Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Kristina Jonäng, ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Nya batterifabriken – “avgörande för hela Västra Götaland”

En ny batterifabrik ska byggas på Hisingen i Göteborg. Satsningen från Volvo Cars och batteriföretaget Northvolt väntas ge 3000 nya jobb och ska stå klar år 2025. Omställningen till ett fossilfritt samhälle genom förnybar och hållbar elektrifiering är en av VGR:s viktigaste utvecklingsfrågor och den nya batterifabriken är en viktig del i det arbetet.

– Detta är avgörande för hela Västra Götaland. Vi är den största industriregionen i Europa där omställningen från fossilt till hållbart är avgörande för om vi ska ha jobben kvar, säger Kristina Jonäng, ordförande i regionutvecklingsnämnden

Västra Götalandsregionen har liksom alla andra regioner ett uppdrag att arbeta för den regionala utvecklingen. Det handlar om att skapa bättre möjligheter att finansiera och utveckla välfärden i Västra Götaland.

– Västra Götalandsregionen har jobbat ihop med alla 49 kommuner, näringslivet och lärosäten under de senaste tre- fyra åren för att få fram en regional utvecklingsstrategi där en viktig kraftsamling är elektrifiering. Nyligen har regionutvecklingsnämnden beslutat att avsätta 145 miljoner för att främja kompetensförsörjning inom bland annat elektrifiering, säger Kristina Jonäng.

Hur ska pengarna användas?

– Det kommer krävas lärarresurser, lokaler och utrustning i stora samarbeten mellan lärosäten och Science parks för att starta upp satsningen som leder till att fler ungdomar vill jobba i industrin, att fler som idag jobbar i industrin får chans att vidareutbilda sig och att arbetskraft som står helt utanför arbetsmarknaden får möjlighet till praktikplatser och språkutbildningar som gör det möjligt att ta jobb inom industrin.  Västra Götalandsregionen satsar redan idag på dessa insatser, men tack vare nya resurser kan vi utöka satsningarna och stärka fokus på utbildningar inom elektrifiering.

Hur gynnar det här invånaren i Västra Götaland?

– Alla invånare i Västra Götaland tjänar på satsningen. Investeringar här ger jobb här. Och jobb leder till skatteintäkter som finansierar exempelvis sjukvård.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Elektrifiering

Elektrifiering handlar om att ersätta användningen av fossila bränslen med förnybar el. Elektrifiering av industrin och transportsektorn är en viktig del av arbetet att minska påverkan på klimatet. För att klara det krävs nya produkter, komponenter, produktionsprocesser, utbildningar och kompetenser. Det krävs också mer förnybar elproduktion i Västra Götaland, lagring via exempelvis vätgas och batterier och utbyggd kapacitet i elnäten för att möta en kraftigt stigande efterfrågan på eleffekt. Det är i sin tur frågor som måste finnas med i den fysiska planeringen. Laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon måste byggas ut.

Läs mer om elektrifiering på VGR:s hemsida.