minskar. Under onsdagen låg 414 covid-19-patienter inne på sjukhus, varav 61 på intensivvårdsavdelning. Men antalet inneliggande är betydligt fler än vårens topp, maj 2020, då 375 patienter vårdades med covid-19 samtidigt.

– Det är ett fortsatt högt tryck på våra sjukhus och vi är oroliga. När vi tittar på andra länder är det flera som haft tvåpuckligt förlopp, först nedåt sedan uppåt igen, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, VGR.

– Vi vill inte ha en puckel till på den här vågen med ökad sjuklighet, inte fler som behöver sjukhusvård och inte heller fler som blir sjuka i samhället. Vi har visat tydligt i vården att vi än en gång har klarat den här omställningen, att skala upp, nästan nära nog fördubbla våra intensivvårdsplatser och vi kan ta emot väldigt många sjuka på våra sjukhus än en gång. Men det har också kostat. Personalen har slitit hårt och vi har också skjutit upp en del vård som vi nu hoppas att vi ska kunna ta igen på ett bra sätt, säger Ann Söderström.

Nio fall av brittiska mutationen

Vad gäller den brittiska virusmutation så har Västra Götaland så här långt nio bekräftade fall. Fyra av fallen har en direkt resekoppling och ett av resekopplingsfallen har spridit sig till fyra andra personer. Sen finns dessutom ett fall utan koppling till någon känd resa.

– Smittspårningen pågår intensivt men vi får räkna med att vi kommer hitta allt fler fall med den här mutationen, säger Thomas Wahlberg.

För närvarande råder inreseförbud från Storbritannien, Sydafrika, Brasilien och Norge med anledning av det muterade viruset. De resande från dessa länder som har rätt att resa in i Sverige ska stanna hemma, provta sig och följa särskilda rekommendationer (länk).

Många vill ha vaccin

Vaccinationsviljan är god i Västra Götaland, många står på kö för att få vaccinera sig men för närvarande råder brist på vaccin. VGR skickar vidare allt vaccin som man får till de som utför vaccinationerna och fram till och med vecka 4 hade 47 650 doser skickats ut. Vaccineringen pågår fortfarande i fas 1 och fas 2 kommer påbörjas så fort det finns tillräckligt med vaccin.

– I fas 2 ingår personer 70 år och uppåt som är en jättestor grupp. Denna och nästa vecka kommer de få brev om hur man ska gå tillväga när det är dags att vaccinera sig. Men vi kommer inte ha möjlighet att erbjuda tider innan vi har fått vaccin, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, VGR.

Kristine Rygge berättade även på pressträffen att det pågår upphandlingar för att få extra kapacitet att vaccinera när det blir dags för allmänheten att vaccineras. Vaccineringen kommer startas när vaccin är säkrat för alla prioriterade grupper och då kan det bland annat bli fråga om större vaccinationscenter och drive in-vaccinering utöver diverse vårdmottagningar.

– Det finns ett fantastiskt engagemang hos alla som är involverade i vaccinationsarbetet. Från vårdgivare till invånare, det finns många som vill hjälpa till och det finns många som vill ha vaccin, de vill även vi, säger Kristine Rygge.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Se pressträffen här: